Nieuwe linkse partij in België: we staan voor cruciale weken

Op 30 maart en 1 april zijn belangrijke vergaderingen doorgegaan over de nood aan een nieuwe linkse politieke formatie. Op elk van die vergaderingen waren LSP-militanten prominent aanwezig. De uitdaging bestaat erin op 1 mei een nationaal initiatief te lanceren, ondersteund door lokale groepen in heel het land…

Bart Vandersteene

Argumenten genoeg om de nood aan een nieuwe, brede, linkse partij op straat te brengen. Inbev, bijvoorbeeld, ontslaat opnieuw 232 werknemers ondanks alweer recordwinsten. Drie topmanagers hebben nochtans een afscheidspremie ontvangen van 31 miljoen €, genoeg om de 232 werknemers gedurende vijf jaar aan de slag te houden. Het is duidelijk waar de prioriteiten liggen, ook met Jean Luc Dehaene in de Raad van Bestuur.

Het is uiteraard niet alleen in de verloning dat de groeiende kloof tussen arm en rijk zich uit. De recordwinsten van de bedrijven illustreren de enorme beschikbare middelen. Als we die maar konden gebruiken voor het voeren van een sociaal beleid! Fortis boekte vorig jaar 3,9 miljard euro winst. Toch wordt er gesproken over het schrappen van 13.700 jobs tegen 2009. Om nog meer winst te maken uiteraard, niet om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren.

Om het budget van het Vlaamse onderwijs opnieuw op te trekken tot het niveau van 1980 – toen 7% van het BNP (Bruto Nationaal Product) – is bijna 3,85 miljard euro extra nodig, evenveel als de netto-winst van Fortis in 2005. Politiek betekent keuzes maken en onze keuzes zijn niet die van het patronaat en haar politieke lakeien.

Een partij die deze zaken naar buiten brengt, de vinger op de wonde legt, zal snel het oor winnen van diegenen die de komende periode geconfronteerd worden met gebrek aan middelen in het onderwijs, besparingen allerhande, oplopende facturen voor de ouders, …

Het potentieel voor een nieuwe partij groeit met de dag. Sommigen blijven beweren dat marxisten zich moeten richten tot de bestaande “progressieve” partijen, zoals SP.a. De sociale basis om die partij te heroveren, bestaat echter niet meer. De bekende Amerikaanse activist, scenarist en publicist, Michael Moore stelde: “Wie moet je meer vrezen? Diegene die aankondigt dat hij je zal bestelen en het ook doet, of diegene die beweert jouw bondgenoot te zijn, maar je uiteindelijk toch besteelt.” Van een liberaal kan je verwachten dat hij de belangen van de rijken en de patroons verdedigt. Maar ministers die beweren socialist te zijn en in de praktijk een neoliberaal beleid voeren, worden terecht uitgespuwd.

De enige optie voor de linkerzijde is met man en macht bouwen aan een nieuwe linkse partij, die resoluut kant kiest voor de onderdrukten, de loontrekkers, gepensioneerden, jongeren… LSP hoopt, samen met anderen, bij de volgende parlementsverkiezigen een breed en geloofwaardig alternatief aan arbeiders en jongeren te kunnen aanbieden. Op naar 1 mei, dag van de arbeid en de arbeidersstrijd.

Delen: Printen: