Regionale congressen LSP/MAS maken balans op van de werking

Eén jaar na het opstarten van onze regionale structuren en de uitbouw van regionale leidingen, waren er op 1 en 2 april 5 regionale congressen van LSP/MAS. Daar werd gediscussieerd over de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar, onze tussenkomst erin als politieke partij en de taken die voor ons liggen.

Els Deschoemacker

Zowel de politieke als de organisatorische discussies waren erg geanimeerd. Dat was niet verwonderlijk gezien de objectieve situatie. Amper 4 dagen voor de congressen staakten en betoogden 3 miljoen arbeiders en jongeren in Frankrijk tegen de CPE. Dat was de grootste mobilisatie in 40 jaar. In Groot-Brittannië staakten 1,5 miljoen werknemers uit de openbare sector, de grootste mobilisatie in de openbare diensten sinds 1926! De werknemers van de lokale besturen in Duitsland legden het werk neer tegen een verlenging van hun werkweek. Ook daar was dit 14 jaar geleden!

Er werd op de congressen ingegaan op de limieten van het kapitalisme en op wat dit betekent voor de arbeidersklasse. Er werd lange tijd gesteld dat het kapitalisme een eindpunt was. Iedereen moest zich er maar naar schikken. LSP/MAS was het daar nooit mee eens. Zo legden we uit hoe de groei van extreem-rechts begin jaren 1990 al wees op een toenemend ongenoegen, ook al kwam het op een verwrongen manier tot uiting.

De antiglobaliseringbeweging bracht eerst de jongeren op straat met een meer duidelijke anti-kapitalistische kritiek. Vandaag begint ook de arbeidersklasse zich te roeren, de enige kracht in de maatschappij die dankzij haar economische en numerieke kracht in staat is de maatschappij fundamenteel te veranderen.

Wat echter nog ontbreekt, is een duidelijk beeld van een alternatief. LSP/MAS is voor een socialistische maatschappij maar beseft tegelijk dat de beweging nog haar politieke weg moet zoeken en slechts op basis van ervaring tot conclusies kan komen. Er is nood aan een nieuwe arbeiderspartij, een partij waarmee de strijd op een politieke manier kan worden aangegaan en waarin ruimte is voor discussie over het programma. Onze rol in de uitbouw van een dergelijke partij kwam uitgebreid aan bod op de verschillende congressen.

Tenslotte trokken we vooral veel lessen uit de werkig van het afgelopen jaar. Eerst en vooral dat het van een enorm belang is om onze nieuwe leden te vormen, ten volle te betrekken en te integreren in de werking en hen een rol te geven in de uitbouw van de organisatie. Ten tweede is de uitbouw van onze regionale structuren tot volwaardige leidinggevende organen een prioriteit om de partij verder te kunnen uitbouwen.

We moeten echter ook opletten dat we niet te veel opgeslokt worden in structuren waardoor we onvoldoende tijd zouden hebben om de politieke strijd aan te gaan op straat, op de werkvloer en in discussies. Het vertrouwen was aanwezig, alsook het nodige enthousiasme! Dat belooft dus voor de komende maanden!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist