Kom naar Socialisme 2006 op 22 en 23 april

Op 22 en 23 april brengt LSP/MAS opnieuw een paar honderd jongeren en werkenden samen om, tussen de betogingen en strijdbewegingen in, tijd te nemen om te discussiëren over de belangrijkste ontwikkelingen op wereldvlak, alsook om aan de nieuwe militanten de gelegenheid te geven uit te vissen wat het marxisme inhoudt en waar het ons om te doen is.

Els Deschoemacker

Bovenal willen we onze leden en sympatisanten samenbrengen om ervaringen uit te wisselen van de verschillende strijdbewegingen van het afgelopen jaar.

De algemene stakingen tegen het Generatiepact wijzen op een toenemende strijdbaarheid en de wil om tot actie over te gaan, maar deze strijd heeft nood aan een politieke partij . De campagne van Jef Sleeckx en de oproep van LSP/MAS en anderen voor een nieuwe arbeiderspartij vormen een belangrijke politieke ontwikkeling. Er zal daarop worden ingegaan in het hoofddebat en in verschillende commissies.

Een ander discussiepunt zal gaan over de schrik die onder veel werkenden bestaat rond de tewerkstelling van buitenlandse werknemers aan lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden. Er zijn de Poolse bouwvakkers en poetsvrouwen, maar ook de Indische informatici. De winsthonger van de patroons en de grote multinationals kent geen grenzen. Iedere mogelijkheid om onze lonen en levensstandaard aan te pakken, wordt benut. Daarnaast dreigt er een toename van racisme en nationalisme, wat de arbeiders verdeelt. In het kader van deze discussie wordt o.a. gesproken door een lid van de Ierse Socialist Party die betrokken was in twee strijdbewegingen tegen dit soort praktijken.

Dit zijn slechts twee thema’s die aan bod komen. Als je ons volledig programma opvraagt, zal je versteld staan wat hier allemaal aangeboden wordt. Het is een must voor iedereen die vecht tegen het neoliberalisme en voor een betere samenleving. Maak dit weekend vrij en kom alles te weten over LSP/MAS, onze ideeën en laat je niet weerhouden al je vragen en bedenkingen ter discussie te stellen. Ons gevecht is er één voor een democratisch socialisme, waar de ervaring van iedere arbeider en jongere telt.

Voor meer info: socialisme2006@socialisme.be

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist