Ierland EU voorzitter

Ierland EU voorzitter

Het feit dat de Ierse regering de komende zes maanden voorzitter van de Europese Unie zal zijn en het feit dat er Europese verkiezingen zullen plaatsvinden, maakt dat er meer publieke aandacht zal zijn voor belangrijke thema’s die verbonden zijn aan de EU.

Joe Higgins, parlementslid in Dublin West

De EU heeft recent de Europese Veiligheidsstrategie gelanceerd, waarbij de basis wordt gelegd voor een Europees buitenlands beleid en, als onderdeel daarvan, de ontwikkeling van een militaire vleugel van de EU die kan worden ingezet buiten de grenzen van de EU. Als we alle gebruikelijke praatjes over vrijheid en democratie in de wereld buiten beschouwing laten, kunnen we het echte verhaal achter deze Europese Veiligheidsstrategie zien.

De strategie komt er in essentie op neer dat een uitgebreide Europese Unie met een bevolking van 450 miljoen inwoners, met 25% van het wereldwijde bruto nationaal product en als belangrijke economische macht, ook een militaire vleugel moet hebben om zich wereldwijd te positioneren als gelijke aan de belangrijkste en enige echte supermacht van dit ogenblik, de Verenigde Staten. EU-strategen willen de EU hetzelfde politieke gewicht geven als de VS in het Midden-Oosten of Afrika en denken dat een sterke militaire vleugel daartoe noodzakelijk is.

De Europese Veiligheidsstrategie voorziet in het opzetten van een Europees Defensie Agentschap die o.a. als taak zou hebben om de Europese wapenindustrie te coördineren. De Ierse regering zal dit Agentschap er proberen door te krijgen tijdens haar voorzitterschap. Dit is een bijzonder slecht element. De mensen zullen zich in heel Europa terecht afvragen waarom er miljarden van hun belastingsgeld gebruikt wordt voor onderzoek en het ontwikkelen van wapens die kunnen gebruikt worden om mensen te verwonden en te doden, zeker op een ogenblik dat er al bergen van dat soort wapens bestaan.

Wij mogen niet in de val trappen van het argument dat een Europees leger zou leiden tot een vreedzamere wereld, net zoals de aanwezigheid van het VS-leger in tal van regio’s niet bepaald leidt tot vrede. Problemen van conflicten en terrorisme komen voort uit de voorwaarden die gecreëerd worden door een wereld waar de winsten van de multinationals centraal staan en de miljarden winsten belangrijker zijn dan de miljarden mensen die te lijden hebben onder armoede, geneesbare ziektes, milieuvervuiling en die het slachtoffer zijn van politieke en religieuze groepen die kunnen groeien in deze condities.

Er kan enkel een wereld zonder gewelddadige conflicten komen als de macht van de grote kapitalistische bedrijven gebroken wordt. Het zal afhangen van de vraag of de rijkdom en de enorme middelen onder de macht en de controle van de arbeiders, kleine boeren en de boeren in de zogenaamde Derde Wereld, kan geplaatst worden. Bij het doorvoeren van een programma van democratisch socialisme, zal blijken dat er genoeg middelen zijn voor de menselijke behoeften op wereldvlak.

Het voorstel van EU-grondwet kan een verdere bedreiging vormen van de openbare diensten in Ierland. Het geeft EU-bureaucraten een grote macht om akkoorden te sluiten met ondemocratische organismen als de Wereldhandelsorganisatie, en de mogelijkheid om die akkoorden af te dwingen in de lidstaten door een meerderheidsstemming op Europees niveau. Privatiseringen van cruciale openbare diensten is één gevolg van dergelijke akkoorden.

De Socialist Party zal met de Europese verkiezingen opkomen in Dublin. Er zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden om in deze campagne de noodzaak van een alternatief, democratisch socialisme en socialistisch internationalisme, naar voor te brengen als antwoord op de huidige EU die gedomineerd wordt door de grote bedrijven. We zullen ook van de gelegenheid gebruik maken om een volledig publiek debat te eisen over een aantal belangrijke thema’s zoals wat hier aangehaald werd.

Dit artikel verscheen eerder in ‘The Voice’, het maandblad van de Socialist Party in Ierland

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist