Home / Op de werkvloer / Distributiesector / Echo’s vanop de piketten. “We zullen een revolutie nodig hebben”

Echo’s vanop de piketten. “We zullen een revolutie nodig hebben”

Door Eveline

15360675434_410022084b_zAan de Brico van St Gillis spraken we met BBTK-delegee Hadeh Salah Eddime.

“Het doel moet zijn dat de regering valt en dit door stakingen of andere middelen. We worden immers niet gehoord. De regering moet weg. Na 15 december moeten we verder gaan en de krachten bundelen. Dit is belangrijk voor de volgende generaties. Door de krachten te bundelen en jongeren, ouderen, werkenden, werklozen, privé, publiek,… na de 15de samen in actie te houden, kunnen we het neoliberale beleid stoppen. Staken heeft financiële grenzen, een alleenstaande moeder kan zich niet veroorloven om veel te staken want het loon is prioriteit. Langdurig staken is voor velen niet houdbaar.

“Inzake alternatief is er nood aan het creëren van werk dat tegemoet komt aan de profielen van werklozen. De RVA viseert nu precaire profielen. De strijd tegen fiscale fraude richt zich op kleine zelfstandigen terwijl de grote bedrijven steeds buiten schot blijven. Een gewone werkende moet veel afgeven, een groot bedrijf niet. Er is een alternatief mogelijk. We zullen een revolutie nodig hebben om te gaan naar een beter systeem waarin de rijkdom eerlijk wordt verdeeld.

“Op het bedrijf hielden we een algemene vergadering met een discussie over waarom we actie voeren. Er werd besloten dat mensen die uit Brussel komen, zouden thuisblijven. Die raakten moeilijk in de stad. Maar ook dat de mensen die in Brussel wonen aan het piket zouden staan, met uitzondering van de collega’s met een precair contract. We wilden de winkel sluiten en dat is gelukt. Het is een geslaagde stakingsdag, we zijn klaar voor de 15de.

“We zullen naast de vakbond ook een arbeidersbeweging nodig hebben die alle krachten kan bundelen, niet alleen die van de werkenden. Dit kan leiden tot een volledige omvorming van het Belgische politieke landschap. We zullen uiteindelijk tegenkrachten nodig hebben. Denk aan de oprichting van coöperatieven als tussenstap. Maar uiteindelijk is de nationalisatie van de grote bedrijven nodig.”