Home / Belgische politiek / Nationaal / Ouders steunen verzet tegen besparingsregeringen!

Ouders steunen verzet tegen besparingsregeringen!

15457259336_644ee2c186_zDe Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen (VCOV) sprak zich uit tegen de staking van 15 december. Enkele ouders aanvaarden dit niet en lanceerden een online petitie om de VCOV op andere gedachten te brengen. Hieronder de tekst en uiteraard een warme oproep om de petitie te ondertekenen

De oudervereniging VCOV uitte in de media (Het Nieuwsblad, 27/10/2014, p.13) haar ongenoegen over de staking van 15 december. Met deze petitie willen (groot)ouders duidelijk maken dat het VCOV zeker niet alle ouders vertegenwoordigt en dat deze (groot)ouders het initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront expliciet ondersteunen. Er moet niet op zoek gegaan worden naar andere manieren om het ongenoegen te uiten (cfr voorstellen van VCOV zoals brieven schrijven en een alternatieve “The Voice”), maar er moet gezocht worden naar een zo groot mogelijk steun voor deelname aan de acties van het gemeenschappelijk vakbondsfront, inclusief de algemene staking van 15 december.

(Groot)ouders die om de toekomst van hun kinderen bekommerd zijn, verzetten zich tegen de besparingen van regeringen Bourgeois en Michel. De jongerenwerkloosheid scheert nu al hoge toppen, en het merendeel van de jobs die er nog zijn, zijn laagbetaald en onzeker. Met een stijging van de inschrijvingsgelden, een verdere besparing op het al chronisch ondergefinancierde onderwijs, een verhoging van de tarieven en een tekort aan plaatsen in de kinderopvang, stopzetten van subsidiëring voor sport- en jeugdwerking en besparingen in de welzijnssector zal de positie en weerbaarheid van kinderen en jongeren er niet op verbeteren.

Deze regeringen kiezen duidelijk voor het bedrijfsleven en de mensen met veel geld, en niet voor de gewone mensen en hun gezinnen. Besparen op de jeugd, is besparen op de toekomst! Als (groot)ouders willen we een toekomst voor onze (klein)kinderen die alle kansen in zich draagt voor een fijn en menswaardig leven. We weten dat in het verleden geen enkele sociale verworvenheid is verworven door het vriendelijk te vragen. Het einde van kinderarbeid, algemeen stemrecht, sociale zekerheid, betaald verlof, indexering van de lonen, regels inzake veiligheid en gezondheid op de werkvloer, … werden allemaal afgedwongen door sociale strijd. De verworvenheden van de voorbije decennia staan op het spel, aan ons om ze te verdedigen.​ Eerste afspraken: 6 november en 15 december!

Liesje en Kristof, ouders van Lennert, Janne en Sam
Tina en Jon, ouders van Nette en Lola

(Liesje, Kristof en Jon werken in het onderwijs, Liesje en Kristof zijn lid van het ABVV, Tina en Jon van het ACV)

Petitie!