Overheid niet consequent in retoriek rond "loonmatiging"

Terwijl de regering fier is over de aanpak van de index (het uitstellen van de indexaanpassing zou een loonmatiging van 0,4% inhouden), is ze blijkbaar even trots over de hoogte van de lonen van topmanagers in de openbare diensten. De topman van Belgacom verdient 2,4 miljoen euro bruto per jaar. Bij De Post verdient Johnny Thijs 800.000 euro per jaar en bij het spoor moeten de topmanagers het doen met slechts 400.000 tot 500.000 euro per jaar. En dan zouden onze lonen te hoog zijn?

Didier Bellens, de topmanager van Belgacom, verdient 2,4 miljoen bruto per jaar. Dat is 200.000 euro of 8 miljoen Belgische Frank per maand. 100 miljoen Belgische frank per jaar. Dat cijfer is vergelijkbaar met topmanagers in privé-bedrijven, zo verdient Anton Van Rossum van Fortis een gelijkaardig bedrag per jaar. Minister van overheidsbedrijven Tuybens stelt fier dat de overheid even goed betaalt als de privé.

De vraag is natuurlijk of het voor een betere dienstverlening nodig is dat een topman bij Belgacom evenveel verdient als ongeveer 80 gewone werknemers. Doet hij 80 keer zoveel werk? Dat kunnen we ons moeilijk inbeelden. En waarom wordt er steeds gesproken over de noodzaak van besparingen bij De Post die erop neerkomen dat de gewone postmannen en -vrouwen moeten inleveren en met minder personeel harder moeten werken, terwijl Johnny Thijs 800.000 euro op een jaar vangt? Hoe kan Thijs trouwens een beeld hebben op de werkdruk en de situatie van zijn personeel als hij evenveel verdient als minstens 25 facteurs samen verdienen?

Minister Tuybens (SP.a) stelde dat hij hoopt op een maatschappelijk debat rond de lonen van de topmanagers. Dat is een goed idee. De manier waarop de regering het over die lonen heeft, is immers veelzeggend. En als de regering toch zo trots is op hoge verloningen, waarom moet de meerderheid van de lonen dan omlaag? Waarom is ze dan tegelijk trots op de verdoken looninlevering van 0,4% door een nieuwe berekening van de index?

Consequent lijkt het ons niet, tenzij de regering natuurlijk toegeeft dat ze vooral opkomt voor de belangen van de rijksten en de grootverdieners. Dat is niet geheel toevallig ook hun eigen leefwereld. Moeten de lonen van de gewone arbeiders worden "gematigd" zodat er voldoende ruimte is voor "mooie" lonen voor de topmanagers en voor nieuwe superwinsten?

Delen: Printen: