Protestactie van onze Pakistaanse zusterorganisatie tegen het geweld van de reactionaire Taliban in dat land. Meer hierover

Protestactie van onze Pakistaanse zusterorganisatie tegen het geweld van de reactionaire Taliban in dat land. Meer hierover

De afgelopen jaren publiceerden we meerdere dossiers en recensies over de houding van socialisten tegenover de islam, de oorsprong en het gevaar van de fundamentalistische reactionaire stromingen en de wijze waarop het ‘islamdebat’ bij ons gevoerd wordt. In de nasleep van de gebeurtenissen in Frankrijk lijkt het ons nuttig om enkele van die teksten terug op te diepen uit onze archieven.

[divider]
Het islamdebat
In 2009/2010 verschenen twee interessante boeken over het toenmalige islamdebat: ‘Wij en de islam’ van Ico Maly en ‘Het islamdebat’ van Sami Zemni. We publiceerden van beide boeken een recensie.

[divider]
Over de geschiedenis en de houding van socialisten tegenover de islam
Van waar kwamen de Taliban en Al Qaeda? Hoe staan socialisten tegenover die reactionaire stromingen en welke positie namen socialisten historisch in tegenover de islam?