Pakistan: interview met Hameed Channah

Op het WSF in Karachi sprak ik met Hameed Channah, een leidinggevend lid van de Socialist Movement Pakistan uit Sindh. Hameed komt uit een regio waar er nog feodale structuren zijn: grote landeigenaars bezitten tienduizenden hectaren grond en de mensen die erop wonen. De grootste feodale heerser heeft er 800.000 hectare grond… Hameed is actief in het verzet tegen uitbuiting en onderdrukking.

Geert Cool

Hameed: "Er zijn in Sindh verschillende regio`s die gedomineerd worden door feodale heersers. Een van hen is ook minister in de regering van Musharraf. Die minister is een belangrijke feodale landheer die heerst met repressie en onderdrukking van ieder verzet. Hij maakt gebruik van het staatsapparaat en het regime maakt gebruik van hem om alles te domineren. De volledige regio is afhankelijk van deze figuur. Er zijn heel wat incidenten waarbij de politie ingezet wordt om gewelddadig op te treden tegen de lokale bevolking. Arbeiders komen in de gevangenis terecht zodra ze protesteren. Bij lokale verkiezingen werden alle tegenstanders en andere kandidaten illegaal opgepakt en enkele dagen vastgehouden.

"Wij proberen de strijd te organiseren tegen repressie en onderdrukking. Dit leidt tot een aantal problemen. Zo lag mijn vrouw onder vuur omwille van haar rol in strijd. Ze sprak zich als leraar uit tegen de corruptie bij de onderwijsautoriteiten. Hierop werd ze op betaald verlof geplaatst. Dit leidde tot heel wat verzet van andere leraars: 303 scholen gingen dicht en meer dan 800 leraars legden het werk neer. Hierop kreeg ik telefoon van de minister die zei dat mijn vrouw opnieuw aan het werk mocht op voorwaarde dat ik ervoor zou zorgen dat de solidariteitsacties met mijn vrouw zouden stoppen.

"Enkele jaren geleden voerden we ook campagne tegen een valse klacht tegen een kameraad van ons. Die diende klacht in nadat een arbeider was vermoord. Maar omdat de kameraad zich daartegen durfde uitspreken, volgde een valse klacht tegen hem. Dit leidde tot heel wat woede onder de bevolking. Alle scholen en winkels in het dorp gingen drie dagen dicht om te protesteren. Het massale karakter van het protest zorgde ervoor dat de politie de klacht liet vallen.

"Wij hebben een traditie van strijd in de regio gevestigd. Arbeiders en landarbeiders die problemen hebben, komen naar ons voor advies en om samen te strijden. Voor allerhande problemen en moeilijkheden komen ze naar ons. Zo werd in een naburig dorp de elektriciteit afgesloten door het elektriciteitsbedrijf. 50 lokale bewoners werden daarbij gearresteerd en ze moesten met de handen op het hoofd door het dorp marcheren bij wijze van vernedering. 300 inwoners van het dorp kwamen naar ons om dit te bespreken. We organiseerden samen een betoging door de hoofdstraat van een lokale stad en trokken naar het kantoor van het elektriciteitsbedrijf waar we een sit-in deden.

"Deze actie kreeg heel wat weerklank in de lokale media en de autoriteiten moesten iets doen om een uitbreiding van de strijd tegen te gaan. Er werd beslist om de elektriciteitsverbinding te herstellen en iedereen die werd vernederd kreeg persoonlijke excuses.

"Een van de grootste campagnes die we hielden, was tegen corrupte politie-agenten. Die trokken naar landarbeiders en namen de dieren mee. Dieren zijn zowat het enige dat veel mensen bezitten op het platteland. We organiseerden een campagne om de bevolking te organiseren tegen dit soort praktijken. Op een bepaald ogenblik betrapten we twee agenten die dieren wilden stelen. Er kwam heel wat volk uit de regio op af en het kwam tot een confrontatie met de politie. Twee agenten kwamen daarbij om, maar ook een activist liet het leven.

"De politie uit de volledige regio werd gemobiliseerd naar dit incident. We beslisten uiteindelijk om de lijken van de agenten over te dragen aan de politie op voorwaarde dat er ook een proces zou komen tegen de politie. Dat kwam er ook effectief, maar tegelijk was er een proces tegen zowat 200 actievoerders. Hierop werd het dorp belegerd. We blokkeerden enkele wegen en legden alles plat. Het gerecht beloofde dan dat de 200 niet zouden worden vervolgd.

"De afgelopen periode organiseerden we ook enkele grote betogingen tegen de hoge prijs voor rijst, tegen de bouw van een dam op de Indusrivier,… We zijn betrokken bij de dagelijkse strijd om te overleven en het is op zich al een enorme stap vooruit dat we erin slagen om strijd te organiseren en dat we dat kunnen linken aan de strijd die nationaal en internationaal wordt gevoerd."

Delen: Printen: