Socialisme 2006. Een weekend vol discussie en debat. U komt toch ook?

Zaterdag 22 – zondag 23 april. Leuven

Op 22 en 23 april organiseert LSP/MAS een nationaal weekend met discussie en debat over een socialistisch alternatief. We willen er ingaan op de belangrijkste strijdbewegingen van de afgelopen periode, maar bieden ook een alternatieve kijk op de internationale situatie. Het weekend is niet te missen voor iedereen die eens een andere visie wil horen dan hetgeen ons dagelijks gebracht wordt door regering, patronaat en traditionele media.

> PDF-versie van dit pamflet

STRIJD VOOR EEN SOCIALISTISCH ALTERNATIEF!

Zelfs de bisschop van Luik en de hulpbisschop van Namen verklaarden naar aanleiding van het ontslag van tientallen mensen door delokalisatie van winstfabriek en bierbrouwer Imbev-Jupille: “Als de economische wetten geen rekening houden met de mens, moeten die wetten veranderen”. Zij spreken uiteraard vanuit christelijke naastenliefde, terwijl wij voorstander zijn van een structurele aanpak van maatschappelijke problemen. Toch kan het tellen. Het drukt uit hoe duizenden arbeiders zich voelen: in de steek gelaten en zonder alternatief. Banken en bedrijven boeken recordwinsten, managers kregen nooit hogere lonen dan nu, maar wij worden rond de oren geslagen met loonmatiging, flexibiliteit en afbouw van onze pensioenen en sociale zekerheid.

Socialisme 2006 gaat over de strijd tegen het systeem dat die wantoestanden voortbrengt. Het brengt jongeren en arbeiders samen om strijdervaringen uit te wisselen. Het geeft je de gelegenheid uit te vissen waar het marxisme om gaat. Bovenal zal het ons in staat stellen uitgebreid te discussiëren over een alternatief op kapitalisme. te discussiëren over een alternatief op kapitalisme.

WERELDWIJD PROTEST TEGEN HET NEOLIBERALISME

Een greep uit het Socialisme 2006-programma over de internationale situatie met informatie en analyses uit de eerste hand. LSP/MAS situatie met informatie en analyses uit de eerste hand. LSP/MAS maakt immers deel uit van het internationale Committee for a Workers’, met afdelingen in 35 landen.

LATIJNS AMERIKA

Het verzet tegen neoliberalisme is er het verst gevorderd. Een derde van de 400 miljoen Latijns Amerikanen werd door de politiek van privatisering en liberalisering tot extreme armoede veroordeeld. Massastrijd en revolutionaire bewegingen voor een ander, socialer beleid heeft rechtse presidenten en/of regeringen opzijgezet en vervangen door linkse.

Op Socialisme 2006 wordt dieper ingegaan op het “Socialisme in de 21ste eeuw” van Chavez in Venezuela, en ook op de “nationalisatie van de eeuw” van Chavez in Venezuela, en ook op de “nationalisatie van de gas”- politiek van Morales in Bolivië. Kan dit het leven van miljoenen mensen kwalitatief te verbeteren of is een meer fundamentele breuk met het kapitalisme nodig? Welke rol is weggelegd voor de arbeidersklasse en de arme boeren in het realiseren van een socialistische maatschappij?

ISRAËL/PALESTINA

De verdeel-en-heers politiek van het kapitaal heeft hier twee bevolkingsgroepen als vijanden tegenover elkaar geplaatst. Enkel het establishment is hiermee gediend. De politieke aardverschuivingen die de laatste maanden aan beide zijden plaatsvonden, zijn een uitdrukking van een dringende wens onder de gewone bevolking voor verandering. Maar het ontbreken van een socialistisch alternatief op zowel de nationalistische als ontbreken van een socialistisch alternatief op zowel de nationalistische als de religieuze partijen laat zich hard voelen. Welke uitkomst zien LSP/MAS, het CWI en haar afdelingen voor de impasse in deze regio?

PAKISTAN

Hoogtepunt van het Socialisme-weekend wordt ongetwijfeld het ooggetuigenverslag van leden van LSP/MAS en het CWI van het Wereld Sociaal Forum in Pakistan. Het kapitalisme heeft hier meer dan elders geleid tot een brutale maatschappij waar armoede en ellende dagelijkse kost zijn. Het CWI heeft afdelingen in Pakistan, Kashmir, India en Sri Lanka. Met de webcam in aanslag wordt verslag gegeven van de condities waarin arbeiders en jongeren moeten leven en werken, alsook van de campagnes die onze leden hebben gevoerd tegen de privatisering van de telecomsector in Pakistan en naar aanleiding van de aardbeving die enkele maanden geleden aan tienduizenden mensen het leven kostte en miljoenen mensen dakloos maakte.

Verder zijn er workshops over China, de oorlog in Irak en de situatie in Frankrijk, waarin onze Franse zusterorganisatie de protestbeweging van studenten tegen de jongerencontracten met precair statuur zal toelichten.

EUROPA: MASSA-BEWEGINGEN EN ALGEMENE STAKINGEN

Sinds het massale NEEN in de referenda in Frankrijk en Nederland tegen de neoliberale Europese Grondwet, zien we een steeds duidelijker roep naar een meer sociale politiek. Dat wordt uitgedrukt in Duitsland door de stakingsbeweging in de openbare sector, de grootste in 14 jaar, en het succes van de WASG en de Linkspartei.

In Nederland werd duidelijk “links” gestemd in de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Alle regeringspartijen verloren ten voordele van de sociaaldemocratische PVDA en de linkse SP.

Na een blinde explosie van overigens terechte woede in de banlieus, ontwikkelt in Frankrijk een massale beweging tegen de aanvallen op de werkzekerheid van jongeren, en ook in Italië werd opnieuw massaal gestaakt tegen de asociale politiek van Berlusconi.

Strijdbaarheid genoeg, maar welk alternatief? In verschillende landen ontstonden nieuwe linkse partijen. Wat zijn de mogelijkheden ervan? Welke lessen kunnen we eruit trekken? Op het Socialisme-weekend getuigen leden van onze afdelingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk en ook leden van LSP/MAS die deelnamen aan de recente Italiaanse protestbewegingen tegen de oorlog.

HET VERZET IN BELGIË: TEGEN HET GENERATIEPACT EN MORGEN TEGEN HET COMPETITIVITEITSPACT

Eind vorig jaar werd ook België overspoeld door massaal protest. Dit vond zijn uitdrukking eerder al in de syndicale betoging in december 2004, maar brak vooral door tijdens de algemene stakingen tegen het generatiepact.

ZATERDAGAVOND: EEN NIEUWE ARBEIDERSPARTIJ IN BELGIË, MEETING MET WASG, JEF SLEECKX, …

Uit deze beweging groeide de idee om ook hier een beweging te starten voor een anti-neoliberale partij, een partij van en voor arbeiders. Dit onderwerp is meteen het thema van het hoofddebat op zaterdagavond met o.a. Jef Sleeckx, jarenlang parlementair voor de SP, nu voortrekker van een nieuwe arbeiderspartij; Eric Byl, algemeen secretaris van LSP/MAS; een spreker van WASG Duitsland; …

LSP/MAS JONGERENWERK

Kom naar onze workshops over de campagne tegen:

DE BESPARINGEN IN HET ONDERWIJS:

Het nieuwe financieringsdecreet van onderwijsminister Frank Vandenbroucke voorziet zware besparingen in het hoger onderwijs, met catastrofale gevolgen voor personeel en studenten. Hij probeert de verschillende onderwijsinstellingen tegen elkaar uit te spelen. Inschrijvingsgelden zouden kunnen oplopen tot 25.000 euro en in het aanbod zou zwaar worden gesnoeid. Actief Linkse Studenten startte in samenwerking met de syndicale delegatie van het ABVV aan de VUB een campagne die studenten en personeel van alle instellingen één kan maken.

3 JAAR OORLOG IN IRAK

De oorlog “voor democratie en tegen terrorisme” werd een brutale koloniale oorlog voor de controle van één van de grootste olievoorraden ter wereld. Resultaat: dood en miserie voor miljoenen Irakezen, het land op de rand van een burgeroorlog, besparingen op de kap van de Amerikaanse arbeiders en hun gezinnen om die oorlogswaanzin te betalen. Internationaal Verzet blijft het verzet tegen de brutale bezetting organiseren en eist de terugtrekking van alle troepen. Enkel een socialistische politiek kan de verschillende nationaliteiten en religies éénmaken in de strijd voor een samenleving waarin de rijkdom in handen komt van de gemeenschap zelf. Troepen en multinationals hebben er niets te zoeken!

RACISME EN IEDERE VORM VAN DISCRIMINATIE

De besparingen leiden tot steeds meer sociale miserie. Werkloosheid bij gebrek aan jobs, huisjesmelkerij door een tekort aan sociale woningen, aanvallen op ons loon en onze sociale zekerheid om de winsthonger van het patronaat te stillen… zijn de echte oorzaken van racisme, homofobie en seksisme. Met schijnheilige lippendienst aan multiculturaliteit en gelijke rechten proberen politici en patronaat hun verantwoordelijkheid daarin van zich af te schuiven.

Blokbuster, onze anti-racisme campagne en onze LSP-vrouwencommissie hebben jarenlang ervaring met anti-racisme en anti-seksisme en willen dit met jullie delen, om de strijd tegen elke vorm van discriminatie en verdeel en heers met succes te kunnen voeren.

PRAKTIJK EN THEORIE VAN HET MARXISME

SOCIALISME: EEN WETENSCHAP OF UTOPIE

LSP/MAS en de internationale organisatie waartoe we behoren, is geen commentator langs de zijlijn, maar een actieve deelnemer in de reële bewegingen. Wij dromen niet alleen van een betere maatschappij, maar proberen er naar vermogen in de praktijk voor te vechten. Voor ons is socialisme niet gewoon “een goed idee”, maar het enige antwoord op de tegenstelling tussen een archaisch systeem, het kapitalisme, en de ontwikkeling van wetenschap en techniek die de grenzen van dit systeem al lang overschreden zijn. Ondanks alle beweringen van het tegendeel zien we dagelijks de toename van klassenstrijd. LSP/MAS komt bewust in dat proces tussen om deze strijd naar haar logische conclusie te helpen sturen: een maatschappij waarin de productie in functie staat van de mens en niet de mens een verlengstuk is van de productie.

REFORMISME OF REVOLUTIE

Of hoe de strijd voor betere lonen, arbeidscondities en een beter leven ons leidt tot de strijd voor een andere maatschappij. Dit is geen nieuwe discussie in de arbeidersbeweging. O.a. Rosa Luxemburg schreef eind 19e eeuw haar pamflet: “sociale hervorming of revolutie”. De belangrijke hervormingen, afgedwongen door strijd, hebben gedurende een hele periode de illusie in de mogelijkheid van de hervorming van het kapitalisme versterkt. Vandaag maken we een tegenbeweging mee. Het kapitalisme wordt als systeem door steeds meer arbeiders enjongeren opnieuw in vraag gesteld. Het offensief tegen onze lonen, diensten en arbeidscondities is daar niet vreemd aan. In plaats van vooruit, gaat het leven van velen erop achteruit. En dit ondanks de enorme ontwikkeling van de technologie, wetenschap en rijkdom. Andere meer theoretische inleidingen tot het marxisme gaan over de theorie van de permanente revolutie door Trotski en over planeconomie versus vrije markteconomie.

Praktische info

DATUM: zaterdag 22 en zondag 23 april 2006 | LOCATIE: Van Den Heuvelinstituut (VHI), Dekenstraat 2, 3000 Leuven | INSCHRIJVEN EN INFO: tel. 02/345.61.81 of e-mail socialisme2006@socialisme.be / website: www.socialisme.be | INKOMPRIJS: 25€ voor scholieren/studenten/niet-werkenden, 35€ voor werkenden / deelname, warme maaltijden, slaapplaats inbegrepen in prijs / babysit op aanvraag | DAGINDELING ZATERDAG: OPENINGSMEETING van 10.00 tot 12.00 – WORKSHOPS van 16.30 tot 19.00 – HOOFDDEBAT om 20.00: “Voor een nieuwe arbeiderspartij!”– AANSLUITEND: BAR & FUIF vanaf 22.00 | ZONDAG: MEETING van 10.00 tot 12.00 – WORKSHOPS van 13.30 tot 16.00 – SLOTMEETING | VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA: bel naar 02/345.61.81 of surf naar onze website: WWW.SOCIALISME.BE

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist