‘De sociale lasten zijn te hoog’, is een veel gehoord mantra in patronale kringen. Als we op onze loonbrief vervolgens zien hoeveel belastingen ervan afgaan, denken we soms dat er wel iets van aan is. Minder bekend is het feit dat grote werkgevers vaak een groot deel van die belastingen gewoon terugkrijgen. Het ABVV op BASF maakte de berekening aan de hand van het eigen bedrijf dat jaarlijks 10 miljoen euro terugkrijgt. De vele kortingen – fiscale cadeaus – zorgen ervoor dat de werkgever in een aantal gevallen enkel het nettoloon betaalt. Voor de vergelijkingen met de buurlanden wordt geen rekening gehouden met de kortingen en cadeaus.

Van de bedrijfsvoorheffing van personeel in de categorie A0 met 1 inkomen krijgt de werkgever vanaf 2017 alle bedrijfsvoorheffing terug, voor personeel in de categorie B5 vanaf 2019. De grafieken in het ABVV-pamflet geven aan hoe snel de tendens ontwikkelt om de bijdragen aan de gemeenschap volledig naar de zakken van de werkgevers te transfereren. Over deze transfer horen we de dames en heren politici niet klagen. De cijfers in het pamflet vormen een argument te meer om op 15 december te staken.

Pamflet van ABVV BASF op hun website

basf

Foto: Jean-Marie Versyp