De onderdrukking van vrouwen in China

Aan de band in de Chinese fabrieken maken de kapitalisten graag gebruik van vrouwen en zelfs van kinderen. Op die manier willen ze vermijden dat ze hogere lonen moeten betalen aan mannen, die vooral worden ingezet voor technische taken.

Huang Xin

Vorig jaar was er in de stad Dongguan in de provincie Guangdong een rebellie van schoenarbeiders in fabrieken waar slechts 20% van de arbeiders mannen waren. De meerderheid van de vrouwelijke arbeidsters waren jonger dan 18 jaar. Bij die opstand wierpen de vrouwen zich op als organisatoren van de strijd. Ze slaagden erin om de mannen achter zich te krijgen. De strijd leidde niet tot een overwinning door een gebrek aan een duidelijk politiek doel. Het was een pure opstand tegen de ergste onderdrukking.

Vrouwen in China kennen geen gelijkheid en sinds het “hervormingsbeleid” dat 25 jaar geleden begon, is de positie van vrouwen nog drastisch verslechterd. In de realiteit is prostitutie gelegaliseerd en sterk toegenomen. Er is een leger van prostituees. De regering heeft het over 6 miljoen prostituees en de prostitutie wordt gecontroleerd door de georganiseerde misdaad. Op het platteland zijn vrouwen in veel gevallen nog gedwongen om apart te eten, ze mogen niet aan tafel met de mannen. Ze staan in voor al het huishoudelijk werk en daarbij wordt hen veelal het recht op onderwijs ontzegd. Vrouwen doen er dienst als loutere machines om kinderen te baren.

Geboortecontrole

Eén van de ergste elementen voor Chinese vrouwen was het herbevestigen van het patriarchale familiebeeld met stalinistische methoden. De geboortecontrole leidt er toe dat veel stedelijke families slechts één kind mogen hebben en landelijke families twee indien het eerste kind een meisje is. Dit beleid werd opgelegd met brutale methoden, waaronder gedwongen abortussen. De medische middelen om de geboortebeperking af te dwingen leiden in heel wat gevallen tot medische problemen bij vrouwen. Bovendien waren er zware straffen voor vrouwen die de geboortebeperking overtreden.

Rijke families konden de lokale autoriteiten omkopen om van onder de geboortebeperking te raken. Er is een grote druk om ervoor te zorgen dat er geen meisjes geboren worden. Het zijn immers de mannen die de samenleving controleren, de naam verderzetten en de eigendom overdragen op de volgende generatie. Het is dan ook noodzakelijk dat vrouwen en mannen opkomen tegen het huidig systeem zodat meisjes en jongens even welkom zijn.

De Chinese Communistische Partij speelt een negatieve rol. De vrouwen in China staan helemaal onderaan de ladder. Hun rol wordt beperkt tot het krijgen van kinderen en het verrichten van huishoudelijk werk voor de mannen, naast het leveren van goedkope arbeid in de fabrieken en op de velden. In sommige gevallen moeten ze bovendien hun lichaam verkopen of worden ze zelfs verkocht aan criminele bendes.

De overwinning van de arbeidersklasse kan een einde maken aan deze onrechtvaardigheid en in de strijd voor een echt socialisme in China kan worden ingegaan tegen het patriarchale systeem. Om ervoor te zorgen dat vrouwen gelijke rechten hebben, dat het milieu wordt beschermd en dat de arbeiders een menswaardig leven kunnen leiden, is er nood aan een democratische arbeidersstaat.

Delen: Printen: