Socialisme 2006: een weekend van debat over de strijd voor socialisme

Elk jaar organiseert LSP/MAS een weekend van vorming en discussie over actuele gebeurtenissen en de belangrijke ontwikkelingen op wereldvlak. Maar natuurlijk ook over de geschiedenis van de arbeidersbeweging, de vakbondsstrijd, het marxisme,…

Vincent Devaux

Dit jaar vergen verschillende ontwikkelingen op internationaal vlak een speciale aandacht: de groei en invloed van de Chinese economie op de wereldeconomie, de kapitalistische verloedering van ons leefmilieu, de ruk naar links in Latijns Amerika, de aardbeving in Pakistan,… We organiseren een debat over de strijd van immigranten voor degelijke lonen, onder meer met Kevin McLoughin van onze zusterorganisatie in Ierland.

We zullen ons natuurlijk ook buigen over de Belgische actualiteit: de strijd tegen het Generatiepact, de aanvallen op het onderwijs, de strijd tegen extreem rechts, het communautaire opbod,…

De strijd tegen discriminatie, onder meer seksisme en homofobie, komt natuurlijk ook aan bod. Leden van Internationaal Verzet en Actief Linkse Studenten zullen getuigen over de strijd waarin zij betrokken zijn.

Naast leden van onze zusterorganisaties in het buitenland hebben we ook andere organisaties uitgenodigd voor debatten, onder meer over anti-racisme, ecologie en het klassenkarakter van China: gaat dat land in de richting van socialisme of kapitalisme?

Een ander belangrijk punt gezien de recente aanvallen op het brugpensioen, en de beweging hierrond, zal de strijd voor een nieuwe arbeiderspartij zijn. Hierover willen we debatteren met syndicalisten, Jef Sleeckx (een ex-parlementair van de SP.a die een oproep lanceerde voor een nieuwe formatie), en een lid van de WASG uit Berlijn.

Dit weekend is een gelegenheid om onze partij beter te leren kennen, te discussiëren met onze leden en misschien zelfs bij ons aan te sluiten, om samen de strijd voor onze rechten te voeren en de samenleving te veranderen.

“Socialisme 2006” vindt op zaterdag 22 en zondag 23 april plaats in Leuven. Een crèche voor mensen met kinderen wordt voorzien. Ook is er de mogelijkheid om van zaterdag op zondag ter plaatse te overnachten. Er zullen warme maaltijden worden aangeboden. Om te reserveren, of meer inlichtingen te krijgen of het volledige programma, als je ons wil helpen om te mobiliseren voor dit weekend,…: stuur ons een e-mail op info@socialisme.be; bezoek onze website op www.lsp-mas.be of telefoneer naar 02 / 345 61 81.

Delen: Printen: