Pakistan/Kasjmir: om te overleven, moeten we vechten voor socialisme!

Van 23 maart tot en met 6 april bracht ik een bezoek aan Pakistan en Kasjmir om er deel te nemen aan een aantal activiteiten van onze zusterorganisaties in die landen. Het Committee for a Workers’ International (CWI) is een internationale socialistische organisatie met afdelingen in meer dan 35 landen. De Socialist Movement Pakistan (SMP) en het CWI in Kasjmir zijn net als LSP/MAS een onderdeel van het CWI.

Geert Cool

Socialisme 2006

Dit weekend vindt Socialisme 2006 plaats, een weekend van discussie en debat. Op zondagochtend wordt een verslag gebracht van de situatie in Pakistan en Kasjmir met videobeelden en ooggetuigenverslagen.

Pakistan: strijd tegen privatiseringen

Onze organisatie in Pakistan is vrij jong, maar heeft een grote reputatie opgebouwd. De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk voor de Pakistaanse arbeiders, jongeren en arme boeren. De kloof tussen rijk en arm is erg groot. Terwijl er grote villa’s met gewapende privé-bewakers zijn, lijdt 1 miljoen mensen in de provincie Sindh aan TBC. 55% is analfabeet. In de stad Rawalpindi (3 miljoen inwoners) lijdt 1 op 3 aan ziektes veroor-zaakt door het slechte drinkwater.

Deze sociale omstandigheden hebben ook gevolgen voor de organisatie van het verzet tegen het neoliberaal beleid van de militaire dictator Musharraf. Die probeert het land voor te stellen als een moderne islamitische bondgenoot van de VS. Er wordt bovendien geprobeerd om de schijn van democratie hoog te houden.

In werkelijkheid is er een hard neoliberaal beleid dat de kloof tussen rijk en arm verder doet toenemen. Toch zijn er eerste tekenen van verzet. Het afgelopen jaar was er een grote beweging tegen de privatisering van het telecombedrijf PTCL. Onze kameraden speelden een belangrijke rol in het organiseren van stakingsacties en protestbetogingen. Dit ontging ook het regime niet en verschillende leidinggevende leden van de SMP moesten tijdelijk ondergronds werken.

De strijd tegen de privatisering werd niet gewonnen, maar heeft wel het idee van strijd op de agenda geplaatst. Daar krijgt de SMP heel wat respect voor. Dit bleek onder meer op een meeting van onze lokale afdeling in Islamabad waar ik sprak. Op de meeting waren er 120 aanwezigen, waaronder tal van strijdbare vakbondsleiders en militanten. In Karachi was er een bijeenkomst van de nationale leiding van een nieuwe vakbond van postarbeiders met 200 aanwezigen, waarop uitdrukkelijk gevraagd werd naar een toespraak door een CWI-lid.

Onze organisatie in Pakistan is niet enkel actief in de vakbonden, maar ook onder arme boeren en jongeren. Er is een afdeling opgezet van de jongerencampagne ’Internationaal Verzet’, er zijn specifieke campagnes tegen vrouwenonderdrukking,…

De arbeiders en arme boeren voeren een dagelijkse overlevingsstrijd tegen de armoede en miserie. Die strijd kan enkel fundamenteel gewonnen worden door het vestigen van een socialistische samenleving.

Kasjmir: 6 maanden na de aardbeving blijft de nachtmerrie voortduren

Meer dan 6 maanden geleden werden Kasjmir en Pakistan opgeschrikt door een zware aardbeving. Volledige dorpen en steden werden van de kaart geveegd. Vandaag is er nog weinig veranderd. Het stadje Bagh is nog steeds een tentenkamp. De bevolking moest er de koude winter doorkomen in kleine tentjes. Zelfs het ziekenhuis is er nog steeds ondergebracht in tenten.

Vanuit Islamabad in Pakistan is het zo’n 5 uur rijden naar Bagh, ook al is deze stad niet ver. Enkele extra bruggen zouden het verkeer drastisch kunnen versnellen, maar nu moet alles langs kronkelende wegen op en neer in het berggebied. In het stadje Kotli is er pas sinds 1980 elektriciteit.

In Bagh waren de gevolgen van de aardbeving enorm. Zowat alle huizen waren met de grond gelijk gemaakt. Iedereen verloor er familieleden en vrienden. Een kameraad vertelde hoe 36 familieleden omkwamen. De hulpverlening kwam erg traag op gang en verliep ondemocratisch. Van heropbouw is er bovendien nog geen sprake.

Kasjmir is betwist gebied dat wordt bezet door India en Pakistan (naast een klein deel door China). De bevolking wil er onafhankelijkheid en wij steunen die eis, maar koppelen dit aan de noodzaak van socialisme. We hebben er dan ook een aparte afdeling, ook al wordt nauw samengewerkt met de Pakistaanse afdeling.

Onze kameraden bouwden in Kasjmir enkele schooltjes en medische posten. Daarnaast zijn we betrokken bij het heropbouwen van de vakbonden om zo instrumenten van strijd te hebben. Dat is noodzakelijk om eisen rond de heropbouw kracht bij te zetten en om ervoor te zorgen dat er democratische controle is op de heropbouw. Dit werk wordt mee gefinancierd door de solidariteitscampagne die we hier in België voerden. Het geld dat we ophaalden, ging immers integraal naar de Trade Union Rights Campaign.

Delen: Printen: