Home / Internationaal / Noord-Amerika / Wie dwong de verhoging van het minimumloon in Seattle af? Terzake slaat de bal mis

Wie dwong de verhoging van het minimumloon in Seattle af? Terzake slaat de bal mis

Gisteravond toonde het magazine Terzake een reportage over de verhoging van het minimumloon in Seattle. Zie deze reportage online. Erg kritisch hebben de makers zich niet getoond. Even spreken met de burgemeester volstond blijkbaar om het voor te stellen als een beslissing die door een tot betere inzichten gekomen kapitalistische politicus werd genomen. Van een massale beweging van onderuit is in de reportage amper iets te merken.

De reportage stelt dat de verhoging van het minimumloon in Seattle tot 15 dollar per uur gebeurde na een historisch akkoord tussen werkgevers, werknemers en stadsbestuur waarbij de werkgevers geen enkel probleem zouden hebben met deze maatregel. Moest dat effectief het geval zijn, dan was er geen beweging zoals 15Now nodig geweest. Voor de verkiezingen van 2013 was er in Seattle geen sprake van een verhoging van het minimumloon tot 15 dollar. De campagne van Kshama Sawant van Socialist Alternative zette dat thema bovenaan op de politieke agenda. Het succes van die campagne met uiteindelijk ook de verkiezing van Sawant in de gemeenteraad met bijna 100.000 stemmen maakte dat ook andere politici zich genoodzaakt zagen om er zich over uit te spreken.

De campagne van Sawant aarzelde niet om daarop in te spelen en de beloften over de verkiezingscampagne te tillen. De positie van Sawant werd gebruikt om de eis van 15 dollar op te nemen in een campagne die zich lokaal organiseerde in actiegroepen per wijk, de campagne 15Now. Het massale karakter van die campagne dwong het establishment tot toegevingen. Op Al Jazeera America werd terecht vastgesteld dat de campagne voor 15 dollar “ingaat tegen het door grote bedrijven gecontroleerde politieke proces.” En nog: “Als dit gebeurt, zal de overwinning de benadering van Socialist Alternative bevestigen.”

Uiteraard verzetten de grote bedrijven zich tegen het voorstel van een verhoging van het minimumloon en ze verschuilden zich daarvoor vooral achter de kleine bedrijven. Sawant gebruikte haar publieke positie om daarop te antwoorden en de druk verder op te bouwen. Uiteindelijk moest het gemeentebestuur instemmen met het voorstel. De ondertekening van de maatregel door burgemeester Murray gebeurde onder het toeziende oog van militanten van Socialist Alternative.

De burgemeester erkent in de reportage van Terzake dat hij de maatregel wilde afzwakken en zich verzette tegen ’15 Now’. De Democratische Partij bracht de grote bedrijven aan tafel om het voorstel af te zwakken. Onder druk van protest van onderuit werden de uitzonderingen en afzwakkingen beperkt en uiteindelijk kwam er een verhoging voor 100.000 werkenden die hierdoor uit de armoede worden gehaald.

Op CNN.com schreven Arun Ivatury en Rebecca Smith: “Het resultaat in Seattle toont opnieuw aan wat de geschiedenis eerder bewees: als werkenden goed georganiseerd zijn en er een brede steun is voor hogere lonen, kunnen zelfs bedrijven die er zich tegen verzetten gedwongen worden om meer te betalen.” (15 mei)

Deze overwinning toeschrijven aan een burgemeester die zich pas in de aanloop naar de verkiezingen onder druk van de campagne van Kshama Sawant uitsprak voor een verhoging van het minimumloon of aan een enkele kapitalist die er geen probleem mee heeft om meer te betalen, doet de waarheid geen eer aan. De stelling dat kapitalist Hanauer heel wat geld in 15Now zou gestoken hebben, zoals vermeld in de reportage, is al helemaal foutief. De campagne 15Now heeft geen dollar van Hanauer aanvaard.

De overwinning in Seattle is van onderuit afgedwongen door een krachtige organisatie en een politieke formatie die in staat was om de brede roep naar een loonsverhoging politiek te vertalen in campagnes die overwinningen behaalden. Waarom werd dat opmerkelijke aspect bijna volledig weg geschreven uit de versie die we op Terzake te zien kregen?

Wat niet aan bod kwam in de reportage van Terzake…

Verklaring van Kshama Sawant op de gemeenteraad na de goedkeuring van de verhoging van het minimumloon

Direct na de ondertekening van de maatregel: