“Geef ons wapens“?

VB’er Paul Beliën schreef naar aanleiding van de moord op Joe Van Holsbeeck dat het tijd wordt om naar de wapens te grijpen tegen wat hij de “roofdieren“ noemt. In een wansmakelijk stuk formuleert hij zijn antwoord op een harder wordende samenleving. Dat antwoord bestaat uit nog meer geweld en repressie. Dat lijkt ook de optie van het VB te zijn.

Beliën is de echtgenoot van VB’ster Alexandra Colen en geniet ook binnen het VB heel wat aanzien. De voormalige journalist van Trends ging er nog steeds van uit dat de moord werd gepleegd door Noord-Afrikanen toen hij het volgende schreef: “De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben ze tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk wanneer we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. (…) Wij zijn de kuddedieren, zij zijn de roofdieren. De kuddedieren hebben de roofdieren zelf in hun biotoop toegelaten.“

Als ’oplossing’ brengt Beliën naar voor dat het nodig is om ons te bewapenen. Hij stelt dat wie zich naar Brussel begeeft zonder pepperspray een dwaas is. “Indien de staat zijn onderdanen en hun kinderen niet langer kan of wil beschermen, is het de plicht van de burgers om dat zelf te doen.“

Deze oproep tot bewapening van de bevolking wordt voorgesteld als een antwoord op zinloos geweld. Maar wie zal bepalen wie bewapend wordt? Als morgen iedereen met pepperspray rondloopt, zal er dan sprake zijn van een veiliger situatie? Beliën gaat zelfs een stap verder door te verwijzen naar de situatie in de VS waar wapendracht een grondwettelijk recht is. Cijfers geven nochtans aan dat de VS niet bepaald veiliger is dan België…

In haar reacties legt het Vlaams Belang nadruk op de nood aan meer repressie tegen jonge criminelen. En uiteraard vooral tegen buitenlandse jonge criminelen. De partij roept op om sterker op te treden tegen vreemdelingen, ook al komen die uit de Europese Unie. En verder moet er een sterk sanctiebeleid komen voor jongeren.

Daarmee wordt uiteindelijk voorgesteld om naast de wapendracht ook een ander element uit de VS over te nemen: de overvolle gevangenissen. Meer dan 2 miljoen Amerikanen zitten in de gevangenis, en gevangenissen zijn er een lucratieve bezigheid voor grote bedrijven. Voor elke 1.000 Amerikanen zitten er 4,5 in de gevangenis.

De voorstellen om ook hier een Far West te installeren, zullen niet leiden tot een veiliger samenleving.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist