Home / Op de werkvloer / Autosector / Audi en Autovision. Interview met delegees

Audi en Autovision. Interview met delegees

Maandag spraken we tijdens de regionale stakingsdag aan de piketten van Audi en Autovision met twee delegees van deze bedrijven.

Interviews door Eric

Aan Audi spraken we met vakbondsafgevaardigde Francis Dagrin

“Wat speelt bij de arbeiders van Audi zijn vooral de maatregelen in de eindeloopbaan en de indexsprong.” Francis erkent de sterkte van de staking, maar wijst er ook op dat velen, vooral in de kleine bedrijven, nog overtuigd moeten worden. “Na nieuwjaar zal verdere actie gevoerd moeten worden, maar een staking tot de finish, daarvoor is het nog te vroeg. Bovendien wordt dat soort stakingen van onderuit opgebouwd en niet van bovenaf uitgeroepen.” Misschien moeten we Brussel blokkeren, dat is 25% van het BBP, dat kan deel zijn van een volgend actieplan.

Op de vraag welk alternatief op de regeringsmaatregelen: “Eerst moeten bezien of de regeringsmaatregelen wel zullen werken.” Volgens hem leveren die niets op omdat “het beleid inzake eindeloopbaan, of het nu gaat om werkloosheid met bedrijfstoeslag, om vervroegd pensioen of om de pensioenleeftijd met zoveel werkloze jongeren geen zin heeft. De indexsprong en de loonstop zullen de koopkracht aantasten, de consumptie verminderen en de werkloosheid nog verder doen oplopen. Mensen zijn wel bereid tot inspanningen als die ook opleveren, maar niet als die niet werken.”

Francis pleit voor een kortere werkweek en een kortere loopbaan. Niemand houdt het tot 60 vol aan de band. Als arbeider in een private sector neemt hij de verdediging op van de openbare diensten die behouden moeten blijven en verder uitgebouwd, vooral in het transport, voegt hij eraan toe. De lonen, vindt hij, moeten opnieuw stijgen boven de index, er zit immers voldoende geld bij de bazen. Hen zou men moeten belasten. Op dit ogenblik is kapitaalvlucht niet aan de orde, er is eerder een toestroom. Het is deels een argument dat rechts inroept om het af te wimpelen, maar tegelijk moet dat wel op internationaal vlak georganiseerd worden, of toch Europees.

De Europese ondernemingsraden zijn een eerste stap om zich over de grenzen te organiseren, maar we moeten  ook eisen stellen op dat niveau. In de jaren ’90 bijvoorbeeld werd in Duitsland door IG-Metall bij VW de 35-urenweek afgedwongen, we hebben hier toen 4 weken gestaakt om dat ook te bekomen en konden rekenen op internationale solidariteit. Toen in 2007 Audi de fabriek overnam zijn we helaas naar de 38 urenweek omgeschakeld zonder dat we daar loon voor kregen. Francis vertelde ook dat interimmers er na maximaal 3 jaar een contract van onbeperkte duur krijgen.

Autovision is een leverancier van logistiek aan Audi. Hier spraken we met Hadi Sidi Amine.

“Autovision is de belangrijkste toeleverancier van Audi, ontstaan in 2007 na de overname van VW door Audi als deel van het overnameakkoord”, aldus MWB-reservedelegee Hadi Sidi Amine. “We werken hier met 350, een 70-tal interimmers. Onze eerste managers kwamen direct van Audi waarmee we rechtstreeks verbonden zijn. Specialisten van Audi oefenen regelmatig controle uit bij ons. Het geeft ons ook wel een zekere macht. Zodra het hier stil valt, blokkeert ook bij Audi de band. De directie kan daar met moeite mee overweg, op 8 jaar tijd zijn de human resources al acht keer van samenstelling veranderd. Er wordt hier regelmatig spontaan gestaakt, meestal omwille van de arbeidscondities.”

“Nu is er een bijkomend probleem. Het driejaarlijks contract met Audi loopt op 31 maart 2015 ten einde. Normaal worden interimmers hier na 6 maand aangeworven, maar dat gebeurt niet als het model op haar einde loopt. Dat contract kan nu telkens voor een jaar verlengd worden. De patroon beweert trouwens dat we op een tekort van  1,4 miljoen afstevenen. Dat komt omdat de prijs waarmee het contract werd binnen gehaald onrealistisch laag was. Toch is de deelname aan de staking hier totaal. Vooral de loonbevriezing en de indexsprong zijn hier onverteerbaar. Deze actie moet, maar we zouden beter Brussel blokkeren. De patroon wil ons immers de productie op zaterdag doen inhalen en aangezien hier net als bij Audi gewerkt wordt met arbeidstijdrekening, krijgen we daar geen cent extra voor. Bij Audi konden ze daar en uitzondering op afdwingen, maar niet bij ons. De meeste hier staan met hun arbeidstijdrekening nog in het negatief door volumeverminderingen eerder dit jaar.”