Steun de campagne voor de anti-NSV betoging!

Op 11 maart wordt in Antwerpen betoogd tegen een optocht van de studenten van het Vlaams Blok. Die hebben een bedenkelijke reputatie op vlak van racisme, geweld,… Wij organiseren een tegenbetoging en roepen op om samen met ons campagne te voeren voor die betoging.

Op 11 maart willen we met een grote betoging naar voor komen en van de gelegenheid gebruik maken om de discussie te voeren over hoe het Vlaams Blok effectief kan bestreden worden; hoe een echte actieve oppositie kan opgebouwd worden tegen het asociale paarse beleid van de regering.

In de aanloop naar de betoging willen we enkele duizenden pamfletten en tal van affiches verspreiden. We willen ook proberen in een aantal scholen mobilisatiecomités op te zetten.

Wat kun jij doen?

  • Pamfletten en affiches verspreiden in je school/ jeugdhuis/ hogeschool/ unief/ …
  • Ons financieel steunen op rekeningnummer 001-2260393-78 met vermelding "anti-NSV betoging"
  • Een spreker van Blokbuster uitnodigen om de actie toe te lichten
  • Met een aantal vrienden samenkomen om de mobilisatie in je school te organiseren
  • Naar onze lokale vergaderingen komen en lid worden.

In de loop van volgende week wordt ons materiaal afgewerkt. Er komt een affiche, een nationaal pamflet en er zijn ook brochures die we zullen gebruiken in de campagne. Daarnaast zullen we ook Blokbuster-stickers verkopen om de campagne te kunnen financieren.

Ook jouw bijdrage zal belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat we in Antwerpen, wat toch min of meer een bakermat van de NSV is, met meer betogers zijn dan extreem-rechts. Daarmee kunnen we hen in het defensief duwen!

Om mee te werken kun je ons contacteren via e-mail: antwerpen@lsp-mas.be of info@blokbuster.be.

Delen: Printen: