Een nieuw magazine van LSP/MAS: "Marxisme.net"

De politieke instrumenten waarmee LSP/MAS haar ideeën kenbaar maakt en zich opbouwt, worden binnenkort uitgebreid met Marxisme.net (van de naam van onze theoretische website). Dit nieuwe magazine zal een ruime plaats laten aan meer diepgaande analyses, voor theoretische en historische studie, … Begin mei zal ons eerste nummer beschikbaar zijn.

Anja Deschoemacker

Voor socialisten zijn spannende tijden aangebroken. Overal in Europa breekt de klassenstrijd opnieuw los met massamanifestaties, stakingen van lange duur en algemene stakingen, … De gevolgen van het besparingsbeleid, dat al meer dan 20 jaar knabbelt (en soms schrokt) aan de arbeidsomstandigheden en de levensstandaard van de werkende bevolking, zijn dan ook voor steeds bredere lagen aan den lijve voelbaar geworden.

Het inzicht groeit dat deze afbraakpolitiek niet zal stoppen tenzij wij het zélf een halt toeroepen, evenals het besef dat we ook in staat zijn specifieke maatregelen te stoppen indien we onze numerieke kracht en onze positie in de economie in de weegschaal gooien. In dat proces zien we dan ook dat onder brede lagen de vraag wordt gesteld wat er moet gebeuren, wat de afgelopen periode al in diverse landen heeft geleid tot het tot stand komen van nieuwe initiatieven die opnieuw een stem moeten geven aan de arbeiders en hun gezinnen.

Ook in België zien we een dergelijk initiatief, dat zich echter nog in een zeer prille fase bevindt. Lezers van Socialistisch Links en mensen die regelmatig het nieuws op onze website volgen (www.socialisme.be), kunnen de ontwikkelingen van dit initiatief, waaraan LSP/MAS ten volle meewerkt, op de voet volgen.

LSP/MAS verdedigt al sinds midden jaren ’90 de noodzaak om een nieuwe arbeiderspartij op te bouwen. Toen waren de krachten niet aanwezig. Zoals we destijds stelden, was een massabeweging noodzakelijk die de krachten zou vrijmaken om daar ook werk van te maken.

In het eerste nummer van Marxisme.net publiceren we de tekst die werd goedgekeurd op de LSP/MAS-conferentie van november 2003. Deze tekst biedt een zeer ruime inkijk op de basis waarop wij de idee en de realiteit van een nieuwe arbeiderspartij inschatten. Deze tekst wordt aangevuld met een actualisering over de situatie in België en internationaal voor wat betreft de nieuwe formaties van de arbeidersbeweging, geschreven door Bart Vandersteene. Als uitsmijter krijgt de lezer(es) een artikel van Sascha Stanicic van onze Duitse zusterorganisatie over de ontwikkelingen in de WASG en over welke rol socialisten in dergelijke nieuwe formaties kunnen en moeten spelen.

En in die zin is het niet een échte nummer 1 van Marxisme.net, maar veeleer een "special" over de nieuwe arbeiderspartij. In die zin zal de eerste echte Marxisme.net pas in september verschijnen. Tot dan blijft het wachten… maar ondertussen kun je wel je nieuwsgierigheid bevredigen met deze diepgaande analyse – niet van toeschouwers, maar van deelnemers aan het proces – van de zoektocht van de arbeidersbeweging naar een politiek instrument voor de strijd.

Delen: Printen: