Home / Belgische politiek / Michel I wegstaken!

Michel I wegstaken!

Artikel door Jarmo (Antwerpen) uit de novembereditie van ‘De Linkse Socialist’. 

De federale regering is gevormd en tot een akkoord gekomen. Het is een openlijke oorlogsverklaring aan alle werkenden, werklozen, uitkeringsgerechtigden, studenten, … in ons land. Michel I zal de geschiedenis ingaan als de regering die een totale aanval op alle fronten tegen de Belgische bevolking inzette. Aan de arbeidersbeweging om voor een gepast antwoord te zorgen door de regering weg te staken.

Dat de federale regering er één van de patroons zou worden, en niet van de werkende bevolking, was al op voorhand duidelijk. Daarin zou ze niet fundamenteel van de vorige regeringen verschillen. Maar de diepte en het tempo van de aanvallen kunnen bij velen toch nog als een verrassing aankomen. De woede die momenteel in de samenleving heerst, moet omgezet worden in een kracht die de politiek van en voor de rijken effectief kan bestrijden.

De aanvallen van deze regering zijn van een ongeziene strengheid en bevinden zich op alle niveaus: verhoging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs, harder werken voor minder loon, optrekken van de pensioenleeftijd naar 67, optrekken van de bijdrage aan de zorgverzekering, gemeenschapsdienst voor werklozen, … Alle horrorverhalen uit landen die eerder al door een extreem besparingsbeleid werden getroffen, worden tegelijkertijd op ons afgevuurd. Het oplopend actieplan van de vakbonden, met na de betoging van 6 november provinciale stakingen en een algemene staking op 15 december, is een goede eerste stap. Het kan een begin zijn voor een hete winter, lente en zomer zoals we die al lang niet meer gezien hebben.

De aanvallen bijschaven, is geen optie. De regering geeft ook aan daar niet bereid toe te zijn. Toch niet om de aanvallen op de gewone werkenden en uitkeringstrekkers bij te stellen. De enige maatregel die de werkgevers echt pijn deed (de betaling van een tweede maand gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid) werd bij de minste bedenking van werkgeverszijde met een jaar uitgesteld. Op zoveel inschikkelijkheid kunnen wij niet rekenen.

We zullen ervoor moeten gaan om de regering weg te krijgen. Dat is een eerste noodzakelijke en dringende stap om onze levensstandaard te verdedigen. Daar ophouden zal echter niet volstaan. Hoewel Bart De Wever vrolijk in de media verkondigde dat hij hoopt de socialisten nooit meer in een regering terug te zien, hoeft hij op ideologisch vlak van de gevestigde sociaaldemocratische partijen niets te vrezen. Wouter Beke (CD&V) stelde dat het regeerakkoord ook met de socialisten kon gesloten worden. Di Rupo (PS) verklaarde dat 70% van de asociale maatregelen in dit akkoord voortbouwen op het beleid van de vorige regering. Michel I inruilen voor Di Rupo II zou geen stap vooruit betekenen. De aanvallen op de arbeidersklasse zouden – eventueel aan een gewijzigd tempo – gewoon doorgaan en de maatregelen die nu genomen worden, zouden niet teruggedraaid worden.

Dat de actiebereidheid onder grote delen van de werkende bevolking groot is, werd de afgelopen weken duidelijk aangetoond. Bij het spoor, maar ook bij de politie, waren er al acties voor de betoging van 6 november. Het enthousiasme voor het actieplan van de vakbonden is groot. Als dit omgezet wordt in een efficiënte organisatie van de strijd, dan zit de rechtse regering met een probleem. De wanhopige campagne van politici, beroepsklagers zoals Van Eetvelt (Unizo) en hun media, zullen steeds minder aansluiting vinden bij brede lagen van de bevolking die hard getroffen worden door de aanvallen.

De regering Michel I weg krijgen, zal niet volstaan. Het hele besparingsbeleid moet van tafel. Onze strijd moet vandaag beginnen en leiden tot de val van de regering. De ervaringen die we daardoor opdoen, moeten onmiddellijk gebruikt worden om verder te gaan en het pad te effenen voor een effectieve tegenmacht van de arbeidersklasse. Het anti-werknemerbeleid moet uiteindelijk vervangen worden door een arbeidersregering.

LSP zal er alles aan doen om mee te mobiliseren en organiseren om van de stakingsdagen deze herfst een succes te maken. We roepen eveneens op om vandaag al verder te kijken naar welke methoden geschikt zijn om deze regering effectief te doen vallen en onze strijd voor een socialistisch alternatief verder te zetten!