15417726617_16fa7708fd_z

De grote zaal van het Bondsgebouw zat en stond afgeladen vol. De sfeer was bijzonder strijdbaar en ging gepaard met een strijdbare boodschap vanop het podium. De reeks aanvallen op onze levensstandaard moet van tafel. Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar de inzet van de komende acties is om dit beleid en dus deze regering weg te krijgen.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw bracht een overzicht van de aanvallen. Dat vroeg wel wat tijd, want deze rechtse regering opent een aanval op alle fronten. Er werd nadruk gelegd op de lonen en arbeidsvoorwaarden (index, anciënniteitsbarema’s, flexibilisering en individualisering,…), de pensioenen en brugpensioenen, tijdskrediet, gezondheidszorg, de verhoging van het inschrijvingsgeld,… Het overzicht van de horror-catalogus maakt duidelijk waar deze regering naar toe wil: een beleid dat enkel de belangen van de rijksten dient. De enige maatregel die de werkgevers een beetje pijn zou doen, de uitbetaling van de tweede maand gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid, werd meteen al terug uitgesteld. Het resultaat is dat de werkenden alle lasten van de besparingsplannen doorgeschoven krijgen, terwijl er voor het patronaat alleen maar extra cadeaus zijn. Een doorzichtige maatregel als de Kaaimantaks zal daar geen verandering in brengen.

Natuurlijk zijn de werkgevers enthousiast over deze plannen en roepen ze de vakbonden op tot ‘overleg’. De Leeuw stelde dat sociaal overleg terwijl het patronaat in een zetel zit en de vakbonden op stoelen waar de poten van afgezaagd zijn, weinig zin heeft. Hij vroeg de talrijke aanwezigen om begrip voor de spontane acties bij het spoor langs Franstalige kant – een vraag die meteen met een luid spontaan applaus werd beantwoord. Net als De Leeuw beseffen veel syndicalisten, inclusief de leden van LSP, immers maar al te goed dat de spontane acties van de spoormannen van La Louvière, Charleroi en Luik een begrijpelijke reactie zijn op een veel grotere schade die wordt aangericht door de regering. Die zal iedere gepensioneerde werknemer van het spoor maandelijks honderden euro’s kosten, iedere gebruiker tientallen euro’s en van iedere werknemer een ondraaglijke werkdruk vergen. Het is een maatschappelijke en ecologische aanslag op heel de bevolking. Dat zouden vertegenwoordigers van vakbonden en linkse partijen moeten antwoorden op de vraag of ze die acties steunen in plaats van zich in allerlei bochten te wringen waardoor ze zich feitelijk distantiëren van de slachtoffers en de echte geweldenaars vrij spel geven. Uiteraard werd de agenda van het actieplan naar voor geschoven, maar dat de enorme woede al sneller tot spontane acties leidt werd begrepen en gesteund door de aanwezigen.

Het actieplan werd verder toegelicht door de Antwerpse ABVV-voorzitter Bruno Verlaeckt. Die hield een strijdbare toespraak waarin hij duidelijk maakte dat het ABVV er voor wil gaan. Alle centrales trekken aan hetzelfde zeel en ook het gemeenschappelijk front met de andere bonden werd benadrukt. Verlaeckt haalde ook uit naar Karel – de zager en klager – Van Eetvelt die telkens weer uithaalt naar onze acties. Met de stakingsacties zal dit van antwoord gediend worden.

De impliciete boodschap van de regering wegstaken was aanwezig, de aanwezigen kregen een pak argumenten mee om de campagne op de werkvloer te voeren. Wat niet aan bod kwam, was ons alternatief op het huidige beleid. We willen toch niet gewoon terug naar een tripartite die volgens Di Rupo 70% van de huidige maatregelen op gang gezet heeft? Een indicatie van wat we wel willen, zou de strijd tegen wat we niet willen versterken. We kunnen hiermee ook twijfelaars meetrekken en de impact van de rechtse propagandavloed beantwoorden.

Deze ABVV-meeting toonde een strijdbare sfeer en een grote actiebereidheid. De opkomst was een pak groter dan bij de acties tegen het Generatiepact of de staking van 2012. De meeting werd gepast afgesloten met het zingen van De Internationale. De rechtse regering wil de krachtsverhouding tussen arbeid en kapitaal omgooien, ze zal daarbij op stevig syndicaal verzet botsen!

Foto’s door MediActivista: