Werkonderbreking bij NedCar: strijd voor behoud werkgelegenheid

Afgelopen maandag vond bij NedCar, een productiebedrijf voor auto’s in het Nederlandse Born, een werkonderbreking plaats. Deze werkonderbreking volgde op een week waarin uit onvrede al een keer het werk tijdelijk was neergelegd en een spontane manifestatie georganiseerd op zaterdag.

Bas De Ruiter

Op de betoging van afgelopen maandag waren er op het hoogtepunt zowat 3.500 arbeiders van Nedcar en toeleveranciers. De actie werd gesteund door alle vakbonden, ook de Unie die eerder tegen acties had gepleit.

Het jobverlies bij Nedcar (waar 1.000 jobs bedreigd zijn), zou ook leiden tot het verdwijnen van 500 jobs bij toeleveranciers. Een arbeider vertelde me dat er plannen zijn om van een tweeploegendienst naar een enkele ploegendienst te gaan. In totaal zouden dus 1.500 jobs verloren gaan.

Onder de arbeiders is er een sterk gevoel van solidariteit, en tegelijk ook een enorme strijdbaarheid. De arbeiders met wie ik sprak, stelden dat ze de macht hebben om de productie volledig stil te leggen en dus de macht uit te oefenen over het bedrijf en de productie.

De ontslagen komen volgens de directie van NedCar voort uit het feit dat Daimler Chrysler de productie bij Nedcar heeft stopgezet door tegenvallende verkoopsresultaten. Ook Mitsubishi, dat nog tot 2010 contracten met NedCar heeft lopen, zou met tegenvallende resultaten te kampen hebben. Dat argument kwam ook naar voor in de toespraak van de voorzitter van de vakbond FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk. Nochtans kende Daimler Chrysler in 2005 een groei van haar omzet met 3,8%. In eerste vijf maanden van 2005 haalde Mitsubishi een omzetsstijging van 23,8%.

De ontslagen hebben bijgevolg meer te maken met de wens van de directies van beide bedrijven om de winstpercentages te verhogen door de productie te verplaatsen (Daimer Chrysler) of minder arbeiders evenveel werk te laten verrichten (Mitsubishi). Bij de werkonderbreking kwam de woede naar boven. Zo was er op het podium een in midden gezaagde Smart-wagen te zien met een begeleidende spandoek: “Gedeelde Smart, is halve Smart“.

De voorzitter van de Ondernemingsraad, Jean Wouters, zei dat er anderhalf jaar geleden reeds 1.600 ontslagen vielen. "Mitsubishi en Daimler Chrysler zeiden toen dat dit nodig was om NedCar te redden. We kunnen zien hoeveel daar van terecht is gekomen."

Op het einde van de manifestatie werd er gestemd over de mogelijkheid om te gaan staken als er geen bevredigende overeenkomst zou komen uit het overleg tussen bonden, NedCar en Mitsubishi dat die dag zou plaatsvinden. De waarschuwing van Henk van der Kolk om vooral het resultaat van het overleg af te wachten en niet wild te gaan staken, werd erg lauw ontvangen. Daarentegen was er een enorme steun onder de arbeiders voor stakingsacties: bij de stemming stemden slechts vier arbeiders (van de eerder genoemde 3500) tegen, er waren geen onthoudingen en de rest stemde voor stakingsacties.

Na afloop van de werkonderbreking sprak ik met Jean Wouters, voorzitter van de OR van NedCar.

Kan u nog even de precieze aanleiding van het conflict schetsen?

Jazeker, die aanleiding is dat er eerdere afspraken waren met Daimler Chrysler en Mitsubishi om bij NedCar 290.000 wagens te produceren. Door tegenvallende verkoopresultaten bij Smart (Daimler Chrysler) lijkt dat nu van de baan en dreigen er 1.000 arbeiders ontslagen te worden.

De voorzitter van FNV-Bondgenoten, Henk van der Kolk, riep in zijn speech op vooral niet wild te gaan staken: wat vindt u daarvan?

Ik heb daar met Henk over gesproken en hij heeft mij ervan weten te overtuigen dat we inderdaad die wettelijke termijn van 24 uur in acht moeten nemen. Ik kom persoonlijk uit België en daar breken wilde stakingen vaker uit, omdat die achteraf alsnog door de vakbond erkend worden. In Nederland schijnt dat niet mogelijk te zijn op basis van in het verleden gemaakte afspraken tussen vakbonden, werkgevers en regering. We komen hiermee ook tegemoet aan de wensen van de arbeiders.

Er is duidelijk een enorme strijdbaarheid onder de arbeiders merkbaar. Als in de onderhandelingen nu niet het gewenste resultaat zou worden bereikt, aan wat voor vervolgacties denkt u dan?

Dan is alles mogelijk van demonstraties, bijvoorbeeld in Den Haag, tot stakingen en bedrijfsbezettingen bij NedCar zelf.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist