Staatssecretaris Tuybens verdient evenveel als 4,5 gewone arbeiders!

Staatssecretaris Tuybens slaagde erin om een discussie op gang te brengen over de hoge lonen van topmanagers. ACV-voorzitter Cortebeeck moest concluderen dat er een negatieve spiraal is voor gewone arbeiders, terwijl topmanagers steeds meer verdienen. Blijkbaar geldt dat niet enkel voor de topmanagers, maar ook voor de toppolitici zelf. Tuybens heeft netto zo’n 7.000 euro per maand!

Uit een studie bleek dat een gemiddeld loon van een arbeiders 1.487 euro per maand bedraagt. Dat is een gemiddelde waarachter nog heel wat verschillen verschuild zitten. Bovendien is het opvallend dat vrouwen slechts 1.312 euro verdienen tegenover 1.845 euro voor mannen. Voor de berekening van die lonen werd gewerkt met een uurloon, waardoor geen rekening wordt gehouden met deeltijdse arbeid.

De lonen van topmanagers, maar ook van toppolitici zijn van een andere orde. Eerder maakte Tuybens bekend hoe de topman van Belgacom zo’n 2,4 miljoen euro per jaar verdient. Jannie Haeck van het spoor is goed voor 800.000 euro per jaar, of zo’n 2.200 euro per dag. Dat is nog steeds meer dan het gemiddelde maandloon van Belgische arbeiders. In Duitsland kregen 10 leden van het directiecomité van Daimler-Chrysler in 2005 samen 35 miljoen euro, of 3,5 miljoen per directielid. Dat was overigens een stijging met 20% tegenover het jaar ervoor. 20% is net iets meer dan de loonnorm die voor gewone arbeiders geldt…

De toppolitici zelf hebben ook niet te klagen. Als staatssecretaris verdient Bruno Tuybens (SP.a) 178.743 euro per jaar. Naar eigen zeggen houdt hij zo’n 7.000 euro netto per maand over. Dat is evenveel als 4,5 gewone arbeiders. Een premier of een kamervoorzitter verdient nog meer. Maar dat is, volgens Herman De Croo, nog onvoldoende.

Herman De Croo beklaagde zich: "Ik stel vast dat de premier en ik de helft verdienen van pakweg Jannie Haek. Dat is te weinig. Ik vind dat de leidende politici wel wat meer mogen verdienen." Met 400.000 euro per jaar, of het dubbele van staatssecretaris Tuybens, heeft De Croo weinig redenen tot klagen. Dat komt immers nog neer op meer dan 1.000 euro per dag. Als De Croo anderhalve dag werkt, heeft hij evenveel verdiend als een normale arbeider op een hele maand.

En toch wordt vanuit het patronaat en de leidende politici aangedrongen op een loonmatiging waarbij wij zouden moeten inleveren? Hoe durven ze met hun loon een dergelijke eis op te leggen aan ons?

Delen: Printen: