Troepen uit de Golf!

“Bring the troops back home”

"Bring the troops back home" en "Troepen uit de Golf", dat zijn de slogans van de nieuwe "anti-bezettingsoorlogsbeweging" in de VS, een beweging die gebaseerd is op het massale anti-oorlogsverzet van begin dit jaar toen honderdduizenden arbeiders en jongeren betoogden tegen het begin van de oorlog in Irak.

Ondertussen is de oorlog reeds 9 maanden officieel voorbij en wordt de aard van de oorlog alsmaar duidelijker. Na de oorlog waren de VS heel snel in het ondertekenen van de privatiseringscontracten voor de olieontginning, de heropbouw van het land was duidelijk geen prioriteit. Volgens de Knack van 14 januari “zijn de al sombere cijfers van de eerste maanden nog somberder geworden. Tachtig procent van de bevolking leeft in armoede, zestig procent hangt – net als in de tijd van Saddam Hoessein – af van voedselpakketten en staatssteun. De werkloosheid zou oplopen tot 75 procent.”

Het verzet tegen de bezetting blijft niet beperkt tot kleine groepen van Saddam-getrouwen. Er wordt wekelijks bericht over betogingen van gepensioneerden die hun pensioen opeisen, van werklozen die het werk eisen die hen beloofd werd.

Ook de plannen van de VS op economisch vlak maken duidelijk welke belangen er in Irak zullen heersen als de VS het er voor het zeggen heeft. Het zal van Irak één van de meest open economieën maken voor handel en kapitaalinvoer. Het zal:

  • de hoogste personenbelasting en vennootschapsbelasting terugbrengen tot 15%
  • importtarieven terugbrengen tot maximaal 5%
  • alle beperkingen op buitenlandse investeringen opheffen

Zelfs een bezetting onder de vleugels van de VN zal aan het karakter van deze plundering niets veranderen. Het zal gewoon de koek verdelen tussen meer imperialistische mogendheden. Welk alternatief is er dan? Volgens ons kan enkel de lokale bevolking – niet georganiseerd op religieuze of etnische basis – maar via vakbonden en andere organisaties een alternatieve kracht vormen. Een kracht die met de steun van gelijkaardige organisaties wereldwijd de Iraakse rijkdommen kan benutten voor het vervullen van de behoeften van de bevolking i.p.v. de winsten van een kleine minderheid.

De VS zullen trachten de gevangenneming van Saddam als propagandamiddel te gebruiken om hun bezetting te rechtvaardigen. Elke dag die voorbijgaat toont in de praktijk de enorme chaos en miserie die de VS er veroorzaakt hebben.

In Amerika beseffen ondertussen meer en meer mensen dat deze oorlog een fortuin aan het kosten is aan de gewone Amerikanen, zonder dat er massavernietingswapens gevonden zijn, zonder dat de dreiging van terrorisme verdwenen is, in tegendeel.

De woede over de leugenachtige patriottische propaganda van Bush en Co leidt tot verzet tegen de administratie van Bush.

Binnen het Amerikaans leger en bij de families van militairen is er een groeiende angst en woede over de bezetting in Irak. In een brief aan de Peoria Journal Star verspreid door “Military Families Speak Out” schrijft Tim Predmore, die in Irak dienst doet in de 101st Airborne: “Ik geloofde vroeger dat ik mijn diensten verleende aan de goede zaak – het verdedigen van grondwet van de VS – Nu geloof ik niet langer, ik ben mijn overtuiging en mijn vastberadenheid verloren. Ik kan niet langer mijn diensten ter beschikking stellen voor wat ik denk halve waarheden en drieste leugens zijn”.

Een beweging van de Amerikaanse jongeren en arbeiders kan een kracht ontwikkelen die deze bezetting kan stoppen, zoals Vietnam heeft aangetoond. De LSP zal zich de komende periode inzetten om een anti-bezettingsbeweging op te bouwen in België. Samen met onze zusterorganisaties wereldwijd en ook in de VS mobiliseren we de bevolking tegen oorlog en uitbuiting. Door wereldwijd te protesteren tegen de plundering van Irak kunnen we de beweging in de VS en Groot Brittannië om de troepen terug naar huis te brengen ondersteunen.

Op zaterdag 20 maart 2004 zal een internationale actiedag plaatsvinden tegen de bezetting van Irak. In de VS en in Groot-Brittannië worden massale betogingen verwacht. Ook hier in België kunnen we een rol spelen, door eveneens op deze actiedag te betogen kunnen we het internationale karakter ervan onderlijnen en tevens de bewegingen in de VS en Groot-Brittannië tegen de bezetting van Irak ondersteunen.


Lees ook:

  • US: Tide turning against Bush Artikel door Philip Locker van onze Amerikaanse zusterorganisatie over het groeiende ongenoegen tegenover Bush in de VS
  • Dag X Onze toenmalige site over 20 maart 2003, de acties op de dag dat de oorlog in Irak begon
Delen: Printen: