Home / Kort / Kort & Krachtig

Kort & Krachtig

Iedere zaterdag publiceren we een overzicht van enkele opvallende nieuwtjes, feiten, opmerkelijke uitspraken of video’s.

Bijklussen
Wat voor ons volwaardige jaarlonen zijn, wordt voor Europese parlementsleden omschreven als maandelijkse vergoedingen om “bij te klussen.” De Tijd schreef dinsdag: “Bijna 400 van de 750 Europarlementsleden klust bij. Die extra mandaten lopen op tot 18,3 miljoen euro per jaar. Transparency International, een Europese ngo die ook de lobby’s in Europa in kaart brengt, goot de opgave van de financiële belangen die alle Europarlementsleden moeten invullen in een overzicht. 175 parlementsleden ontvangen elke maand meer dan 500 euro voor activiteiten die geen uitstaans hebben met het Europarlement. Twaalf Europarlementsleden spannen de kroon met meer dan 10.000 euro aan maandelijkse extra inkomsten. Onder hen één Belg: ex-premier en liberaal fractieleider Guy Verhofstadt. Hij strijkt maandelijks gemiddeld 15.000 euro of meer op. Het gaat daarbij onder meer om zijn vergoedingen als bestuurder bij Sofina, Exmar België en EIPA (Europees Instituut voor Openbaar Ambt). (…) De top drie van de Belgische bijverdieners wordt aangevoerd door Guy Verhofstadt (Open VLD). Ook de Franstalige liberaal Louis Michel (MR) rijft maandelijks 5.000 tot 10.000 euro binnen boven op zijn parlementaire wedde. Opvallend is dat Gerolf Annemans (Vlaams Belang) met zeven mandaten 2.002 tot 10.000 euro per maand binnenhaalt.” En dan vragen ze aan ons om de broekriem aan te halen?

Deeltijdsen onder vuur
Bij die dames en heren politici die naast hun voltijdse parlementaire bezigheden zonder problemen nog tal van jobs erbij nemen om tienduizenden euro per maand binnen te rijven, wordt niet gezocht naar besparingen. Er zijn immers veel gemakkelijker slachtoffers. Zo zullen onvrijwillig deeltijdsen zwaar inleveren. Het Nieuwsblad schreef woensdag: “De plannen van de nieuwe regering om de IGU-toeslag (Inkomensgarantie-uitkering) voor wie onvrijwillig deeltijds werkt na twee jaar met de helft te verminderen, zouden een zeer zware aanslag betekenen op het inkomen van betrokkenen. Dat zegt de christelijke vakbond. ‘Dit is armoede creëren’, zegt algemeen secretaris Ferre Wyckmans van LBC. (…) Dat de toeslag nu verminderd zal worden na twee jaar, vindt LBC onbegrijpelijk. ‘Dit is armoede creëren. Het gaat bijvoorbeeld om een grote groep werknemers in de distributie. Je moet daar eens een voltijdse baan proberen vinden’, klaagt Wyckmans. ‘Deze beslissing werd genomen zonder een toets met de werkelijkheid.’ Vooral vrouwen zouden zwaar getroffen worden. Bij wijze van voorbeeld berekende de vakbond dat een halftijds tewerkgestelde met 800 euro loon bruto per maand door de maatregel bruto 284,64 euro minder zou hebben na twee jaar deeltijdse arbeid. ‘Dus het inkomen valt terug met maar eventjes 21,6 procent. Daar komt ook nog eens een indexsprong bij van 2 procent die bruto 20,65 euro kost per maand. Dat is in totaal 23,2 procent in levering.'”

Ontslag!
N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele was niet opgezet met het gedrag van de Porsche-man van zijn partij, Joy Donné die de grote chef ging ophalen in zijn sportieve wagen met verschillende nummerplaten. Vandaele eiste het ontslag van de man. Dat gebeurde niet, Donné kreeg net promotie en werd kabinetschef van Jan Jambon. Kunnen die twee gezellig samen provoceren.

Geen ontslag
Voor de kapriolen van de Porsche-man van N-VA vroeg N-VA’er Vandaele niets minder dan ontslag. Voor zijn partijgenoot en minister Francken gelden andere regels. Het racisme van Francken kan wel door de beugel.
francken

