Verklaring van de Socialist Movement Pakistan

Foto van een actie van Socialist Movement Pakistan tegen het Talibangeweld. Meer foto's.

Foto van een actie van Socialist Movement Pakistan tegen het Talibangeweld. Meer foto’s.

Socialist Movement Pakistan veroordeelt de barbaarse en brutale moord van onschuldige schoolkinderen in de publieke legerschool in Peshawar in de provincie KPK. We denken aan de getroffen gezinnen op dit moeilijke ogenblik. Het is duidelijk een wraakactie tegen de kinderen van de gezinnen van soldaten. De boodschap van de Taliban is duidelijk: ‘als je ons aanpakt, dan zullen wij jullie en jullie gezinnen aanpakken.’ De laffe aanslag toont eens te meer de ware aard van de Taliban beweging en andere religieuze extremistische krachten. Zij willen de volledige samenleving terroriseren. De Taliban en andere reactionaire krachten willen hun reactionaire ideologie en agenda opleggen. Ze willen heersen op basis van angst en vernieling. Deze krachten gebruiken religie om hun acties te rechtvaardigen en legitiem te maken. Deze krachten willen de samenleving terugbrengen naar donkere tijden.

De Taliban en andere reactionaire religieuze krachten zijn er tot nu toe niet in geslaagd om de werkende bevolking aan banden te leggen en af te schrikken. De werkende massa’s hebben geweigerd om te buigen voor deze krachten. Ze blijven er tegen ingaan. De overgrote meerderheid van de werkende bevolking geeft geen steun aan religieus extremisme. De steun voor de Taliban en andere religieuze extremistische krachten staat op het laagste punt sinds jaren.

Er is woede in de samenleving, ook al kwam dit de afgelopen jaren amper naar buiten. Het wordt tijd dat de werkende massa’s hun woede uitdrukken doorheen betogingen en acties in heel het land. Het is tijd dat we een duidelijke boodschap geven aan de reactionaire krachten zodat ze weten dat ze met hun laffe aanslagen niet in staat zullen zijn om onze vastberadenheid te breken. Een verenigde strijd en beweging van de werkenden, arme boeren, armen vanop het platteland en uit de steden en delen van de middenklasse, kan de Taliban een nederlaag toebrengen.

De vakbonden en arbeidersorganisaties moeten hun stilzwijgen doorbreken en massastrijd organiseren tegen de reactionaire krachten. De arbeidersklasse heeft potentieel een enorme macht en de mogelijkheid om deze strijd te leiden. De arbeidersklasse en arme massa’s toonden hun enorme kracht, moed en opofferingsbereidheid in de revolutionaire beweging van 1968-69.

De Pakistaanse arbeidersklasse heeft een rijke geschiedenis en traditie van strijd tegen opeenvolgende militaire dictaturen en voor democratische, economische, politieke en sociale rechten. De arbeidersklasse zal opnieuw naar voor komen in deze strijd. Het is tijd voor massamobilisaties van de werkende bevolking, niet alleen tegen de reactionaire krachten maar ook tegen het rotte feodaal-kapitalistische systeem.

De strijd tegen religieus extremisme en de Talibanisering is een politieke en ideologische strijd. De Pakistaanse heersende klassen hebben aangetoond dat ze niet in staat zijn om deze strijd te voeren. De Pakistaanse heersende klassen en imperialistische krachten hebben de reactionaire monsters gecreëerd om hun politieke, sociale en imperialistische belangen te dienen. Maar nu hebben ze er de controle over verloren.

Deze strijd kan niet alleen met militaire middelen gewonnen worden. Militaire actie zal op zich niet volstaan om religieus extremisme uit de samenleving weg te krijgen. De militaire operatie die vandaag bezig is kan de Taliban en andere groepen versnipperen, het kan hun commandocentra en hun fysieke infrastructuur verzwakken. Maar het zal hun ideologie niet verslaan.

Het militaire offensief in Noord Waziristan toont dit aan. Het leger heeft al meer dan 1.600 militanten in het stammengebied vermoord sinds het begin van het offensief. Honderden mensen werden opgepakt. Er werd ons gezegd dat het commando en het controlecentrum ontmanteld waren en dat alle infrastructuur werd verwoest. De leiding van de Taliban is moeten vluchten. Maar toch zijn er nog steeds aanslagen van deze groepen op de veiligheidsdiensten en op de burgeroorlog. Deze groepen beperken zich niet tot de stammengebieden, maar zijn actief in heel het land. Ze hebben in verschillende delen van het land aanhangers. In religieuze scholen kunnen ze schuilen en deze scholen zijn tegelijk een belangrijke bron van recrutering. In de religieuze scholen worden nieuwe extremisten en militanten opgeleid.

Er is geen plan of strategie om dit aan te pakken. Er is een politieke en ideologische strijd en beweging nodig om deze reactionaire krachten een nederlaag toe te brengen. Deze beweging moet geleid worden door de arbeidersklasse. Het kapitalisme en de overblijfselen van feodalisme hebben gefaald. Het enige werkbare alternatief is socialisme. Socialistische ideeën zijn de enige waarmee we stappen vooruit kunnen zetten.