"Stakingspiket vormt onderdeel van het stakingsrecht"

In een interview met de Franstalige krant Le Soir, stelt professor Gilbert Demez van de UCL (universiteit van Louvain-La-Neuve) dat het stakingspiket een integraal onderdeel vormt van het recht om te staken. De professor spreekt zich uit tegen rechterlijke tussenkomsten die stakersposten verbieden of preventief beperken. Dit standpunt gaat in tegen de gang van zaken die thans steeds meer als normaal wordt beschouwd door het patronaat en het gerecht.

Bij de stakingsacties rond het Generatiepact werd eens te meer duidelijk dat het patronaat gemakkelijker naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift om dwangsommen op te leggen tegenover stakende arbeiders die een piket vormen voor het bedrijf. De afgelopen jaren was er een toename van dit fenomeen, ondanks een eerder ‘herenakkoord’ tussen vakbonden en patronaat om collectieve conflicten niet via de rechtbank te betwisten.

Professor Demez is het niet eens met die gang van zaken. In een interview met Le Soir stelde hij dat de rechters zich baseren op subjectieve rechten zoals het eigendomsrecht en het recht op arbeid, waarbij wordt opgetreden met preventieve maatregelen. Nergens anders zijn er dergelijke preventieve tussenkomsten van het gerecht. Bovendien gaat het in veel gevallen om uitspraken die volgens de professor een overschrijding van de rechterlijke macht betreffen.

Een rechter in Namen sprak zich bij een eenzijdig verzoekschrift uit tegen het opleggen van een dwangsom met de mening dat het optreden tegen een mogelijke wegblokkade tot de bevoegdheid van de politie behoort. Maar een dergelijk standpunt is tegenwoordig uitzonderlijk. Bovendien betekent iedere beperking van een stakingspiket ook een beperking van het stakingsrecht op zich. Terecht stelt Demez dat een gerechtelijke tussenkomst in België enkel wordt gebruikt als patronaal drukkingsmiddel. Het gaat niet zozeer over de bescherming van rechten, maar om het beperken van het stakingsrecht.

Demez stelt dat het beperken van de actiemiddelen van de "sociale tegenmacht", leidt tot een vorm van "dictatuur". De verdediging van het stakingsrecht is inderdaad belangrijk en moet een prioriteit zijn van alle vakbonden. Het stakingsrecht omvat ook het recht om een stakingspiket te vormen en om collectieve acties te ondernemen.

Delen: Printen: