WASG Berlijn zal zelfstandig deelnemen aan de lokale verkiezingen. Leden bevestigen dit in referendum

Op 25 februari stemde 2/3e van de verkozen WASG-afgevaardigden voor het voorstel om in de komende regionale verkiezingen onafhankelijk deel te nemen aan de verkiezingen. Die beslissing was genomen na een intensieve periode van democratische discussie in verkozen organen en lokale afdelingen van de partij. Deze beslissing is genomen tegen de wil van de meerderheid van het nationale comité van de WASG en van de leiding van de nationale en lokale Linkspartij.PDS in.

Tanja Niemeijer, Berlijn

Zij hadden graag een gezamenlijk optreden in die verkiezingen en een daarop volgende fusie tussen de twee partijen gezien. De Berlijnse WASG is niet tegen een deelname aan een gezamenlijke lijst met de Linkspartij.PDS, omdat de PDS tegen linkse eenheid en tegen een sterke en democratische partij op nationaal vlak zou zijn, maar vanwege haar beleid van privatiseringen, bezuinigingen op de sociale zekerheid en aanvallen op de levensstandaard van de arbeidersklasse.

Historische beslissing

Na de partijconferentie is aan het 860-tallige lidmaatschap van de Berlijnse WASG gevraagd om deze beslissing te bekrachtigen middels een ledenraadpleging. 591 leden – wat 68,7% van het lidmaatschap is – deed mee aan deze raadpleging via de post. 64 stemmen werden ongeldig verklaard, voornamelijk vanwege de behoorlijk ingewikkelde stemprocedure.

Van de overgebleven 527 stemmen waren er 272 vóór zelfstandige deelname aan de verkiezingen, 245 tegenstemmen en 10 onthoudingen. Dit is weliswaar een nipte overwinning, maar tevens een goed en helder resultaat, zeker tegen de achtergrond van het feit dat de tegenstanders zich koste noch moeite hadden gespaard om de uitkomst van de raadpleging te beïnvloeden.

Oskar Lafontaine, de leider van de gezamenlijke parlementaire fractie, had naar elk lid een brief gestuurd met een oproep om “nee” te stemmen. Tevens heeft Lafontaine samen met leden van het nationaal comité van de WASG een persconferentie georganiseerd waarin werd beweerd dat een ja-stem niet enkel een verdeling zou betekenen van links in Duitsland, maar ook een belemmering voor de uitbouw van een nieuwe linkse formatie in Duitsland.

Er staat in Berlijn veel op het spel en pogingen van de nationale leiding om de WASG Berlijn te isoleren zullen ongetwijfeld toenemen. Het is nu belangrijk om nationale solidariteit te organiseren voor de democratische beslissing genomen door het lidmaatschap van de WASG in Berlijn.

Delen: Printen: