Om steeds grotere ongelijkheid te stoppen, moeten we een einde maken aan het kapitalisme

capitalism-crashMeer dan een op de vijf Belgen riskeert onder de armoedegrens te vallen of het slachtoffer te worden van sociale uitsluiting. Dat blijkt uit een recente studie van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung, in ons land naar voor gebracht door de krant De Standaard. Het armoederisico ligt dubbel zo hoog als in Tsjechië.

Edito door Nicolas Croes, hoofdredacteur Lutte Socialiste

De studie wijst erop dat de armen, werklozen, kinderen en zieken slecht in de samenleving geïntegreerd zijn door een erg beperkte strijd tegen armoede, ongelijkheid in het onderwijs en een gebrek aan jobs. Op het vlak van onderwijs heeft de sociaaleconomische context van de ouders slechts in zeven andere Europese landen een grotere invloed op de schoolresultaten.

Ondanks deze vaststellingen wordt ons voorgehouden dat België een van de meest gelijke landen van Europa zou zijn. Dat beweert althans nog steeds Bertelsmann Stiftung. “Meest gelijk” betekent in dit geval dat de 10% rijksten goed zijn voor 44% van de nationale rijkdom en de 1% rijksten zelfs voor 17%. Tegelijk leeft 15% onder de armoedegrens. Zonder sociale zekerheid zou dat oplopen tot 42%. De geplande besparingen op alle machtsniveaus en zeker op het federale niveau zullen dit nog versterken.

Collectieve verarming

De zogenaamde ‘Zweedse coalitie’ wil 17 miljard besparen, met nog enige discussie over de timing, het begrotingsevenwicht uitstellen tot 2018 zou de onmiddellijke inspanning beperken tot 11 miljard. Dat zal niet gebeuren zonder “een onvermijdelijke collectieve verarming”, stelde hoogleraar Openbare Financiën Herman Matthijs (UGent en VUB). Die vaststelling wordt amper betwist.

De studie van Bertelsmann Stiftung legt uit dat het ‘egalitaire’ karakter van ons land in grote mate toe te schrijven is aan de degelijke gezondheidszorg. Het is net daar dat de gevestigde partijen fors willen snoeien. De ongelijkheid wordt volgens de denktank versterkt door de werkloosheid, zeker onder jongeren is dat het geval. De rechtse regering wil de pensioenregels strenger maken en iedere mogelijkheid van vervroegd pensioen afbouwen. Nu al leeft een kwart van de gepensioneerden onder de armoedegrens. In plaats van de pensioenen op te trekken tot een degelijk niveau, wil de regering de betere ambtenarenpensioenen afbouwen en ook een einde maken aan uitzonderingsregels bij de politie en het spoor.

Moet iedereen de buikriem aanhalen? Niet echt… De werkgevers krijgen nog eens 2 miljard euro aan bijkomende fiscale cadeaus en vinden dat nog niet voldoende. Onder meer de diamantsector kan zich in de handen wrijven. De Wever liet weten dat de onderhandelaars nieuwe maatregelen voor de sector voorzien. Zelfs de krant La Libre moet erkennen dat we stilaan “een karikatuur van een rechtse lobby” kennen.

De recepten van de rechtse partijen zijn niet nieuw en de ramp die ze teweegbrengen is bekend. We leven in een wereld waar de 85 rijksten evenveel bezitten als de helft van de wereldbevolking, zoals een studie van Oxfam eerder duidelijk maakte.

Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat we niet verder kunnen met dit systeem. Het lijkt een gigantische opdracht om een einde te maken aan het kapitalisme, maar de woede tegenover het establishment neemt toe. We zullen deze woede moeten organiseren met een programma waarmee we de hefbomen van de economie aan de hebzucht van de grote aandeelhouders, speculanten en grote patroons onttrekken om ze in handen van de gemeenschap te brengen. Dat is het programma van democratisch socialisme.

“De arbeiders hebben niets dan hun ketenen te verliezen, ze hebben een wereld te winnen.” Dat stelde Karl Marx in zijn tijd. Dat is vandaag bijzonder actueel.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist

Reacties zijn gesloten.