Ook langs Franstalige kant een initiatief

Interview met Alain Van Praet

Langs Franstalige kant werd het initiatief “Une autre gauche“ opgezet, een bundeling van linkse militanten die overtuigd zijn van de nood aan een nieuwe linkse formatie. Onze organisatie neemt actief deel aan dit initiatief en wil meebouwen aan een politieke formatie die een rol kan spelen in het verzet tegen het neoliberaal beleid. We spraken met Alain Van Praet, een initiatiefnemer van het comité.

Vincent Devaux

Kan je jezelf even voorstellen?

Ik ben Alain Van Praet en werk in een overheidsbedrijf, waar ik delegee ben voor ACV-Transcom.

Op 22 februari verscheen in La Libre Belgique een opiniestuk onder de titel “Een andere linkerzijde“. Waarom nam je dat initiatief?

Freddy Dewille, eveneens een delegee van ACV-Transcom, en ikzelf waren nog eens gefrustreerd. We zagen de mobilisaties tegen het Generatiepact, maar geen enkel politiek verlengstuk. De kwestie van een politiek instrument voor de vakbeweging en voor sociale bewegingen in het algemeen, is natuurlijk niet nieuw. Maar in de beweging tegen het Generatiepact bleek dit een enorme rem te vormen op de beweging: de leiding kon de beweging stilleggen en de regering hield geen rekening met het massale verzet tegen het Generatiepact.

Daartegenover wilden we reageren met de oproep voor een nieuwe politieke formatie links van PS en Ecolo. We legden die oproep voor aan enkele personaliteiten en publiceerden het als opiniestuk in La Libre Belgique.

Wat zijn volgens jou de volgende stappen voor deze formatie en hoe zie je het samenkomen van dit initiatief met de groep rond Jef Sleeckx?

We staan nog aan het begin. Er waren verschillende algemene vergaderingen. Op 1 mei wordt een pamflet verspreid. Er zijn verschillende thematische en regionale werkgroepen die worden opgezet. We zitten nu in een fase van debat die enkele maanden kan duren. Er zijn discussies over hoe we ons organiseren, het programma, onze strategische doelstellingen op termijn.

We moeten ook discussiëren over de vorm die het initiatief zal aannemen: wordt het een partij of een beweging? We hebben ook nauwe contacten met de groep rond Sleeckx. Een aantal mensen uit die groep namen deel aan de eerste vergaderingen in Brussel en het 1-mei pamflet is gezamenlijk. Nog belangrijker is het feit dat de nood aan een politiek alternatief zich nationaal stelt, want de eenheid van de arbeiders over de taalgrens heen is essentieel.

Welke rol kunnen LSP/MAS-leden volgens u spelen in het initiatief?

Verschillende leden van de MAS namen actief deel aan de eerste discussies en hebben een constructieve houding. Ik hoop dat de MAS, en andere radicaal-linkse formaties (POS, PC, PTB,…), het initiatief zullen steunen. Niemand moet afstand doen van zijn specifieke standpunten, maar we moeten vandaag vooral kijken naar wat ons verenigt. Het succes of het falen van het initiatief zal in grote mate afhangen van de houding van de radicaal-linkse groepen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist