Stop repressie tegen tegenstanders van neoliberaal beleid

Leuven: Boete van 250 euro voor het uitdelen van pamfletten?

Wie in Leuven actie voert tegen het neoliberale beleid dat voor werkloosheid, groeiende armoede en werkonzekerheid zorgt, komt steeds meer politierepressie tegen. De laatste maanden werden verschillende leden van de LSP (Linkse Socialistische Partij) die ons maandblad verkochten, of zelfs gewoon pamfletten uitdeelden op straat, door de politie meegenomen. In meerdere gevallen werd er proces verbaal opgesteld.

LSP-Leuven

Voor het “leuren” met een blad of het “uitdelen van commerciële flyers” moet zogezegd “op voorhand” toestemming worden gevraagd aan het stadsbestuur. Recent ontvingen twee LSP-leden zelfs een brief van de stad. Ze zouden een boete riskeren tot mogelijk 250 euro! Wat was hun misdaad? Ze hadden pamfletten uitgedeeld in de Tiensestraat tegen het asociale beleid van privatiseringen, toenemende flexibiliteit, aanvallen op onze koopkracht,… en dit zonder voorafgaande toestemming van het stadsbestuur!

Ook in de beweging tegen het Generatiepact zagen we dat de democratische rechten van de arbeidersbeweging het hard te verduren kregen. De patroons dreigden keer op keer met gerechtelijke dwangsommen tegen stakingspiketten. Wil de SP.a – samen met de CD&V in een coalitie in Leuven – net als in de beweging tegen het Generatiepact gezien worden als tegenstander van rechten die de arbeiders door strijd hebben afgedwongen? Het is immers het stadsbestuur dat beslist of onze leden een zware boete zal worden opgelegd, nadat we in mei door de gemeentelijk secretaris “zullen worden gehoord”.

LSP protesteert tegen dit misbruik van lokale politiereglementen, die de Grondwet tot een vodje papier reduceren. Dit is een poging om een linkse oppositie tegen de huidige politiek monddood te maken. Lopen ABVV- of ACV-militanten die aan Inbev, of een ander Leuvens bedrijf, pamfletten uitdelen straks ook het gevaar om boetes aan hun been gelapt te krijgen van het stadsbestuur?

Dit gebeurt op een moment dat de neoliberale politiek door een bredere laag in de maatschappij in vraag wordt gesteld. Kijk naar het enorme verzet tegen de pogingen van de regering om ons langer te laten werken (het Generatiepact). Kijk ook naar het indrukwekkende “Neen” aan de neoliberale Europese Grondwet, tijdens referenda in Frankrijk en Nederland.

De LSP deelt geen “commerciële flyers” uit en we “leuren” niet met een blad. Wij verspreiden onze politieke mening. Wij laten onze campagnes niet bepalen door dure reclamebureaus, zoals de traditionele partijen. Dat willen we niet en daar hebben we de middelen niet voor. De LSP kan enkel op straat – in de wijken, aan bedrijven, scholen,… – met arbeiders en jongeren in discussie gaan over onze ideeën, om hiervoor sympathie te winnen en onszelf en de arbeidersbeweging te versterken. Dit doen we door de verkoop van ons blad, het uitdelen van onze standpunten via pamfletten, het ophalen van financiële steun bij onze klasse, etc. We deden dit in de beweging tegen het Generatiepact, de antiglobaliseringsbeweging, de antiracistische beweging (met Blokbuster),…

De Leuvense afdelingen van de LSP zullen deze aanval niet laten passeren. We zullen duizenden pamfletten verspreiden in de wijken, verschillende bedrijven, de universiteit (met de Actief Linkse Studenten),… en rondgaan met een petitie om deze repressie breed aan te klagen. Historisch was het de arbeidersbeweging die door strijd het recht op vrije meningsuiting, vrijheid van vergadering, drukpers,… heeft afgedwongen.

De SP.a is de laatste jaren serieus naar rechts opgeschoven, met haar deelname aan de neoliberale politiek. Wil ze nu ook bekendstaan in Leuven als partij die de democratische rechten van de arbeidersbeweging uitholt? De Leuvense kiezer heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober in elk geval de gelegenheid om zijn opinie hierover te geven. Als het stadsbestuur ons in mei een sanctie oplegt, zullen wij met onze Leuvense afdelingen niet nalaten om deze schandalige beslissing breed in de arbeiderswijken en aan de bedrijven bekend te maken.

Werk mee met onze petitie, haal steun op onder vrienden en kennissen, of word lid van LSP.

Een nieuwe arbeiderspartij is nodig!

Kom naar Socialisme 2006

Het ongenoegen over de huidige asociale politiek is groot, en leidde onder meer tot de groei van het Vlaams Belang. De SP.a verdedigt de belangen van werkende mensen niet meer. LSP is daarom voorstander van de oprichting van een brede, nieuwe arbeiderspartij die alle verzet kan bundelen. Een groep rond gewezen SP.a-parlementair Jef Sleeckx en ex-ABVV kopman Georges Debunne en een laag van vakbondsdelegees denkt na over de lancering van zo’n nieuwe formatie, die zou worden opgericht in september. LSP wil hier, op basis van haar eigen programma, loyaal aan meewerken. Op zaterdag 22 april, om 20u, organiseren we tijdens ons weekend van debat en vorming, Socialisme 2006, in Leuven hierover een discussie met Jef Sleeckx, vakbondsdelegees, een spreker van LSP,… (Van Den Heuvelinstituut – VHI, Dekenstraat 2, 3000 Leuven). Contacteer ons als je meer info wenst over deze meeting, of over Socialisme 2006.

Meer info of wil je meewerken aan de campagne? Mail naar leuven@lsp-mas.be of bel 0476/50.15.22.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist