Home / Belgische politiek / Nationaal / Opmerkelijke actie-oproep van FGTB Jeunes

Opmerkelijke actie-oproep van FGTB Jeunes

jeunes_fgtbDe Jeunes FGTB (ABVV-Jongeren) roepen op tot eengemaakt verzet tegen de aanvallen van de regeringen. Er is een concrete oproep voor een actie op 24 oktober om 16u voor de Beurs in Brussel. LSP en zijn jongerenorganisatie Actief Linkse Studenten (ALS) ondersteunt de oproep en nodigt iedereen uit om mee aanwezig te zijn op 24 oktober. Hieronder een vertaling van de oproep van FGTB Jeunes.

Persbericht van Jeunes FGTB

De FGTB Jeunes roepen op tot een brede en sterke linkse jongerenbeweging om in te gaan tegen de harde rechtse regering.

Het is de gong die een titanenstrijd aankondigt die we net hoorden. Een regering van de rijken en de patroons tegen de werkenden, studenten en sociale uitkeringstrekkers.

Maar dat is niet alles. Ook in de gewesten en gemeenschappen zal strijd gevoerd worden. We moeten opkomen voor het behoud van de federale solidariteit in ons land – met de sociale zekerheid als belangrijk symbool – maar we moeten ook strijden tegen de overname van de democratie door politici die enkel oog en oor hebben voor hun klasse. Zij creëren verdeeldheid onder de werkenden om beter te kunnen ingaan tegen alle verworvenheden die we door strijd hebben afgedwongen.

We moeten ons verenigen want als aan de pensioenen wordt geraakt, gaat het om onze pensioenen. Als de lonen worden aangepakt, gaat het om onze lonen. Als de werkgelegenheid onder vuur ligt, gaat het om ons werk, onze trots, de dagen die we met onze gezinnen kunnen doorbrengen. We moeten zwoegen om de aandeelhouders van dienst te zijn en om van de kruimels onze huur te betalen. Op regionaal vlak kunnen we evenmin de aanvallen aanvaarden, deze raken jongeren in het onderwijs of nog de hulp aan aan jongeren. De aanvallen komen van alle kanten en komen bijzonder hard aan bij jongeren. Minder geld voor openbare diensten, betekent ook minder omkadering in het onderwijs, een grotere greep van de privésector betekent ook minder personeel in de openbare dienstverlening. Voor de jongerenorganisaties tekent zich een toekomst met minder middelen af, terwijl de groeiende precarisering net de noden doet toenemen. Jongeren hebben al voldoende betaald voor een crisis waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn: uitbreiding van de inschakelingsstage, beperking van de inschakelingsuitkering in de tijd, gedwongen controle, steeds meer onzekere jobs,… De regering komt nu met de genadeslag met tal van onrechtvaardige en absurd maatregelen die bovenop de regionale besparingen komen.

We moeten van de verschillende regeringen niet verwachten dat ze beseffen dat het besparingsbeleid nergens tot leidt. De verlenging van de loopbaan op een ogenblik dat er geen werk voor jongeren is, zal de werkloosheid doen toenemen. De kosten voor gezondheidszorg voor oudere werkenden laten stijgen en een grotere neerwaartse druk op de lonen van andere werkenden zal evenmin een stap vooruit betekenen. Naast het feit dat deze maatregel totaal niet efficiënt zijn, valt ook op dat het niet bepaald om originele voorstellen gaat. Gedwongen arbeid bestaat al bij niet betaalde stages waarbij jongeren verplicht worden om onder het mom van een opleiding en op straffe van sancties verplicht worden om te werken, de neerwaartse druk met een schandalige discriminatie op basis van leeftijd bestaat al, we betalen nog steeds een prijs voor indexsprongen uit het verleden,…

Het is tijd dat de jongeren voor een frisse wind zorgen door radicaal andere oplossingen naar voor te schuiven: een collectieve arbeidsduurvermindering met bijkomende aanwervingen en behoud van lonen, versterking van de openbare diensten, belasting op inkomsten uit kapitaal, rechtvaardige en progressieve belastingen, stopzetting van de verminderingen voor patronale bijdragen en van cadeaus aan de private bedrijven, creatie van duurzame en degelijke jobs en vooral he teinde van de uitbuiting die jongeren ondergaan met allerhande nep-statuten.

Jeunes FGTB doen een oproep aan alle jongeren, studenten en linkse jongerenorganisaties om de onaanvaardbare maatregelen van de federale en regionale regeringen te verwerpen.

We doen een oproep aan jongeren die denken dat de 32-urenweek een oplossing is voor de jongerenwerkloosheid.

We spreken af op 24 oktober om 16u aan de Beurs in Brussel.

Alle jongerenbewegingen die de oproep steunen zullen er het woord nemen. Het is een eerste afspraak om een collectief en krachtig antwoord van de jongeren te bieden op de aanvallen van de regeringen.