Home / Foto's / Actie van brandweer in Henegouwen

Actie van brandweer in Henegouwen

pompiers07

Afgelopen maandag werd niet alleen in Namen en Luik actie gevoerd langs Franstalige kant. Ook de brandweer van Henegouwen en Centrum betoogden in La Louvière. Ze waren met ongeveer 150 brandweerlui uit voornamelijk de kazernes van La Louvière en Bergen, maar ook uit Quiévrain, Soignies en Enghien. Tot de betoging was opgeroepen door de drie vakbondsorganisaties. Het ongenoegen richt zich tegen de hervorming van de brandweer tot een zone ‘Henegouwen-Centrum’ als gevolg van de grote hervorming die vanaf 1 januari van toepassing wordt.

Door een correspondent

Sinds verschillende jaren vragen de brandweerlui zelf een grote hervorming van de dienstverlening. De nood hieraan bleek onder meer bij de ramp in Gellingen in 2004 toen er ook enkele brandweerlui om het leven kwamen. Het idee van de hervorming die nu doorgevoerd wordt, komt neer op een hergroepering van de diensten in zones (die min of meer gelijklopen met politiezones). Daarmee moet de kwaliteit van de dienstverlening maar ook de veiligheid en het welzijn van de brandweerlui versterkt worden.

Maar we hebben steeds meer de indruk dat de hervorming niet tot verbetering zal leiden omdat er een totaal gebrek aan middelen is. Zelfs met wat financiële steun van de federale regering komen we er niet.

Op een maand voor de verandering van zones, is er nog steeds geen simulator om onze lonen te berekenen. We weten dus niet hoeveel we de komende maanden zullen verdienen. Dat geldt zowel voor de professionele als de vrijwillige brandweer. Het is een beetje als naar een nieuwe werkgever gaan zonder dat je weet wat de exacte arbeidsvoorwaarden en taken zullen zijn. Er is geen enkele informatie over opzegvergoedingen of nog over nachtpremies of verlofdagen voor vrijwillige brandweerlui. Het beheersplan die de visie op de toekomst van de brandweer in de regio beschrijft heeft het over de burgers die we beschermen als ‘klanten’ en ook andere termen uit de private sector worden opgenomen, zo is er sprake van een “bedrijfscultuur” en ook van “flexibiliteit”. Er is nog geen enkele belofte gedaan over de eventuele aanwerving van brandweerlui. En dit zijn dan nog maar enkele van onze bekommernissen over de hervorming.

Op de actie in La Louvière trokken we naar het gemeentehuis om er de burgemeester te ontmoeten. Dat is Jacques Gobert (PS), de toekomstige voorzitter van de brandweerzone, en de toekomstige commandant voor de zone, kapitein Philippe Staquet. Er kwam geen enkel antwoord op onze vragen. Zowel de burgemeester als de toekomstige commandant werden regelmatig onderbroken door brandweerlui die er onder meer aan herinnerden dat de kapitein kolonel zal worden en zijn loon aanzienlijk zal verbeteren. Dat de commandant door een raad van burgemeesters zonder enige operationale competenties wordt aangesteld is vreemd, waarom wordt de leiding niet verkozen door de basis? Een officier die door de basis verkozen is, zou daar meer erkenning krijgen.

De woede is dus verre van voorbij en de vakbonden beloofden om de acties op te voeren en te verharden in de komende weken.

Foto’s : Gloma Photography

One comment

  1. Pingback: Staking 22/4. Brandweerlui zone Henegouwen Centrum in actie | Linkse Socialistische Partij