VS: arbeiders uit automobielsector organiseren verzet tegen ontslagen

Bij het bedrijf Delphi, dat onderdelen voor auto’s produceert, werd aangekondigd dat 24.000 jobs zouden verdwijnen in haar Noord-Amerikaanse vestigingen en de lonen zouden met 60% dalen. Delphi levert onderdelen voor General Motors. Er werd tegen de grootschalige besparingsoperatie van Delphi heel wat verzet van de vakbonden verwacht, maar de dag voor het begin van een staking werd de actie afgelast door vertegenwoordigers van de United Auto Workers (UAW). Een beperkte sneeuwstorm werd daartoe als excuus ingeroepen.

Ty Moore

Ondanks die oproep van de vakbondsleiding stond er toch een stakingspiket met zo’n 75 arbeiders, vooral aanhangers van de groepering Soldiers of Solidarity (SOS), een strijdbare oppositiebeweging binnen de UAW. Het was ook deze groep die de oorspronkelijke oproep voor protest had gelanceerd binnen de vakbond.

Het aflassen van het piket en de meeting had meer te maken met politiek dan met de sneeuw. Volgens verschillende basismilitanten op het piket van vorige donderdag, was de vakbondsleiding bang voor een groeiende invloed van de oppositiestroming SOS. De vakbondsleiding had zelf immers niets gedaan voor de mobilisatie, terwijl SOS wekenlang campagne voerde op de werkvloer in de stad Flint.

Op woensdag verdeelde de lokale vakbondsleiding pamfletten en werd gebeld naar de leden om aan te kondigen dat het piket en de meeting waren afgelast. Zelfs het blad Flint Journal publiceerde hierover in een artikel op haar voorpagina op donderdagochtend. Jammer dat de UAW-leiding nooit een zelfde energie aan de dag legde om het protest zelf te organiseren.

De sabotage vanuit de UAW-leiding is vrij consistent. Todd Jordan, een prominente activist van SOS kwam vanuit Kokomo, Indiana, naar Flint om de actie te ondersteunen. Hij stelde: “We hebben nood aan solidariteit, een strijdbaar syndicalisme vanuit de basis waarbij we van arbeider tot arbeider vakbondsleden vormen op de werkvloer.“

“Het is verschrikkelijk dat de bureaucratie ons vertelt om af te wachten. Ze organiseren meetings, maar vertellen ons niets… Ze zeggen ons voor de Democraten te moeten stemmen, maar dat is niet wat de mensen willen horen. De arbeiders willen naar buiten komen en terug vechten. De bureaucratie blokkeert iedere vorm van reële sociale beweging van de basis“, aldus Jordan.

Uitstel door Delphi om staking te vermijden

Het piket van donderdag vond plaats net voor de directie van Delphi aankondigde dat het de juridische betwisting voor de rechtbank van Koophandel wil beëindigen. De zaak voor die rechtbank was aangespannen om eenzijdig te kunnen overgaan tot massale loonsverlagingen en het ontslag van twee derden van haar Noordamerikaanse arbeidskrachten. Op vrijdag kondigde Delphi aan dat een dergelijk verzoek wordt uitgesteld met 6 weken in de hoop dat er intussen onderhandelingen met UAW kunnen worden aangeknoopt. Een staking zou hard aankomen voor zowel Delphi als General Motors. Dat laatste bedrijf is afhankelijk van de auto-onderdelen die worden geleverd door Delphi.

De UAW-leiding heeft niets gedaan om de arbeiders van Delphi voor te bereiden op stakingsacties, maar de druk van onderuit dwingt hen om die optie te overwegen. SOS hield massabijeenkomsten van Delphi-arbeiders in heel de regio waarbij van de UAW-leiding werd geëist dat het effectief iets zou doen tegen de besparingsoperatie. Er werd ook voorgesteld om stiptheidsacties te ondernemen op de werkvloer, waarbij de productie wordt beperkt tot de hoeveelheid productie die minimaal wordt vereist. Hierdoor kan worden vermeden dat Delphi een uitgebreide stock aanlegt zodat er reserve is bij een eventuele staking.

Het netwerk SOS is een belangrijke ontwikkeling voor de Amerikaanse arbeidersbeweging. Een laag van reeds langere tijd actieve vakbondsmilitanten komt er samen met een nieuwe frisse laag van arbeiders die voor het eerst deelnemen aan vakbondsactiviteiten. Deze arbeiders worden gegroepeerd rond een strijdbaar programma. Het aantal voortrekkers van SOS is nog vrij klein en hoofdzakelijk beperkt tot Delphi, maar het ontwikkelen van deze oppositiestroming geeft wel aan wat er mogelijk is onder de Amerikaanse automobielarbeiders.

Delen: Printen: