Tegen het verbod van hoofddoeken op school

Onder het kapitalistische systeem wordt door de burgerij, haar media, reclame, films,… een beeld van de vrouw naar voor gebracht als een object, een persoon die geen enkel recht heeft. De seksistische ideologie heeft een impact op veel jongeren waar er minder en minder respect is voor vrouwen.

Fatima

Tegenover het geweld tegenover vrouwen, willen heel wat jonge meisjes zich beschermen door een hoofddoek te dragen zodat ze niet langer gezien worden als "gemakkelijke meisjes". Die bescherming is in realiteit een onderwerping van de vrouw, wat mogelijkheden biedt aan reactionaire integristische bewegingen die de arbeiders en jongeren nog meer willen verdelen langs etnische en geslachtslijnen, zelfs al kiezen heel wat jongeren er zelf voor om de hoofddoek te dragen.

Als meisjes een hoofddoek dragen en, terwijl ze door hun leeftijd al kwetsbaar zijn, uitgesloten worden uit de openbare scholen, zullen ze gewoon thuis blijven met de toekomst die hen opgedrongen wordt. Als ze dan al naar islamitische scholen zouden gaan, zal de onderdrukking enkel versterkt worden. Dat is waarom we tegen een verbod op het dragen van een hoofddoek op school moeten zijn.

De burgerij wil het dragen van een hoofddoek verbieden in naam van de ‘neutraliteit’ en de a-religieuze houding die het onderwijs moet innemen, maar intussen draagt de burgerij zelf bij tot de onderdrukking van vrouwen. Voor de heersende klasse is ‘neutraliteit’ een demagogische term, iets hypocriet. De Franse regerings-leider Raffarin had er bvb. geen probleem mee om naar het Vaticaan te trekken voor de festiviteiten naar aanleiding van 25 jaar pausschap van Johannes-Paulus II.

De laïciteit op school moet juist voorzien in de vrijheid van opvattingen, religie,… en niet beperkend gaan optreden tegenover meningen en religies.

Als men een verbod van de hoofddoek op school willen opleggen, zal men geleidelijk aan alle politieke en religieuze meningen proberen te verbieden. Wat volgt? Het opnieuw invoeren van een school-uniform? Als in Frankrijk gesteld wordt dat elk "religieus, politiek of filosofisch kenmerk" moet geweerd worden, zwijgt men uiteraard wel over commerciële merktekens… In dat geval telt de "laïciteit" niet meer!

De hoofddoek, net zoals de godsdienst, is een individuele kwestie die we moeten respecteren. Het is niet de gepriviligeerde heersende klasse die ons moet opleggen wat mag en wat voor onze kinderen goed zou zijn. Het is aan ons, de jongeren en het onderwijspersoneel, de vakbonden,… om uit te leggen wat de betekenis is van het dragen van een hoofddoek. en het is enkel door onze strijd tegen de kapitalistische samenleving dat effectief iets zal gedaan worden aan de onderdrukking van de vrouwen.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist