Roeland Raes haalt zwaar uit naar partijgenote Alexandra Colen

Ruzie in het Blok?

Roeland Raes, de hoofdredacteur van het blad Revolte van Voorpost, en voormalig ondervoorzitter van het Vlaams Blok, haalt in Revolte zwaar uit naar een artikel van Alexandra Colen dat verscheen in het Brussels (franstalig) Vlaams Blok blad "Vérités Bruxelloises".

Raes staat gekend als één van de ideologen van het Blok die graag ingaat op de geschiedenis van het rechtse Vlaamsnationalisme. Zo schreef hij voor Revolte een reeks over figuren als Marcel Brauns (een pater die het na de oorlog opnam voor de veroordeelde SS’er Robert Verbelen en in 1991 op een Blok-lijst ging staan), nazi-collaborateur Cyriel Verschaeve of de Verdinaso-aanhanger Leo Poppe met wie Raes een nauwe samenwerking aan de dag legde bij de uitgave van het blad ‘De Schakel’ in Argentinië (waar tal van veroordeelde nazi-collaborateurs zich schuil hielden nadat ze hier voor hun collaboratie werden veroordeeld). Wat Voorpost en hoofdredacteur Raes van die collaboratie vinden, kan kernachtig als volgt worden samengevat: "In 1940 kwam aan het Belgische despotische bewind een einde" (overzicht van de levensloop van Staf De Clerq op de website van Voorpost).

Roeland Raes maakt zich nu kwaad op zijn partijgenote, Alexandra Colen. Colen is een conservatieve super-religieuze "puriteinse kwezel" (dixit Dewinter!). In het blad "Vérités Bruxelloises" had Colen geschreven dat het voor jongeren goed is om te emigreren naar de VS en dat de VS een positieve rol speelt op wereldvlak. Roeland Raes kan het amper geloven: "Verbazend en meer nog, ergerlijk". Zo omschrijft hij de stelling van Colen. En nog: "Ik vrees dat het citaat hierboven geen uitschuiver is vanwege Dr. Colen maar een uiting van een welbepaalde planning. We lezen de laatste tijd in tijdschriften van "onze" strekking toch wel meer stellingnamen en uitspraken, waaruit je kan opmaken de V.S. zowel het wereldgeweten als het intellectuele wereldcentrum zijn, het luilekkerland ook voor jonge Vlamingen."

Raes is kwaad omdat deze Atlantistische stelling ingaat tegen de "Europa derdemacht-opvatting" die hij verdedigt. Raes: "Wat mijzelf betreft, leerde ik dit politiek basisbeginsel bij mensen als Maurice Bardèche ("L’Europe entre Washington et Moscou") een halve eeuw geleden…"

Voor alle duidelijkheid: Bardèche staat ook gekend als een figuur die de holocaust ontkende en in zijn boek ‘Nürnberg ou la terre promise’ schreef hoe de concentratiekampen na de oorlog gebouwd werden met Joodse filmdecors… Het boek ‘Nürnberg ou la terre promise’ werd in het Nederlands vertaald door een goede vriend van Bardèche, Karel Dillen (voormalig "voorzitter-voor-het-leven" van het Vlaams Blok).

"Bush heeft gelijk" aldus Dewinter. Deze stelling is niet naar de zin van voormalig Blok-ondervoorzitter Roeland Raes die een pro-VS houding "ergerlijk" noemt.

Colen staat echter niet alleen met haar pro-VS stellingnames. Meer zelfs, het lijkt op dit ogenblik de officiële lijn van het Vlaams Blok te zijn om zich uit te spreken voor steun aan Bush. Zo demonstreerde Filip Dewinter enkele jaren terug onder een spandoek met de slogan: "Bush heeft gelijk".

Eind 2003 stuurde het Vlaams Blok een brief naar de VS-ambassadeur in België naar aanleiding van een passage in de serie ‘West Wing’ waarin werd gewezen op de band tussen ‘The Flemish Block’ en neo-nazi’s. Het Vlaams Blok schreef toen: "The Vlaams Blok has always adopted a critical but positive view on the United States. The Vlaams Blok was one of the parties that most firmly criticised the ‘genocide law’ and the hypocricy of the Belgian government towards the war on terrorism in Irak. We deplore the way we are portrayed in the American media. If it would be possible I would like to have the opportunity, together with my party president, to meet you personally and convince you of the fact that the Vlaams Blok is not the party as it is portrayed by ‘The West Wing’."

Ondanks zijn persoonlijke afkeer tegenover Colen, lijkt Dewinter hier dus alvast op eenzelfde lijn te zitten als Colen…

Het pro-VS standpunt van Colen is dus alleszins geen geïsoleerd standpunt. De kritiek van Raes breidt zich dan ook uit tot verschillende "tijdschriften van "onze" strekking"… Hij heeft het klaarblijkelijk moeilijk met de houding van het Vlaams Blok in deze. Met hem zullen wellicht nog andere leden van de "oude garde" het moeilijk hebben met een aantal posities van het Vlaams Blok die ze ideologisch als "niet zuiver" zien. De vraag stelt zich dan ook hoe ver die oude garde bereid is van te gaan en wanneer de ideologische "zuiverheid" zal doorwegen op hun partij-loyauteiten. Dat een toch niet onbelangrijk figuur als Roeland Raes die discussie nu eigenlijk openlijk voert, geeft aan dat er spanningen bestaan hieromtrent.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Delen: Printen: