Volkswagen Vorst bedreigd met ontslagen?

De directie van het Duitse Volkswagen kondigde aan dat er herstructureringen aankomen. Er zouden 20.000 jobs moeten verdwijnen, waarvan zo’n 6.000 door ontslagen. Daarbij zou niet in Duitsland zelf worden overgegaan tot ontslagen of sluitingen. Bij VW-Vorst werken bijna 6.000 arbeiders en de dreiging van een hard besparingsplan of zelfs een sluiting is reëel.

De directie van VW wil de productiviteit opvoeren. In Duitsland hebben opeenvolgende besparingsplannen ertoe geleid dat de gemiddelde arbeidsduur bijzonder laag is: 28,8 uur per week. Dat kwam onder meer door het doorvoeren van besparingen door arbeidsduurvermindering met loonsvermindering. Die tendens wil VW omkeren door de arbeidsduur op te drijven tot 35 uur per week. Hierdoor moeten 20.000 jobs verdwijnen. De productiviteit opdrijven zou immers niet leiden tot een opdrijven van de totale productie, gezien de oververzadiging van de automarkt.

De besparingen bij Volkswagen zijn niet direct een gevolg van de slechte situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Vorig jaar maakte VW internationaal een winst van 1,12 miljard euro, wat zowat dubbel zoveel was als het jaar voordien (693 miljoen). Ook in 2006 wordt een stijging van de winst verwacht. In Duitsland zelf zou er echter geen winst worden gemaakt. Blijkbaar wegen de snoepreisjes van de directie en de vrij openlijke omkoping van de vakbondsleiding daar door in het budget. Maar als het bedrijf wil besparen, kijkt het opnieuw in de eerste plaats naar de arbeiders. Door langer te werken (voor eenzelfde loon), kan de winst worden opgedreven.

De aankondiging van VW dat zou worden bespaard op de kap van de werknemers zorgde ervoor dat de aandelen van het bedrijf stegen. De dag na de aankondiging stegen de aandelen met 7,43%. Een groot aantal jobs zou op een natuurlijke wijze verdwijnen met werknemers die op pensioen gaan of wiens tijdelijk contract niet wordt verlengd. Voor zo’n 6.000 werknemers dreigt een direct ontslag.

In Duitsland zelf sloot VW een akkoord met de vakbonden waarin werkzekerheid wordt gegarandeerd. Bovendien is het sociaal klimaat in het land niet gunstig voor het patronaat met een nieuwe beweging van stakingen en arbeidersprotest dat op gang komt. Hierdoor wordt uitgekeken naar andere vestigingen en dan komt VW-Vorst in beeld. De vakbonden daar reageerden slechts beperkt. Vanuit het ABVV werd erop gewezen dat een topman eerder verklaarde dat er geen fabrieken zouden worden gesloten. De Brusselse directie zou ontkennen dat een sluiting dreigt. Een makke reactie versterkt natuurlijk de mogelijkheden voor de directie om over te gaan tot besparingen zonder al te veel sociale onrust. Dat kan ongetwijfeld een rol spelen bij de beslissing van de directie.

Iedere besparing op de kap van de arbeiders of een dreiging met sluiting, moet worden beantwoord met verzet. Daarbij zal het belangrijk zijn dat er een eengemaakt verzet is van alle arbeiders. Dat onderstreept overigens de waanzin van een mogelijke splitsing van ABVV-Metaal. In VW-Vorst werken zowel Franstaligen als Nederlandstaligen. Die zijn lid van dezelfde vakbonden op dit ogenblik. Een splitsing van de metaalcentrale CMB zou zeker bij VW-Vorst rampzalige gevolgen hebben.

Delen: Printen: