NedCar: akkoord bereikt, maar is werkgelegenheid nu echt veilig gesteld?

Op dinsdag 25 april is tussen de directie en de vakbonden overeenstemming bereikt: de directie heeft de eisen van de vakbonden geaccepteerd. Vanzelfsprekend hebben de arbeiders van NedCar hiermee een overwinning geboekt: tot 1 april 2007 vinden er in elk geval geen ontslagen plaats zo is afgesproken. Maar wat gebeurt daarna?

Standpunt van Offensief, onze Nederlandse zusterorganisatie

Vorige week maandag nog heeft directeur Masuko van Mitsubishi na het gesprek met premier Balkenende en staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip aangegeven dat de geplande reorganisatie, inhoudende 1000 ontslagen en de vermindering van het aantal ploegendiensten van 2 naar 1, noodzakelijk is: “Vanwege de hevige concurrentie in de auto-industrie wereldwijd, moet NedCar kosteneffectiever worden en tonen dat het in Nederland nog steeds mogelijk is om tegen concurrerende prijzen te produceren.”

De waarschuwing van CDA-gedeputeerde Eurlings op maandag (Gedeputeerde Staten Limburg) dat de reorganisatie waarschijnlijk tot 2000 ontslagen zou leiden, wegens het wegvallen van banen bij toeleveranciers e.d. (“Behalve productiepersoneel kunnen ook kantoorpersoneel en werknemers van toeleveringsbedrijven hun baan kwijtraken”), werd door de onderhandelaar van CNV-bedrijvenbond Arthur Bot nogal lichtzinnig weggewuifd. Hij zei in een krant dat het onbegrijpelijk is ‘dat een gedeputeerde door alle onderhandelingen heen gaat walsen’. Volgens Bot zou Eurlings andere informatie hebben dan de bond. Uit de gesprekken die ik heb gevoerd met arbeiders tijdens de manifestatie op 10 april en de staking op vrijdag 21 april bleek echter dat ook zij ervan overtuigd waren dat er meer dan 1000 ontslagen zouden vallen.

Weliswaar is er een commissie van ‘wijze’ mannen ingesteld die nu naar nieuwe opdrachten gaat zoeken voor NedCar, maar CDA-gedeputeerde Eurlings zegt hierover het volgende: "Dat een nieuw model auto na 2010 van de band komt rollen in de Limburgse autofabriek is niet waarschijnlijk." Mitsubishi dat vorig jaar nog een omzetstijging behaalde van 23,8% ten opzichte van 2004, blijft bij monde van haar directie beweren al jaren tegenvallende economische resultaten te behalen. Het is duidelijk dat de prioriteit van die directie ligt in het vullen van haar eigen zakken en niet in het behoud van de werkgelegenheid bij NedCar.

FNV-Bondgenoten bestuurder Van Bokkum toonde zich blijkbaar “tevreden” met het akkoord. Ook bestuurder Bot van CNV- Bedrijvenbond is “blij”, temeer omdat de stakingen nu van de baan zijn. Kennelijk is het deze vakbondsleiders er eerder om te doen geweest zo snel mogelijk de strijd voor het behoud van de werkgelegenheid te breken dan werkelijk voor het behoud van elke baan te vechten. Zoals het er nu uitziet, zullen er na april 2007 nog steeds 1000 (en waarschijnlijk zelfs meer als de toeleveranciers worden meegerekend) ontslagen gaan vallen door de reorganisatie bij NedCar.

In het akkoord is overigens vastgelegd dat van een tweeploegendienst naar een enkelvoudige dienst zal worden gegaan. Dat betekent dus dat de arbeiders waarschijnlijk meer uren zullen moeten gaan maken, zonder dat er verder afspraken zijn gemaakt over een loonsverhoging als gevolg van langere werkweken. Ook dit is een verdere aantasting van de rechten van de arbeiders bij NedCar.

Deze aantasting van de rechten van arbeiders past geheel in de logica van het kapitalistische systeem dat winsten voor een rijke minderheid boven werkgelegenheid en de redelijke behoeften van de meerderheid van de bevolking stelt. Ook bij een vestiging van Peugeot in Coventry (Groot-Brittanië) en bij Volkswagen in Vorst (België) dreigen forse reorganisaties en/of bedrijfssluitingen. Hoewel aan de fabriek van Ford in Genk (België) nu staatssteun is toegezegd, is dit slechts gebeurd nadat een forse reorganisatie heeft plaatsgevonden. Dit toont aan dat in het huidige economische systeem de strijd voor behoud van werkgelegenheid een strijd is die de arbeidersklasse niet kan winnen, zonder zich – niet enkel nationaal maar ook internationaal – te verenigen en te vechten voor een wereld waarin de redelijke behoeften van de meerderheid van de bevolking wel centraal staan.

Hiervoor zijn strijdbare en democratische vakbonden noodzakelijk. Bovendien heeft de arbeidersklasse een partij nodig die het verzet tegen het neoliberalisme bundelt en een instrument is voor het behoud van de rechten van arbeiders, jong en oud, werkend of werkloos. Sluit aan bij het CWI om mee te werken aan de opbouw van een dergelijke partij en de strijd aan te gaan voor een socialistische maatschappij!

Delen: Printen: