"De CMB is één, ondeelbaar en solidair"

Verdwijnt deze zin uit artikel 8 van de statuten van de CMB? Op 20 en 21 april wordt er op een buitengewoon congres beslist over de splitsing van de socialistische metaalvakbond CMB. Dit is de laatste ‘formaliteit’ die vervuld moet worden. De discussie over de verdeling van de inboedel (gebouwen, financiële middelen,…) is al een tijd aan de gang. Op het ogenblik van het schrijven van dit artikel is de uitkomst van het congres nog niet bekend. Of er nu al tot een splitsing wordt overgegaan of pas later onder druk van de basis, verandert niets aan ons standpunt. Wij zijn resoluut tegen die splitsing!

Een ABVV-militante

Bij een splitsing komt er een Vlaamse en een Waalse entiteit. Moeilijk punt is de afdeling Brussel, die zowel Nederlandstalige als Franstalige leden heeft. Wat zou de leiding van de metaalbond doen bij een herstructurering bij Volkswagen Vorst? Er zou een overkoepelend orgaan worden gecreëerd om in orde te zijn met de ABVV-statuten. Die bepalen immers dat er maar "1 federale centrale per nijverheid" wordt erkend.

De economische, sociale en politieke verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen worden aangehaald als rechtvaardiging voor een splitsing. We moeten ons bewust zijn van deze verschillen, alsook van de verschillen in vakbondstradities tussen de landsdelen, en tussen de verschillende centrales en afdelingen. Dit is echter niet de zwakte, maar juist de sterkte van de vakbonden.

De echte reden is de machtstrijd binnen de vakbondsleiding. Dat leidde in het verleden ook al tot ‘regionale vleugels’ binnen het ACOD en zelfs tot een volledige splitsing van LBC-CNE.

Talloze delegaties, delegees en vakbondsmilitanten van verschillende afdelingen en van verschillende centrales spraken zich uit tegen een splitsing van de CMB. Op de site www.splitsing.blogspot.com stemden 1000 mensen, daarvan waren er 84,7% tegen een mogelijke splitsing. Bovendien stonden er tientallen berichten tegen de splitsing.

De peiling op deze website toont aan dat een groot deel van de basis tegen een splitsing is. Je moet geen genie zijn om de weten dat we samen sterker staan. Toch is het waarschijnlijk dat de splitsing op het congres aanvaard wordt. Een 400-tal afgevaardigden zal het congres mogen bijwonen. Helaas werden deze afgevaardigden niet verkozen op algemene ledenvergaderingen in de verschillende regio’s, om op het congres het standpunt van die algemene ledenvergadering te verdedigen. Meestal worden de afgevaardigden aangeduid door de vrijgestelden en vertegenwoordigen ze enkel zichzelf.

Het echte probleem binnen ABVV-Metaal, en binnen de vakbonden in het algemeen (ABVV, ACV en ACLVB), is het gebrek aan democratie! Het gebrek aan inspraak van de basis laat ruimte voor de ontwikkeling van een bureaucratie die zichzelf in stand wil houden en enkel de eigen belangen verdedigt.

Daartegenover stellen wij dat de secretarissen en vrijgestelden democratisch moeten verkozen worden en permanent afzetbaar zijn uit hun functie. Bovendien zouden ze niet meer mogen verdienen dan het gemiddelde loon van de leden die ze vertegenwoordigen.

De 160.000 CMB-leden moeten zich kunnen uitspreken over de splitsing van hun vakbond. Door het organiseren van algemene ledenvergaderingen op de werkvloer tijdens de werkuren, moeten de leden geïnformeerd worden en nadien moet er gestemd worden.

De leden moeten hun afvaardiging naar het nationaal congres verkiezen op algemene ledenvergaderingen per bedrijf of afdeling.

Strijdbare delegees en militanten moeten zich verenigen om de strijd voor democratie binnen de vakbonden georganiseerd te voeren. Samen kunnen we strijd winnen tegen patronaat en regering, vanuit een verdeelde positie staan we zwakker.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist