Home / Edito - Belgische politiek / Geen Thatcher in België

Geen Thatcher in België

Info- en actieplan tegen rechtse regering nodig

dls338De rechtse partijen die warm lopen voor de federale regering kennen maar één logica, die van de vrije markt en de winstmaximalisatie van de grote bedrijven. Hoe meer cadeaus de grote bedrijven krijgen, hoe meer er daarvan zou doorsijpelen naar de gewone bevolking. Op die manier zouden inleveringen op onze levensstandaard uiteindelijk aan ons ten goede komen, zo luidt hun logica. Op deze manier stapt de ‘Zweedse regering’ volledig mee in de oude achterhaalde logica van Margaret Thatcher en Ronald Reagan uit de jaren 1980.

Zelfs het Federaal Planbureau becijferde dat het volgen van een strikt traject met tegen 2016 een begroting in evenwicht zou leiden tot het verlies van 47.000 jobs. De becijfering gebeurde al in juni, maar het resultaat raakte nu pas bekend. Sindsdien zijn de algemene economische cijfers er niet op verbeterd. Bovendien maakt de becijfering duidelijk dat er ook bij ongewijzigd beleid onvoldoende jobs zouden bijkomen om een antwoord te bieden op de massale en groeiende werkloosheid in ons land.

Voor de rechtse politici is de vaststelling van het Planbureau slechts een “ongemakkelijke waarheid” waar geen rekening mee wordt gehouden. Daarvoor zitten ze te vast in hun neoliberale dogma’s. Zoals Marc Reynebeau in De Standaard schreef: “Politici zijn zo doordrongen van het marktdenken, dat ze het niet langer zien als de ideologische keuze die het nochtans is, maar alleen nog als een onwrikbare noodzaak.” Ook dat was kenmerkend voor de retoriek van Thatcher, volgens de toenmalige en huidige neoliberalen is er nu eenmaal geen alternatief.

Het neoliberale beleid van Thatcher en co heeft de ongelijkheid tot nooit geziene hoogten gestuwd. De enorme transfer van rijkdom van gewone werkenden en uitkeringstrekkers naar superrijken heeft toen en sindsdien nooit geleid tot het doorsijpelen van de welvaart naar beneden. Het heeft ook niet geleid tot meer jobs. Waarom zou dit vandaag anders zijn? Wat heeft het besparingsbeleid de gewone Grieken, Spanjaarden of Ieren al opgeleverd? Hun levensstandaard ging er enkel maar op achteruit.

Heilige huisjes

Net zoals Thatcher destijds wil de rechtse regering zich niet beperken tot een hard neoliberaal beleid, maar moeten er symbolen aan geloven. ‘Heilige huisjes’ of ‘linkse taboes’ moeten sneuvelen. Dat het gaat om ‘taboes’ als de sociale zekerheid die honderdduizenden mensen uit de armoede houdt, maakt hen niets uit. De N-VA van De Wever verkiest bijvoorbeeld de ‘korte pijn’ bij het aanpakken van het pensioenstatuut van ambtenaren, de afschaffing van het stakingsrecht door het opleggen van minimumdienstverlening bij het openbaar vervoer of de indexsprong.

Moesten we nu eens niet op de levensstandaard van de meerderheid van de bevolking besparen maar net publieke middelen pompen in de broodnodige investeringen in zowat alle publieke diensten, van kinderopvang over onderwijs en jeugdbewegingen tot gezondheidszorg, huisvesting, openbaar vervoer en energie tot pensioenen? Moesten we nu eens het geld hiervoor zoeken waar het zit, in de zakken van de superrijken?

Neen, die optie is voor de neoliberalen onrealistisch en onmogelijk. De reden hiervoor is even overtuigend als deze waarom we moeten besparen: het is zo omdat het zo is en omdat er geen alternatief zou zijn. Wij aanvaarden deze logica niet en strijden voluit voor een socialistisch alternatief. Harde strijd tegen de rechtse regering zal nodig zijn, maar ook ‘iron lady’ Thatcher is destijds door massaprotest neergehaald. Laat ons bouwen aan een front van verzet met een breed gedragen info- en actieplan om een einde te maken aan de rechtse regering en het rechtse beleid.