Home / Internationaal / Europa / Waarom een linkse regering met het kapitalisme moet breken

Waarom een linkse regering met het kapitalisme moet breken

Artikel door Paul Murphy, parlementslid in Ierland

Een echte linkse regering moet breken met de dictaten van het winstsysteem. Zo’n regering zou een politieke keuze maken om de centrale behoeften van de werkende bevolking centraal te stellen in plaats van de winsten van de grote bedrijven. Een linkse regering zou de samenleving reorganiseren op democratisch socialistische wijze.

Verwerp de schulden

Een belangrijke maatregel is de weigering om de publieke schulden te betalen. Volgend jaar zal ongeveer een vijfde van de Ierse belastingen naar de afbetaling van de schulden gaan. Die schulden namen sterk toe omwille van de reddingsoperaties voor de banken en door de kapitalistische crisis. Een direct moratorium op de afbetaling van de schulden is nodig. Een audit van de schulden door vertegenwoordigers van de arbeidersbeweging en linkse economen, zou ervoor zorgen dat schulden aan bankiers, grote aandeelhouders en instellingen als het IMF en de ECB niet terug betaald worden terwijl gepensioneerden of anderen met bewezen behoeften uiteraard wel zouden terug betaald worden.

Investeren in jobs

Om mensen aan het werk te krijgen en dringende sociale problemen aan te pakken, is er nood aan grootschalig programma van publieke investeringen. Zo zou een investering van 7 miljard in huisvesting volstaan om 40.000 huizen te bouwen en 70.000 jobs te creëren. Gelijkaardige initiatieven inzake waterinfrastructuur, isolatie, hernieuwbare energie en andere domeinen zouden de samenleving en de economie direct heel wat opleveren.

De greep van de banken en financiële instellingen zou gebroken worden door ze om te vormen tot democratisch beheerde diensten. Ze kunnen gebruikt worden om kleine bedrijven en boeren toegang tot goedkope kredieten te geven en om de hypotheken af te schrijven tot de echte waarde van huizen.

De heerschappij van de 1% doorbreken

De verdere ineenstorting van de private investeringen moet direct aangepakt worden door de sleutelsectoren van de economie samen met de natuurlijke grondstoffen onder publiek bezit en arbeiderscontrole en –beheer te plaatsen. Een dergelijke stap zou toelaten om tot een plan te komen om de economie democratisch te ontwikkelen op een duurzame economische en ecologische basis.

Dergelijke radicale maatregelen gaan regelrecht in tegen de heerschappij van de 1% rijksten. Die zouden dat uiteraard niet zomaar laten gebeuren. De kapitalistische klasse in Ierland en de rest van de wereld zou er alles aan doen om deze regering stokken in de wielen te steken om alle verworvenheden teniet te doen. Een linkse regering zou geconfronteerd worden met boetes en andere sancties van de Europese Commissie, mogelijk zou Ierland gedwongen worden om de euro te verlaten en mogelijk zouden de buitenlandse investeringen stilvallen. Het bestaande staatsapparaat, de politie en de ‘permanente regering’ van topambtenaren zouden alle progressieve veranderingen tegenwerken.

Massastrijd van onderuit

Een linkse regering zou zich dan ook niet kunnen beperken tot een formele meerderheid in het parlement. Er zouden grote mobilisaties van onderuit nodig zijn, met protestacties en algemene stakingen. Dergelijke massale acties van werkenden en jongeren op de werkvloer en in de wijken zou een embryo zijn van een echt democratische samenleving. De massale vergaderingen die twee jaar geleden in Griekenland plaatsvonden in de strijd tegen de trojka waren voorbeelden van hoe dit kan ontwikkelen.

Internationale solidariteit

Een linkse regering zou oproepen doen aan de werkende bevolking doorheen Europa om zich te verzetten tegen de sancties die opgelegd worden indien met het besparingsbeleid wordt gebroken. De context waarin een linkse regering aan de macht kan komen in Ierland zou er ongetwijfeld een zijn van grote strijdbewegingen doorheen Europa. Het zou meteen de mogelijkheid stellen van een federatie van socialistische staten in Europa als onderdeel van de strijd voor een socialistisch Europa.

2 comments

  1. Pingback: Vervroegde verkiezingen in Griekenland. Naar een linkse regering? | Linkse Socialistische Partij

  2. Pingback: Foto’s van de solidariteitsbetoging met het Griekse verzet tegen besparingen | Linkse Socialistische Partij