Home / Op de werkvloer / Waarom wij donderdag betogen

Waarom wij donderdag betogen

Foto: MediActivista

Foto: MediActivista

Uitdagingen op sociale media als Facebook, iedereen kent het en velen ergeren er zich wel eens aan. Maar de nominaties om drie redenen te geven waarom donderdag wordt betoogd, bieden interessante lectuur en heel wat argumenten. Een selectie die we haalden bij enkele militanten van LSP. Voeg socialisme.be op Facebook toe aan jouw drie redenen om te betogen en we voegen ook jouw redenen toe aan dit overzicht.

Tim, een militant van ACOD-onderwijs

1. Omdat de regering een algemene aanval inzet tegen de lonen, pensioenen en openbare diensten. Langer werken voor minder loon en lagere pensioenen, slechtere en duurdere openbare diensten, en het bewust organiseren van het faillissement van NMBS en de sociale zekerheid staan op de agenda. 
2. Omdat deze aanvallen slechts één doel hebben: de verdeling van de rijkdom tussen arbeid en kapitaal fundamenteel wijzigen: onze maatschappij is steeds rijker, maar de rijkdom is steeds ongelijker verdeeld. De regering wil daar nu nog een schepje bovenop doen. Als we democratische controle zouden hebben over de rijkdommen die aanwezig zijn, zouden besparingen en aanvallen niet nodig zijn.
3. En vooral: omdat het absoluut nog niet te laat is. Nog nooit zoveel enthousiasme meegemaakt voor een strijdbeweging als nu, nog nooit zo gemakkelijk om te mobiliseren. Iedereen beseft wat de inzet is: het gaat over de maatschappij waarin we de komende decennia willen leven. Wie strijdt, kan verliezen, wie niet strijdt: heeft al verloren.

Mathias, een voortrekker van het jongerenprotest in Gent

1) De verhoging van het inschrijvingsgeld maakt alsmaar meer van ons onderwijs een elitair voorrecht.

2) De gewone bevolking wordt enorm geraakt door een besparingsplan dat de rijken buiten schot laat.

3) Het verzet tegen deze besparingen zou wel eens kunnen uitmonden in een zeer uitgebreide discussie over een echt alternatief op de kapitalistische waanzin en een vertrouwen in recepten van actie en strijd.

Wouter, een Antwerpse spoorman

3 redenen waarom ik de betoging van donderdag 6 november steun en als treinbegeleider ga werken om de betogers aan te voeren:

1. Omdat ik niet langer wil werken voor een kleiner pensioen. Er is een tendens om zo weinig mogelijk mensen voor zo weinig mogelijk geld zo hard mogelijk te laten werken. Dit moeten we omkeren: de maatschappelijk noodzakelijke arbeid verdelen zodat iedereen kan werken, maar wel minder.
2. Omdat de regering zwaar in onze zakken zit: indexsprong, loonstop, afschaffing barema’s, verhoging inschrijvingsgeld hoger onderwijs, einde woonbonus, …
3. Omdat ze met hun pollen van DE SPOORWEGEN moeten blijven! Door een vijfde van ons budget af te pakken, willen ze ons Sabena achterna duwen.

Fabian, een Gentse student

1) Mij maak je niet wijs dat dit besparingsbeleid ons in de toekomst meer werkgelegenheid en welvaart zal bezorgen. Investeer in de maatschappij, niet de winstbelangen van een kleine elite!
2) Deze rechtse provocatieregering zal niet luisteren omdat we een fakkeltocht organiseren tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld. Studenten & scholieren zullen solidair met werkenden op straat moeten komen om heel het besparingsbeleid weg te staken.
3) Gezien de jeugdwerkloosheid in België van 25% wil ik graag naar Brussel om de regering van nabij te feliciteren met het idee de pensioenleeftijd naar 67 op te trekken.

