Luik: acties tegen de erbarmelijke sociale huisvesting in Droixhe

Het beheer van sociale huisvesting in Wallonië is sinds de affaire Carolo in Charleroi en andere schandalen bijzonder omstreden. Nu zijn er ook problemen in Droixhe. Deze voorstad van Luik heeft de reputatie dat het een probleembuurt is. De sociale huisvestingsmaatschappij Atlas voert er momenteel renovatiewerken uit in enkele grote appartementsblokken. Dat leidt echter tot heel wat problemen.

Simon Hupkens

Nadat de sociale huisvestingsmaatschappij de situatie in de appartementsblokken systematisch had laten verrotten, werd aangekondigd dat er zou geïnvesteerd worden. De overheid zou eindelijk iets doen om kwaliteitsvolle sociale woningen te creëren! Waarom werd die beslissing genomen? Had het iets te maken met het feit dat een deel van het project werd uitbesteed aan een private investeerder uit Nederland?

Het is wellicht geen toeval dat er overheidsmiddelen worden vrijgemaakt net voor de sociale woningen deels in privé-handen zullen komen. Maar dat is niet de essentie van het probleem. De huurders stonden aanvankelijk positief tegenover de aankondiging. Eindelijk zou er iets gedaan worden aan hun woningen. Maar Atlas deed niets om de werken voor te bereiden. Zo werd ontdekt dat er in een aantal appartementen tijdens de renovaties 4 tot 6 weken geen ramen zijn (het kader wordt vervangen), terwijl er wel nog mensen in wonen…

De werken lopen bovendien heel wat vertraging op. De aannemer had een foute inschatting gemaakt van de duur van de werken. Het resultaat van de slechte timing is dat er nu appartementen maar half afgewerkt worden, er zijn plafonds die nog in slechte staat zijn, muren met vochtplekken,…

Een aantal ontevreden huurders begonnen van zich te laten horen. Atlas probeerde het ongenoegen te sussen: de huisvestingsmaatschappij nam 4 sociologen van de Luikse universiteit onder de arm om de reacties van de huurders te onderzoeken… Bovendien moeten de sociologen individueel contact opnemen met de huurders om een oplossing te vinden voor de problemen.

De huurders brengen een andere versie en stellen dat de gesprekken er eerder op gericht zijn om hen te overtuigen dat de situatie niet zo dramatisch is. Tegenover de inertie van Atlas en de weigering om tegemoet te komen aan de eisen van de huurders, hebben een aantal huurders de afgelopen weken besloten om in actie te komen.

Samen met enkele militanten van MAS (Franstalige LSP) uit de wijk, werd een comité opgezet. Dat comité eist een betere renovatie en een betere organisatie van de werken. Op een bijeenkomst waren er zo’n 70 huurders aanwezig en er was een vrij efficiënte media-campagne om de druk op de huisvestingsmaatschappij op te drijven.

Na de eerste vergadering werd besloten om een petitie op te zetten waarin onder meer tijdelijke opvang werd geëist voor gezinnen in wiens appartement wordt gewerkt, naast schadevergoedingen voor schade bij de werken. Sinds midden april worden handtekeningen opgehaald.

De directie van Atlas weigerde ieder gesprek. Daarom werd besloten om de petitie te gaan afgeven bij Atlas en dit te combineren met een actie. Op 28 april verzamelden een 50-tal huurders uit Droixhe om de petitie af te geven. 500 mensen hadden die ondertekend. Bij het afgeven van de petitie konden we even spreken met verantwoordelijken van Atlas om onze eisen duidelijk te maken.

Met de petitie en de acties werd duidelijk gemaakt dat het ongenoegen niet beperkt is tot enkele ontevredenen, maar dat het gedragen wordt door alle huurders. We weten uiteraard dat een petitie en een actie niet zullen volstaan. Maar het is een begin van de strijd.

De uitdaging voor de beweging is nu om de huurders massaal te organiseren en om steun te vinden in heel de wijk en heel de stad. Daarmee kan de druk op Atlas verder worden opgevoerd.

Artikel in Journal du Mardi

Deze week verscheen in het weekblad ‘Journal du Mardi’ een artikel van Simon Hupkens over de situatie in de appartementsblokken van Droixhe. Je kan dit artikel (in het Frans uiteraard) hier lezen.

Delen: Printen: