Home / Foto's / Brussel. Solidariteit met de pro-keuze beweging in Ierland

Brussel. Solidariteit met de pro-keuze beweging in Ierland

Avortement03

Op dinsdagavond 28 oktober verzamelden een 35-tal activisten voor de Ierse ambassade in Brussel. Er was een solidariteitsactie met de pro-keuzebeweging in Ierland. Er waren een tiental gelijkaardige acties doorheen de hele wereld. De Socialist Party, onze Ierse zusterpartij, komt op voor een referendum in het voorjaar van 2015 om het verbod op abortus uit de Grondwet te halen. De internationale solidariteit is belangrijk om de beweging in Ierland te ondersteunen. Een eerste spreker legde uit dat het verbod op abortus in Ierland tot doden leidt. Ook in landen waar abortus verboden is, wordt het toegepast. Maar dan wel in gevaarlijke omstandigheden waarbij het leven van vrouwen op het spel wordt gezet.

Een tweede tussenkomst riep op tot mobilisatie om onze rechten te verdedigen. Het Spaanse voorbeeld toont aan dat wat afgedwongen rechten lijken te zijn op elk ogenblik opnieuw afgepakt kunnen worden. Enkel een massabeweging en internationale solidariteit kunnen onze rechten verdedigen.

Tenslotte werd het verband gelegd tussen de strijd voor abortus en de strijd tegen besparingen. In België is abortus niet verboden, maar vrouwen hebben vaak toch geen echte keuze. Voor een echte vrije keuze, is het noodzakelijk dat vrouwen zich niet tot abortus verplicht zien omwille van financiële of materiële redenen. dat is waarom we de pro-keuze-activisten ook moeten mobiliseren tegen het besparingsbeleid van de rechtse regering.

  • Voor het recht op vrije en gratis abortus in publiek toegankelijke centra
  • Voor preventie aan de hand van gratis voorbehoedsmiddelen en kwaliteitsvolle seksuele voorlichting op school
  • Voor degelijke, voltijdse jobs met goede lonen, kwaliteitsvolle openbare diensten die vrouwen helpen om werk en gezin te combineren, voor kinderbijslag die de werkelijke kosten dekt om te vermijden dat abortus een louter financiële beslissing zou zijn.

Afspraak op 9 november voor de antifascistische betoging!

 

Fotoreportage door Boubaker