Wouter, arbeider

1) Omdat het niet rechtvaardig is dat wij moeten opdraaien voor hun crisis. Een crisis die met de nieuwe besparingsmaatregelen nog erger zal worden, zodat ze ons binnen een jaar al terug zullen zeggen dat we nog verder moeten besparen omdat het niet geholpen heeft. Geen race to the bottom!
2)Omdat ik genoeg belastingen betaal voor openbare diensten, gezondheidszorg, onderwijs,… . Ik heb er geen problemen mee om hiervoor belastingen te betalen. Maar blijven besparen op die diensten om het geld dan cadeau te doen aan de werkgevers kan gewoon niet. Het is ons geld, het moet dan ook de hele maatschappij ten goede komen!
3)Omdat de verhoging van de (brug)pensioenleeftijd en aanval op het tijdskrediet de (jeugd)werkloosheid enkel maar zal doen toenemen. De poel van werklozen zal de druk op de lonen en onzekere arbeidscontracten enkel maar verhogen. Enkel de herverdeling van het werk kan hier een antwoord op bieden!

Geert, eindredacteur van socialisme.be

1. Deze rechtse regering voert een aanval op alle sociale verworvenheden. Onder het mom van verandering keren we terug naar het sociaal model van de 19de eeuw, alleen de kinderarbeid ontbreekt nog. Loonsverlagingen, afbouw sociale zekerheid, werken tot we erbij neervallen, aanval op het stakingsrecht. De horrorcatalogus is lang, de traditie van Halloween is nu echt wel ingeburgerd bij ons… We zouden moeten zwijgen en luisteren naar wat de heren en dames directeurs en would-be directeurs vanuit hun ivoren torens beslissen. De vakbonden zouden volgens hen conservatief zijn, maar de sociale verworvenheden die in de 20ste eeuw afgedwongen zijn hebben we nog altijd nodig, meer nog: we hebben meer verworvenheden nodig. De burgemeester van Antwerpen, een hedendaagse Charles Woeste, moet van antwoord gediend worden. Als we hem en zijn vrienden laten doen, zitten we voor we het weten terug in de 19de eeuw.

2. Waarom zouden wij opdraaien voor een crisis die wij niet veroorzaakt hebben? Er wordt gezegd dat besparingen nu eenmaal nodig zijn. Waarom? Om wiens schulden te betalen? Niet wij hebben gespeculeerd, gegokt en verloren. Niet wij hebben jarenlang de middelen voor de gemeenschap geplunderd om een nooit geziene transfer van rijkdom van gewone werkenden en de gemeenschap naar de allerrijksten te organiseren. De nieuw-Vlaamse ondernemers rijden voor de rekening van de 1% rijksten waar ze maar al te graag tot zouden behoren. Voor de werkgevers valt 330 euro op een loon inleveren wel mee, voor de marionetten van de elite onder de studenten is 890 euro inschrijvingsgeld best OK. Voor ons niet. Donderdag betoog ik met de boodschap: zoek het geld waar het zit, bij ons valt niets te pakken!

3. Tenslotte misschien nog de belangrijkste reden om te betogen: door onze strijd te organiseren en door op te komen voor wat wij willen, kunnen we ook de basis versterken om effectief tot fundamentele verandering te komen. Door het actieplan mee op te bouwen, zetten we stappen in onze eigen organisatie. Laat ons dat meteen onderbouwen door te gaan voor een alternatief op Michel I en het besparingsbeleid. In plaats van een anti-werknemersregering is er een arbeidersregering nodig die een beleid voert in het belang van de meerderheid van de bevolking.

Jon, ACV-militant uit Leuven

1. Omdat de regeringen een algemene aanval inzetten tegen de lonen, pensioenen en openbare diensten. Langer werken voor minder loon en lagere pensioenen, slechtere en duurdere openbare diensten, en het bewust organiseren van het faillissement van NMBS en de sociale zekerheid staan op de agenda.
2. Omdat deze aanvallen slechts één doel hebben: de verdeling van de rijkdom tussen arbeid en kapitaal fundamenteel wijzigen: onze maatschappij is steeds rijker, maar de rijkdom is steeds ongelijker verdeeld. De regering wil daar nu nog een schepje bovenop doen. Als we democratische controle zouden hebben over de rijkdommen die aanwezig zijn, zouden besparingen en aanvallen niet nodig zijn.
3. Wetenschap en technologie staan verder dan ooit, maar als ze enkel ten dienste staan van de winst-goden, dan zullen mijn kinderen echter meer negatieve dan positieve gevolgen ondervinden van de vooruitgang. Deze regeringen zien onderwijs, onderzoek, gezondheidszorg, milieuzorg, cultuur, en de socio-culturele sector enkel in functie van de wensen van het bedrijfsleven, hetgeen leidt tot afbouw, uitholling, vermarkting en commercialisering.
4. En vooral: omdat het absoluut nog niet te laat is! Nog nooit zoveel enthousiasme meegemaakt voor een strijdbeweging als nu, nog nooit zo gemakkelijk om te mobiliseren. Iedereen beseft wat de inzet is: het gaat over de maatschappij waarin we de komende decennia willen leven. Wie strijdt, kan verliezen, wie niet strijdt: heeft al verloren.

Wouter, maatschappelijk werker

1. Alle mensen die afhangen van een job om hun leven uit te bouwen (zoals ik zelf, mijn gezin en familie, vrienden, collega’s,…) zullen als ze een job hebben heel flexibel, onzeker, meer moeten werken voor minder loon. Naast twee jaar langer werken, gemiddeld 20000 euro verliezen op een loopbaan door de indexsprong,… biedt ook het afschaffen van tijdskrediet zonder motief en het pas mogelijk maken van een landingsbaan vanaf 60 jaar voor mij weinig positief om nog 40 jaar te werken in de welzijnssector.

2. De rijkdom in de samenleving is aanwezig, alleen is ze grotendeels in handen van een kleine groep die grote bedrijven bezit. De rijkdom (productie en diensten) wordt door werknemers voorzien, ze moet dus ook ten dienste van die mensen staan. Wat vandaag in privéwinst opgaat, kan morgen gespendeerd worden aan publieke voorzieningen die een basis voor een goed leven vormen. De sleutelsectoren onder democratische controle van werknemers en gebruikers brengen is een goede oplossing hiervoor.

3. Tenslotte betoog ik donderdag mee om iedereen zoveel mogelijk bewust te maken van wat dit regeerakkoord en deze regering te weeg brengt. Het is een regering die nog scherper als de vorige de belangen van de bedrijven verdedigt en niet die van mensen die afhangen van een job, zeker 99% van jullie. Alleen massaal verzet zal ons de kans bieden om een job voor iedereen te eisen, aan goeie condities en dit bijvoorbeeld via een 32-urenweek zonder loonverlies (arbeidsherverdeling).

Bart, verpleger

1. Het zijn steeds dezelfden (de werkende klasse) die moeten opdraaien voor een crisis die we niet veroorzaakt hebben. De banken zijn gered door de belastingbetaler en uit dankbaarheid mogen we tot in het oneindige verder betalen in de vorm van besparingen, vermindering koopkracht enz. Ondertussen zijn de banken weer bezig met dezelfde vetzakkerijen die juist tot de crisis geleid hebben.
2. Geen sociale wantoestanden hier zoals in de VS of Groot-Brittannië (1 op 3 leeft onder de armoedegrens in GB) want dit is het toekomstperspectief voor ons land als we de neo-Thatcherianen laten begaan.
3. Tegen de onzekere toekomst voor de werknemers in de gezondheidszorg (miljarden besparingen + hervorming ziekenhuislandschap)

Thomas, arbeider distributiesector

1. Er is nog nooit zo veel rijkdom geweest in de maatschappij, toch zou besparen nodig zijn. Haal het geld uit de rijke zakken (miljarden winst en dividenden), want bij ons valt niets te pakken!

2. Vele van de aanvallen die nu op ons afkomen zijn eisen van de werkgeversfederatie uit de handel die nooit zijn goedgekeurd bij CAO overleg. Nu voert de regering deze zomaar door en is een broos evenwicht van het sociaal overleg volledig verstoord in het voordeel van de patroons.

3. Het kapitalisme heeft voor deze en toekomstige generaties niets meer te bieden behalve miserie. Via de macht van ons getal kunnen we het naar de geschiedenis verwijzen laat deze betoging er een eerste stap in zijn.