Chirac’s voorstel tot verbod van hoofddoek op school leidt tot polarisatie

Reeds enkele maanden is er in Frankrijk discussie over het recht om een hoofddoek te dragen in openbare scholen. De rechterzijde maakt daarbij cynisch gebruik van termen als "republikeinse" opvattingen en de historische opdeling van kerk en staat, om een campagne te beginnen tegen islamitische symbolen. Een aantal scholen voerde actief campagne om scholieren uit te sluiten als deze hoofddoeken dragen. In een aantal gevallen waren er ook effectief uitsluitingen.

De Franse president Jacques Chirac kondigde aan een wet te willen die het dragen van "opzichtelijk" religieuze symbolen in staatsscholen verbiedt. Alhoewel Chirac beweert dat deze maatregel zowel christelijke en joodse symbolen, als islamitische symbolen treft, en terwijl slechts enkele duizenden de hidjaab (hoofddoek) dragen, wordt de wet algemeen gezien als een aanval op de 5 miljoen moslims in Frankrijk. Dit leidt tot een scherpe polarisatie in de Franse samenleving langs religieuze en nationale lijnen. Uiteraard hoopt de extreem-rechtse partij van Le Pen, het Front National, om hiervan te profiteren.

Veel jonge vrouwen kiezen ervoor om de hoofddoek te dragen om zichzelf te beschermen in een samenleving waar er veel racisme is. Ze zien het ook als een bescherming tegen de invloed van de seksistische ideologie onder het kapitalisme, waarbij vrouwen als objecten voorgesteld worden, wat erg duidelijk is in de reclamewereld en de "entertainment industrie".

Het is waar dat een aantal leiders van de moslim-gemeenschap de hoofddoek willen gebruiken om vrouwen te onderdrukken. Maar het is verkeerd te denken dat een wet die meisjes een verbod oplegt om hoofddoeken op school te dragen die vrouwen zou "bevrijden". In realiteit zal de wetgeving van Chirac de positie en de invloed van de religieuze leiders versterken. Enkel een eengemaakte strijd van de arbeidersklasse, over alle religieuze, seksuele, nationale,… grenzen heen, kan leiden tot gelijke rechten voor vrouwen.

De discussie over hoofddoeken heeft bredere gevolgen. Het is een eerste stap naar een verbod op alle religieuze en politieke symbolen. Een aantal politici hebben het al over een verbod op politieke symbolen als een Palestijnse sjaal (kaffiyeh) of T-shirts met het hoofd van Che Guevara op.

Wij zijn tegen de reactionaire voorstellen van Chirac over religieuze symbolen. We zijn tegen iedere vorm van discriminatie, op welke basis dan ook. Alle jongeren moeten toegang krijgen tot een degelijk gefinancierd publiek onderwijs en moeten de mogelijkheid hebben om de godsdienst die ze willen aan te hangen. Geen enkele godsdienst zou een speciale status moeten hebben in scholen. En scholieren moeten niet gezegd worden wat ze wel en niet mogen dragen.

De hypocrisie van de Franse regering wordt aangetoond door het feit dat het dezelfde principes niet wil opleggen in de private (gesubsidieerde) onderwijssector, die voor 95% katholiek is.

Wij zijn voor arbeiderseenheid tegen de echte vijand: het systeem van de patroons die verdedigd wordt door Chirac en de traditionele partijen. We zijn er tegen dat regeringsleiders of religieuze leiders vrouwen opleggen om een hoofddoek te dragen, net zoals we ertegen zijn dat het vrouwen verboden worden om een hoofddoek te dragen.

We zijn ook tegen de neo-conservatieve politiek van een figuur als George W. Bush die zijn versie van een christelijk fundamentalisme naar voor brengt. We zijn tegen de dominantie van een godsdienst boven andere of boven mensen die niet religieus zijn.

Dit artikel verscheen eerder op socialistworld.net

Lenin over godsdienst…

In 1905 schreef Lenin een artikel ‘Socialisme en godsdienst’. Daarin legde hij reeds de houding van socialisten uit. Hij zei: "Het moet een ieder volkomen vrijstaan onverschillig welke godsdienst aan te hangen of ook geen enkele godsdienst te erkennen." Verder: "Verschillen in rechten tussen de staatsburgers naar gelang van hun geloofsbelijdenis zijn absoluut ontoelaatbaar. Zelfs het vermelden van de geloofsovertuiging van de staatsburgers in ambtelijke documenten moet absoluut uitgebannen worden. Er mogen geen subsidies zijn aan een staatskerk, geen toewijzingen van staatsgelden aan kerkelijke en religieuze gemeenschappen, die volkomen vrije, van de staatsmacht onafhankelijke verenigingen van gelijkgezinde burgers moeten worden."

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist