Somers schrapt subsidies jeugdhuis Rzoezie

N.a.v. de rellen in Parijs interviewde P-magazine half november een aantal medewerkers van vzw Rzoezie. Hierin klaagden zij het racisme bij de Mechelse politie aan. Rzoezie schrijft hierover later: “Het artikel is volgens ons zeer tendentieus, zwart wit geschreven en de journalist heeft elke nuance of diepgaandere toelichting weggelaten. Ook heeft hij na lezing niet alle door ons aangebrachte verbeteringen weergegeven. Hij heeft het gelaten bij veralgemeningen die niet bijdragen om de kern van de door ons aangebrachte problematiek te verduidelijken.”

Wouter Gysen, Mechelen, donderdag 23 maart 2006

Het stadsbestuur greep het interview aan om opnieuw de aanval in te zetten. Tegen het Nieuwsblad zei Somers het volgende: “Rzoezie jut de allochtone jongeren op. Ze maken onze stad kapot. De maat is vol.” Na deze uitspraak was het stadsbestuur toch niet te verlegen om klacht neer te leggen tegen de drie medewerkers voor laster en eerroof. Ook eiste het stadsbestuur hun ontslag.

Vorig jaar al werden de subsidies al met €10.000 verminderd. Donderdag 23 februari schrapte de gemeenteraad nog eens €14.000 aan subsidies voor het jeugdwerk van JH Rzoezie. Dit betekent het verlies van een jeugdwerker. In de eerste twee maanden van dit jaar werd bovendien €6.000 minder overgemaakt dan voorzien.

Bovendien werd een aanval ingezet op twee andere projecten van de vzw: het Steunpunt Tewerkstelling en het Mobiele Jeugdwerk. Het stadsbestuur wil de twee projecten uit handen nemen of op zijn minst Rzoezie op deze terreinen terugdringen. Concreet wordt voor het tewerkstellingsproject gedacht aan een overheveling naar de VDAB. Het Mobiele Jeugdwerk waaraan Rzoezie doet op straat, festivals en voetbalwedstrijden, ziet de gemeenteraad liever gebeuren door het onderwijs, de bijzondere jeugdzorg, de tienerwerkingen van de stad, de vzw MOOJ, religieuze en sportverenigingen. Ik ben alvast benieuwd naar hun reacties. Bart Somers is misschien vergeten dat hij eerder het stedelijk onderwijs afstootte. Zelfs als het de middelen had voor mobiel jeugdwerk zou het zich er niet mee kunnen bezighouden, gewoon omdat het er niet meer is. Toch zou het op 1 januari 2007 zover moeten zijn. Voor Frank Creyelman van het Vlaams Belang komt het allemaal te laat. Volgens het bestuur van Rzoezie zal het verlies van deze twee projecten de ondergang van het jeugdhuis betekenen.

Met de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2000 werd het Vlaams Blok de grootste partij met 25,7%. VLD-VU volgde met 24,7%. De SP verloor bijna 4% en verdween uit de coalitie. VLD-VU, CD&V en Agalev vormden een krappe meerderheid van 23 op 41 zetels. VB en SP.a belandden in de oppositie. Agalev had toen 3 verkozenen. Twee ervan braken ondertussen met de partij. Sophie Angenot deed dit half 2004 omdat de afgesproken wissel met schepen Jowan Lamon niet doorging. Vandaag zetelt ze als onafhankelijk gemeenteraadslid in de oppositie. Ook Patrick Backx stapte na een dispuut met de leiding uit zijn partij de CD&V. Ali Salmi liep over van Agalev naar Spirit, maar bleef tot de meerderheid behoren. De meerderheid telt nu nog slechts 21 zetels. Wellicht zal het stadsbestuur in oktober gedwongen zijn om de SP.a mee aan boord te nemen met een monstercoalitie type Antwerpen tot gevolg.

Terug naar Rzoezie. Op de eenmansfractie van Spirit na stemde de voltallige meerderheidscoalitie van VLD, CD&V, Groen!, N-VA en Spirit voor het schrappen van de subsidies. Oppositiepartijen SP.a en VB stemden tegen. Het Vlaams Belang omdat het vindt dat Rzoezie niet hard genoeg aangepakt wordt. Groen! neemt op zijn zachtst gezegd een dubbelzinnige houding aan. Maandag 27 februari sprak de partij zich in de media uit tegen de afbouw van het JH. Vier dagen eerder stemde hun schepen Jowan Lamon nochtans voor de besparingen en voor het afnemen van de twee projecten. Kort van geheugen of zijn er weer problemen binnen Groen! ?

De geschrapte €14.000 zou in de toekomst zogezegd toekomen aan het JH Jotse, beter gekend als het Tsentroem. Wat er wel niet wordt bijgezegd is dat het stadsbestuur eerder subsidies afnam van dit jeugdhuis. Nu het college haar handen vol heeft met de confrontatie met Rzoezie werpt ze het Tsentroem een snoepje toe. Uit angst voor een ééngemaakte strijd van de jongeren van de twee jeugdhuizen speelt Somers hen tegen elkaar uit. Het is duidelijk dat alles wat ons verdeelt ons verzwakt en dat we het net moeten hebben van onze numerieke sterkte.

Op die bewuste gemeenteraad stapten een 80tal jongeren van Rzoezie enkele minuten na aanvang binnen. De gemeenteraad was duidelijk verveeld met hun aanwezigheid. Somers was nogal gefrustreerd. Een meisje dat foto’s nam van de aanwezige jongeren werd meteen afgedreigd door de burgemeester. Als ze nog één foto nam, zou ze verwijderd worden uit de zaal!

Woensdagmiddag 1 maart voerden een veertigtal voornamelijk allochtone jongeren actie op het binnenplein van het Mechelse stadshuis. Ze overhandigden een petitie aan de schepen van Cultuur Frank Nobels en schepen van Veiligheid Walter Schroons, allebei CD&V. De ondertekenaars veroordelen de afbouw van Rzoezie. Momenteel telt de petitie op http://www.kifkif.be/petitie/ een kleine 1000 handtekeningen. Het JH Rzoezie staat dus niet geïsoleerd. Er is een brede steun voor het jeugdhuis.

Delen: Printen: