Socialisme 2006: Het woord aan hen die strijd voeren!

Een andere manier om naar politiek te kijken…

Of men kan beter zeggen een manier om een andere politiek te ontdekken. Het wordt meer en meer duidelijk dat er nood is aan een andere politiek, en dit bij een steeds grotere laag van de samenleving.

Vincent Devaux

Zaterdag 22 en zondag 23 april organiseren we een weekend onder de titel “socialisme 2006”. Zoals voorgaande jaren willen we dieper ingaan op actuele thema’s. Een marxistische organisatie moet concrete antwoorden bieden op concrete problemen die ontstaan in een maatschappij louter gericht op winst.

Het centrale thema zal sterk beklemtoond worden in de meeting “voor een nieuwe arbeiderspartij” die zaterdagavond plaats vindt. Jef Sleeckx, voormalig SP.a parlementair en initiatiefnemer in Vlaanderen voor een nieuwe politieke formatie, zal het woord nemen. In deze meeting zal ook Eric Byl, algemeen secretaris van LSP-MAS, spreken en een lid van de WASG in Duitsland om de ervaring te delen van de kameraden van onze Duitse zusterorganisatie.

Er zal een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod komen in de commissies. Iedereen kan er zijn ideeën delen of vragen stellen. “Wat betekent een geplande economie voor de huidige situatie?” “De rol van de vakbonden” “Wat met het socialisme van de 21st eeuw in Venezuela” Deze en andere onderwerpen zullen bediscussieerd worden. Er wordt ook ingegaan op onze positie over de strijd tegen alle vormen van discriminatie, of dit nu racisme, seksisme of homofobie is. We hebben ook een spreker van MRAX uitgenodigd om te spreken over de strijd tegen anti-racisme.

Zondag zullen twee meetings doorgaan die zeer dicht aansluiten bij de actuele situatie: een ervan zal een verslag zijn van een kameraad die net terug zal zijn van het Wereld Sociaal Forum in Karachi, Pakistan. Hij zal tevens een bezoek brengen aan het recent door de aardbeving getroffen en door Pakistan bezette Kasjmir. Heel Pakistan werd trouwens in de voorbijë periode geteisterd door een golf van privatiseringen. Het andere debat zal er een zijn tussen LSP/MAS en Ecolo over de energiekwestie. Welk alternatief op olie, wat te denken van nucleaire energie, de hoge prijs voor energie die de spanningen tussen verschillende imperialistische machten alleen verscherpt, en natuurlijk over het broeikaseffect.

Voor ons hoeft politiek niet noodzakelijk vervelend te zijn. Dit weekend is een mogelijkheid om onze organisatie te leren kennen in de meest ideale omstandigheden, en waarom niet, om aan te sluiten en mee te werken aan de verandering van een maatschappij die op haar laatste benen loopt en die een brute realiteit betekent voor vele mensen.

Voor het volledige programma: klik hier!

Delen: Printen: