In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten,… Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. Nieuwe leden kunnen uitleggen waarom ze lid geworden zijn (en waarom jij dat ook moet doen).Waarom ik lid werd

“Ik was tien jaar geleden al bij LSP toen de naam langs Franstalige kant nog Mouvement pour une Alternative Socialiste (MAS) was. Ik was toen 15 jaar en was enkele jaren actief. Maar nadien had ik niet veel tijd en kon ik me naar mijn aanvoelen niet genoeg engageren. Als ik vandaag de draad opnieuw opneem, is het niet omdat ik meer tijd heb als volwassene. Zeker niet. Maar de werking van LSP is veranderd, zonder de ideeën te veranderen, waardoor ik gemakkelijker mijn plaats vind. En ik heb vooral zin om me meer te engageren omwille van de huidige context. Sinds ik mama ben geworden is die zin nog groter geworden. Ik wil strijden voor mijn dochter en haar toekomst. Ik wil met mijn mogelijkheden een bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving die rechtvaardiger en menselijker is.”

Julie, arbeidster, Luik


Nieuwe stap in jongerenprotest! 

De scholierenstaking van afgelopen woensdag in Gent was een succes. De dagen ervoor werd de druk opgevoerd vanwege de autoriteiten en enkele directies. Maar het massale karakter van de actie bood een krachtig antwoord hierop. Tijdens de betoging was er van druk vanwege pakweg de politie overigens niet veel te merken, verwijzingen naar de strijd tegen de verhoging van hun pensioenleeftijd werden positief onthaald. Op de actie benadrukten we de kwestie van eenheid in de beweging. Met het opstarten van een uitstekend syndicaal actieplan staat een hete herfst op de agenda. De scholieren en studenten kunnen zich daar het best meteen in inschakelen. Bij werkenden zijn de jongerenacties enthousiasmerend, het zorgt voor een frisse wind vol dynamiek. Voor jongeren is het belangrijk dat de werkenden in actie komen, zij beschikken immers over de kracht om alles plat te leggen. De aanvallen op de werkenden treffen uiteraard ook de jongeren. Eenheid in de strijd is dan ook evident. Vandaar het voorstel om op 6 november mee te betogen in Brussel en om het actieplan van de vakbonden te volgen.

De scholierenacties in Gent beginnen stilaan navolging te krijgen. Op het eerste actiecomité van Antwerpse scholieren wisten velen al van de Gentse acties. Na de mediabelangstelling voor de scholierenstaking van afgelopen woensdag zal dat enkel nog meer het geval zijn. Donderdag was er op een Antwerpse school een eerste geslaagde zitactie. Het potentieel om dit jongerenverzet verder uit te bouwen, is erg groot. Maar het vereist ook voorbereiding en discussie. Met onze bescheiden middelen proberen we daar een rol in te spelen en het ongenoegen om te zetten in actie waarbij het ook gepolitiseerd wordt. Om de jongerenacties verder te versterken, zullen we meer militanten nodig hebben. Aarzel niet en sluit je vandaag nog aan bij ALS en LSP!

Algemene vergadering na de scholierenstaking van woensdag in Gent. Hier werden de volgende stappen besproken.

Algemene vergadering na de scholierenstaking van woensdag in Gent. Hier werden de volgende stappen besproken.


Hete herfst komt op gang

De acties stapelen elkaar op. Het uitstekende actieplan van de vakbonden kan op enthousiasme van de basis rekenen. De betoging van 6 november kondigt zich nu al aan als een massale gebeurtenis. Uiteraard willen we daar met LSP mee voor zorgen door onze militanten te vragen om rond zich te mobiliseren en ook door op de betoging met een stevige ploeg militanten campagne te voeren. Dit kan versterkt worden door op de afdelingsvergaderingen de regeringsplannen, het actieplan en ons alternatief collectief te bespreken. Ook is dit een ideaal ogenblik om leden en sympathisanten die minder actief zijn opnieuw te contacteren en te betrekken. Door elke stap in het verzet tegen de rechtse regering collectief te bespreken en te evalueren, kunnen we ook de nieuwe laag van jongeren optimaal gebruik laten maken van de leerschool die elke beweging is.


15395075017_a692c31bbe_zProtest Parade

Onder de gewone aanwezigen op de Protest Parade van afgelopen zondag was er een grote openheid en interesse in discussie over onze ideeën en voorstellen. Voor de start van de betoging voerden we aan het station campagne – nadien was dit door de opstelling van de ordedienst van PVDA enkel mogelijk onder omstaanders (Zie ons politiek verslag van de Protest Parade). Onze militanten verkochten 87 exemplaren van ons maandblad. Simon uit Luik was met 19 exemplaren topverkoper. Ook werd minstens 60 euro aan strijdfonds opgehaald met badges.


Meeting ALS-Luik

De Actief Linkse Studenten hielden deze week in Luik een publieke bijeenkomst onder de titel: “Neen aan de creatie van armoede”, een kritiek op het rechtse beleid. Dit was aan ESAS, een hogeschool voor sociaal assistenten. Er werd ingegaan op de gevolgen van het besparingsbeleid op het sociaal werk. De discussie werd ingeleid door Loïc van ALS en student aan ESAS. Vervolgens sprak Cathy, een sociaal assistente en lid van LSP. Zij had het over de situatie in de sector en de gevolgen van het besparingsbeleid. Er werd ingegaan op het syndicaal actieplan. Van de ruim 50 aanwezigen gaven er 20 hun gegevens op om mee te werken met ALS.

p13esa

p13esa2


Oktoberkrant

De online versie van onze septemberkrant op issuu.com werd 372 keer gelezen. Hieronder onze oktoberkrant. Momenteel werken we aan onze novemberkrant. Neem een abonnement om deze krant in je bus te krijgen!