Wel ontslag
N-VA doet lacherig over de kritiek na de collaboratie-uitspraken van Jambon, het bezoek van Francken en Weyts aan het verjaardagsfeest van Bob Maes en andere gelijkaardige incidenten. Volgens N-VA gaat het om een campagne van extreemlinks. Die officiële versie wordt op wel erg pijnlijke wijze tegengesproken door de perikelen rond de opvolging van Jan Jambon als burgemeester van Brasschaat. Iedereen, ook hijzelf, ging ervan uit dat Luc Sevenhans de grootste kans maakte om Jambon op te volgen. Dat Sevenhans als Vlaams Blokker van het eerste uur na een periode als onafhankelijke overstapte naar N-VA, hoefde toch geen bezwaar te vormen. Blijkbaar dacht de N-VA-leiding daar anders over. Niet Sevenhans maar de illustere Koen Verberck wordt de nieuwe burgemeester. Gazet van Antwerpen schreef: “Volgens bronnen binnen de N-VA was het na al die relletjes niet opportuun om iemand met een verleden van Vlaams Belang aan het hoofd te zetten in Brasschaat.” Ze citeerden: “Dat zou slecht zijn voor de perceptie.” Sevenhans was ontgoocheld: “ik voel me geschoffeerd”. Een ontslag is dit niet, maar Sevenhans kreeg wel de zwarte piet toegestopt.

Arbeidsongeschikt
Meer flexibiliteit en langer werken, dat is de boodschap van de rechtse regering. Tot wat het leidt, blijkt uit de stijging van het aantal invaliden. De Tijd schreef dinsdag: “Het aantal invaliden is in tien jaar tijd met bijna de helft gestegen. De afbouw van vervroegde uittredingsstelsels zoals het brugpensioen en de toename van het aantal depressies zijn de belangrijkste oorzaken. Gemiddeld 321.000 Belgen hebben vorig jaar een invaliditeitsuitkering gekregen. Dat is 4,5 procent van de bevolking tussen 15 en de 64 jaar. (…) In vergelijking met tien jaar geleden steeg het aantal invaliden met 47,5 procent. Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, krijgt door het ziekenfonds een invaliditeitsuitkering uitbetaald. Volgens François Perl, de topman van de dienst Uitkeringen van het Riziv, is de belangrijkste oorzaak van de stijging de demografische evolutie. (…) Bovendien is het de voorbije jaren moeilijker geworden om met brugpensioen of om met vervroegd pensioen te gaan. (…) Al is er ook een medische verklaring voor de toename, want in vergelijking met tien jaar geleden zitten veel meer Belgen langdurig thuis met een depressie of een burn-out. Tegenover 2000 is het aantal invaliden met een psychische aandoening zelfs met 88 procent gestegen. Vorig jaar zat één op drie van de langdurig zieken omwille van psychische redenen thuis.” De regering zegt het aantal arbeidsogneschikten te willen terugdringen. Tegelijk wordt de pensioenleeftijd verhoogd, wordt brugpensioen nog moeilijker en wil de regering extra flexibiliteit waarmee het aantal burn-outs ongetwijfeld zal toenemen.

Niets communistisch
Bart De Wever zat de voorbije week in China. Hij verbaasde zich over wat hij daar zag. “Behalve het partijsysteem is er eigenlijk niets communistisch aan dit land. Ik stelde me verregaande herverdeling van kapitaal voor. Maar er is schrijnende armoede op 50 meter van een experience store. De staat controleert het economie, met de nodige eigenaardigheden tot gevolg.” Het leek wel een geruststelling voor de grote N-VA-leider dat er ook in China voldoende schrijnende armoede is.

Hogescholen
De Tijd schreef woensdag: “De hogescholen luiden de alarmklok. Het budget per student is sinds 2008 met bijna 1.500 euro gedaald. De nieuwe besparingen dreigen de druppel te zijn die de emmer doet overlopen. Het budget per student daalt fors, waarschuwde de Vlaamse Hogescholenraad gisteren op zijn jaarlijkse voorstelling van de studentenaantallen. In 2008 bedroeg dat budget 6.801 euro. In 2014 bleef nog 5.324 euro over. Dat is een daling met meer dan een vijfde, en dat terwijl het aantal hogeschoolstudenten jaar na jaar blijft toenemen. Het aantal studenten aan de hogescholen stijgt met 3 procent ten opzichte van vorig academiejaar. Er zijn nu bijna 115.000 studenten aan de Vlaamse hogescholen ingeschreven. De afgelopen tien jaar steeg het aantal studenten zelfs met 35 procent. Op dit moment studeert de helft van de studenten in het hoger onderwijs aan een hogeschool.”

Columbus dag
Maandag was het ‘Columbusdag’ in de VS. In Seattle werd het aangegrepen om er een dag van de inheemse bevolking van te maken. Hieronder een reactie van Kshama Sawant op democracynow.org. Achtergrondinformatie over de positie van de Indianen in de VS: Een hoofdstuk dat geschrapt werd in de geschiedenis van het Amerikaanse kapitalisme: de verovering van de Indianen.

Fight… we must
fight

Wat heeft de vakbond ooit voor ons gedaan?
Met een knipoog naar Monty Pythons Life of Brian…