Duitsland: WASG-conferentie verwerpt gezamenlijke lijst met PDS.Linkspartij in Berlijn

Het afgelopen weekend vond in Berlijn een regionale conferentie plaats van de WASG (Verkiezingsalternatief voor werk en sociale rechtvaardigheid). De conferentie bevestigde haar vorige beslissing om niet in een kartel met de Linkspartei.PDS deel te nemen aan de regionale verkiezingen van 17 september. In Berlijn maakt de PDS deel uit van de regerende coalitie en als onderdeel van die zogenaamde “rood-rode” coalitie is de PDS mee verantwoordelijk voor een beleid van besparingen en privatiseringen.

Tania Niemeier, Berlijn

Op 22 en 23 april organiseert LSP een nationaal weekend met discussie en debat over socialisme. Dit weekend, Socialisme 2006, zal onder meer ingaan op de situatie in Duitsland. Lucy Redler van onze Duitse zusterorganisatie spreekt op zaterdagavond 22 april op de centrale meeting en zal verder ook spreken op een workshop. Niet te missen!

Op nationaal vlak stelde de WASG in haar programma dat een deelname aan een regering op gelijk welk niveau slechts kan indien er een ander beleid komt overeenkomstig de standpunten van de partij. Een meerderheid van de regionale WASG-leiding in Berlijn, en een meerderheid van de activisten, vond dan ook dat het beter was om los van de PDS op te komen bij de regionale verkiezingen van september.

De specifieke omstandigheden in Berlijn zorgden ervoor dat een gezamenlijke kandidatuur niet zou gezien worden als een kandidatuur die ingaat tegen besparingen. Met de huidige Berlijnse PDS-leiding valt geen principiële alternatieve lijst te vormen.

Dat standpunt werd bevestigd op een gezamenlijke publieke meeting die de PDS organiseerde voor de WASG-conferentie. “Het is niet goed voor het vertrouwen als we samen opkomen met een partij die op zondag over socialisme praat, maar de rest van de week besparingen doorvoert”, stelde Lucy Redler, een lid van de regionale leiding van de WASG en een lid van de SAV (onze Duitse zusterorganisatie).

Sinds de vorige regionale conferentie van de WASG eind november werd een grote druk gezet op de Berlijnse WASG om van standpunt te veranderen en alsnog een gezamenlijke lijst te vormen met de PDS. Het belangrijkste argument daartoe was dat het nodig was om samen op te komen omdat dit het nationale proces van fusie zou versnellen.

De 142 afgevaardigden op de regionale conferentie werden gevraagd om te beslissen over de politieke richting van de nieuwe partij. In de weken voor de conferentie werd daarbij vooral gediscussieerd over de kwestie van een onafhankelijke lijst of een kartel met de PDS.

Na een erg levendig en uitgebreid debat besloot een grote meerderheid met 91 tegen 39 stemmen dat een onafhankelijke lijst wordt ingediend. Dat is een nieuwe belangrijke stap in de opbouw van een nieuwe linkse kracht in Duitsland. Dankzij de linkerzijde in de Berlijnse WASG, waarbij de SAV een prominente rol speelt, blijft er gediscussieerd worden over het karakter van een nieuwe linkerzijde. En dat niet enkel in Berlijn, maar nationaal. De leiding van de Linkspartei.PDS, maar ook de meerderheid van het nationaal comité van de WASG, had het liever anders gezien. Zij zijn voorstander van een snelle fusie van beide partijen “ondanks de meningsverschillen”, zoals de minderheid in de Berlijnse WASG het stelde.

De Berlijnse WASG speelt een belangrijke rol en heeft een uitstekende bijdrage geleverd aan de nationale discussie over de volgende stappen die nodig zijn bij de uitbouw van de linkerzijde. Ze heeft ervoor gezorgd dat concrete politieke thema’s terug op de agenda worden geplaatst. Niemand verzet zich tegen de uitbouw van een nieuwe linkse kracht in Duitsland. Maar het is duidelijk dat een simpele fusie van WASG en PDS niet zal volstaan, er is nood aan een actieve betrokkenheid van vakbondsmilitanten en sociale bewegingen. Er is nood aan een duidelijk links programma waaraan ook praktische consequenties worden gekoppeld. Dit betekent dat de formatie zich moet verzetten tegen regeringsdeelname indien het is om besparingen op de sociale zekerheid door te voeren en om te privatiseren.

De Berlijnse WASG, en zeker de socialisten binnen die WASG-afdeling, stelt dat ze voorstander is van linkse eenheid, maar dan wel op basis van een linkse praktijk. Deze afdeling speelt een belangrijke rol in het aanbieden van een echt alternatief voor diegenen die in Berlijn door geen enkele partij worden vertegenwoordigd in de regionale regering.

De meerderheid van de Berlijnse WASG was optimistisch en zelfvertrouwd over de mogelijkheden om een sterke en actieve partij op te bouwen in de komende periode. “Bij de komende verkiezingen moeten we gaan voor 6% of meer”, stelden heel wat afgevaardigden. Nog voor de start van de verkiezingscampagne haalde de WASG op haar eentje 4,7% in de lokale Berlijnse opiniepeiling. Tussen 27 februari en 7 maart is er een referendum onder de Berlijnse WASG-leden, waarbij wordt verwacht dat de beslissing van de partijconferentie wordt bevestigd.

Op de conferentie werd ook een nieuw regionaal uitvoerend bestuur van de WASG verkozen. SAV-lid Lucy Redler haalde daarbij het hoogste aantal stemmen. In de komende periode zal er druk blijven op de WASG om niet onafhankelijk op te komen. De burgerlijke media is niet enthousiast over het feit dat een duidelijke anti-besparingspartij zou deelnemen aan de verkiezingen en de WASG-leiding wil geen belemmeringen voor de fusie met de PDS. De groeiende oppositie tegen de aanvallen op de lonen en de levensstandaard zorgen er echter voor dat de WASG over een groeiende basis kan beschikken in haar strijd tegen besparingen en voor een socialistisch alternatief.

Delen: Printen: