Delhaize_solidarity_02Zaterdagmorgen trokken we naar de Delhaize in Elsene. Zoals in juni spraken we op de stakerspost met het personeel en besloten we om de solidariteit voor de winkel te organiseren. We maakten een steunpetitie en verdeelden een pamflet en solidariteitsaffiche om voor de ramen te hangen. We haalden een honderdtal handtekeningen op voor de winkel en hadden goede discussies. Hieronder de tekst van het solidariteitspamflet.


Solidariteit met het personeel van Delhaize

Solidariteitspamflet van LSP-Elsene

Beste buurtbewoners, jullie hebben de afgelopen maanden ongetwijfeld al gehoord van het sociale conflict bij Delhaize. Dat conflict begon op 11 juni toen de directie van het bedrijf aankondigde dat het 14 winkels wil sluiten, 2.500 personeelsleden wil afdanken en de arbeids- en loonvoorwaarden van de andere werkenden drastisch naar beneden wil herzien.

De distributiesector staat er al enige tijd voor bekend dat ze de lonen naar beneden trekt. Denk maar aan de herstructurering bij Carrefour in 2010. Toen werden 21 winkels gesloten en 1.672 jobs geschrapt, waarna die winkels terug open gingen onder een ander paritair comité met slechtere voorwaarden voor het personeel.

Bij Delhaize zijn slechts 138 van de 852 winkels in eigen beheer, de anderen zijn franchises met een zelfstandige uitbater. Delhaize is een winstgevend bedrijf, in 2013 kende het de grootste omzet uit zijn geschiedenis en werd 160 miljoen euro aan dividenden uitbetaald aan de aandeelhouders. De managers die dat jaar vertrokken deden dat met een gouden parachute.

Maar de winsthonger is niet te stoppen, de aandeelhouders willen steeds meer, zelfs indien het enkel kan door het personeel nog verder onder druk te zetten.

Dat mensen zeker in tijden van crisis meer op hun centen moeten letten en gemakkelijker naar goedkopere supermarkten gaan, wordt als excuus gebruikt om een sociaal bloedbad onder het personeel aan te richten. Het is met dezelfde logica dat gezegd wordt dat het personeel te duur is in plaats van het te hebben over de enorme dividenden voor een handvol aandeelhouders.

Natuurlijk voelen de supermarkten de gevolgen van de crisis en de dalende koopkracht. Maar die impact is relatief, de winsten bleven stijgen. De neerwaartse druk op de lonen zal de koopkracht geen goed doen. Door af te danken en de lonen van het overblijvende personeel aan te pakken, zal de directie van Delhaize daar zelf aan bijdragen.

De strijd van het personeel bij Delhaize staat niet geïsoleerd. Het is het resultaat van de crisis. Er wordt algemeen geprobeerd om ons te laten opdraaien voor deze crisis, zelfs indien wij ze niet veroorzaakt hebben. Duizenden mensen verloren al hun werk sinds het begin van de crisis, honderdduizenden anderen moesten inleveren op hun lonen en arbeidsvoorwaarden.

Als we winkel per winkel of bedrijf per bedrijf de strijd aangaan, zullen we niet winnen. Enkel solidariteit over de verschillende sectoren heen kan ons vooruit helpen. Het einde van de besparingstunnel is nog niet in zicht met de rechtse regering die er nog een zware schep bovenop wil doen.

We moeten onze solidariteit betuigen en mee in verzet gaan. Dat kan op verschillende manieren: met raamaffiches, aanwezigheid op acties, betogingen en stakingen, mobilisatie voor deze acties. Allemaal samen, kunnen we onze stem laten horen!

  • Opschorting van de plannen van de directie: voor het behoud van iedere job, handen af van de lonen!
  • Voor betere arbeidsvoorwaarden en de uitbouw van syndicale delegaties in de franchisewinkels! Harmonisatie naar boven van de arbeidsvoorwaarden en lonen in de hele sector!

Strijd loont!

De eerste massale stakingsactie in zowel de depots in Zellik en Ninove als in meer dan honderd vestigingen van Delhaize op 16, 17 en 18 oktober miste zijn effect niet. De actiebereidheid op de stakersposten was groot, door overal tegelijk actie te voeren werd de solidariteit versterkt. En het heeft de directie ook meer pijn gedaan. Tegen de achtergrond van een hete herfst beseft de directie van Delhaize dat er wel nog eens wat stakingsdagen kunnen volgen. De directie stelde dat het met een “aangepast voorstel” zal komen voor de arbeiders. Het geeft aan dat strijd kan lonen. In november en december zijn overlegmomenten gepland. Een brede solidariteitscampagne kan de basis leggen om niet alleen de maatregelen voor de arbeiders af te zwakken, maar het volledige besparingsplan van tafel te vegen.